Raşid | şairler Yazarlar

Raşid | şairler YazarlarRaşid | şairler YazarlarRaşid | şairler Yazarlar
Raşid | şairler Yazarlar Raşid | şairler Yazarlar
Raşid | şairler YazarlarRaşid | şairler YazarlarRaşid | şairler Yazarlar
Raşid | şairler YazarlarRaşid | şairler YazarlarRaşid | şairler Yazarlar
Raşid | şairler YazarlarRaşid | şairler Yazarlar
Raşid | şairler YazarlarRaşid | şairler YazarlarRaşid | şairler Yazarlar
Raşid | şairler YazarlarRaşid | şairler YazarlarRaşid | şairler Yazarlar
Raşid | şairler Yazarlar Raşid | şairler Yazarlar
Raşid | şairler YazarlarRaşid | şairler YazarlarRaşid | şairler Yazarlar
 
Raşid
Kategori : şairler Yazarlar

Raşid (?-1735) Hayatı Eserleri

(18. yy Edebiyatında Nesir)
Bir divan şairi olan Râşid daha çok kendi adını taşıyan tarihi ile anılır. İstanbul'da doğduğunu biliyor fakat doğum tarihini bilemiyoruz. Malatyalı Mustafa Efendi'nin oğludur. İyi bir öğrenim gördü. Müderrislik, kadılık ve elçilik (İran'da) görevlerinde bulundu. 1714'de Nâimâ'dan boşalan vakanüvisliğe tayin edildi.

Râşid, Nâimâ Tarihi'nin devamını yazdı. Yani, 1660'tan 1722'ye kadar geçen olayları anlattı. Fakat Nâimâ gibi eserinde sosyal meseleler üzerinde durmamış, anlattığı devrin sosyal hayatını ve insanlarını tasvir etmemiştir. Yalnız saray düğünlerini oldukça ayrıntılı olarak anlatır.

Hekimoğlu Ali Paşa zamanında Anadolu Kazaskeri olan Râşid, 1735te bu vazifedeiken ölmüştür. 'Râşid Tarihi', birincisi 1740'ta üç cilt halinde, ikincisi 1865'te 5 cilt halinde olmak üzere Arap harfleriyle iki defa basılmıştır.

Râşid'den
"...Düşmeni din üzerine hücumda ne vech ile tertibi umur ve Tuna ve Sava nehirlerinin kangısından ubûr olunmak makul ü münasib idigin müzakereleri içün ihtida Sadrazam Elmas Mehmed Paşa ve badehu padişah-ı gayret penâh hazretlerinin huzurlarında akd-ı meclis-i müşavere olundukta...

---
Raşid yazısı toplam 2948 defa okundu
Raşid | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Raşid | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Raşid | şairler Yazarlar
Raşid | şairler YazarlarRaşid | şairler YazarlarRaşid | şairler Yazarlar