Sultan III Selim Ilhami | şairler Yazarlar

Sultan III Selim Ilhami | şairler YazarlarSultan III Selim Ilhami | şairler YazarlarSultan III Selim Ilhami | şairler Yazarlar
Sultan III Selim Ilhami | şairler Yazarlar Sultan III Selim Ilhami | şairler Yazarlar
Sultan III Selim Ilhami | şairler YazarlarSultan III Selim Ilhami | şairler YazarlarSultan III Selim Ilhami | şairler Yazarlar
Sultan III Selim Ilhami | şairler YazarlarSultan III Selim Ilhami | şairler YazarlarSultan III Selim Ilhami | şairler Yazarlar
Sultan III Selim Ilhami | şairler YazarlarSultan III Selim Ilhami | şairler Yazarlar
Sultan III Selim Ilhami | şairler YazarlarSultan III Selim Ilhami | şairler YazarlarSultan III Selim Ilhami | şairler Yazarlar
Sultan III Selim Ilhami | şairler YazarlarSultan III Selim Ilhami | şairler YazarlarSultan III Selim Ilhami | şairler Yazarlar
Sultan III Selim Ilhami | şairler Yazarlar Sultan III Selim Ilhami | şairler Yazarlar
Sultan III Selim Ilhami | şairler YazarlarSultan III Selim Ilhami | şairler YazarlarSultan III Selim Ilhami | şairler Yazarlar
 
Sultan III Selim Ilhami
Kategori : şairler Yazarlar

İlhami (Sultan III. Selim) Hayatı Eserleri

(18. yüzyılda hükümdar şairler)
Hem şair hem büyük bir bestekâr olan Sultan III. Selim, onsekiz yıl saltanat sürdü.

Ilhami mahlasını kullanırdı. Şiirleri bir Divan halinde toplanmıştır. Saltanat devrini ve özelliklerini kendi bölümünde anlattığımız III. Selim, şiirlerinden bazılarını bestelemiştir ve bunların notaları elimizdedir. Sanatçıları koruyor, teşvik ediyordu.

Şehzadeliği sırasında, I. Abdülhamid döneminde, kafes hayatı yaşamıştı. Saltanat vârislerinin kafes ardı macerasını "kafes" redif li gazeliyle çok güzel anlatmıştır.

---

GAZEL

Hayli demdir ki dönüb külbe-i ahzâne kafes
Bâis oldı bize bu mertebe ahzâne kafes.

N'ola rahm etse felekler bana feryadımdan
Oldı bülbül gibi mürg-i dilime lâne kafes.

Şimdi şehbâz-ı dil ister ki adûsıyle cidal
Fırsat elvermiyor amma bize meydane kafes.

Şimdi ilhamî n'ola şi'rin olursa mahfi
Görmeğe vermez aman nazmını yârflne kafes.


Bugünkü Türkçe ile:

Hayli zamandan beri gam kulübesine dönüp kafes
Bu derece gam çekmemize sebep oldu kafes.

Feryadımdan felekler bana acısa ne olur
Bülbül gibi olan gönül kuşuma yuva oldu kafes.

Şimdi gönül doğanı düşmanı ile dövüşmek ister
Amma, kafes bize fırsat ve meydan vermiyor.

İlhamî, şiirin mânası gizli imiş ne çıkar,
Kafes senin nazmını dostlara göstermez.

---

ŞARKI

Bir pür cefâ hoş dilberdir
Müptelâyım hayli demdir
Elbet gönül arzu eder
Şeftalisi her dem terdir.

Öpebilsem, sevebilsem
Yâr yâr aman aman
Gül yanağı her şeb terdir.

Yalvardıkça inat eder
İnsaf eyle gayri yeter
Üzerine pek varamam
Korkarım ki kaçar gider.

Bir tenhada bari bulsam
Çevre sebep nedir sorsam
Oynayarak usul ile
Gerdanından pûse alsam.

Öpebilsem, sevebilsem
Yâr yâr aman aman
Gül yanağı her şeb terdir.

---

Sultan III Selim Ilhami yazısı toplam 9639 defa okundu
Sultan III Selim Ilhami | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Sultan III Selim Ilhami | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Sultan III Selim Ilhami | şairler Yazarlar
Sultan III Selim Ilhami | şairler YazarlarSultan III Selim Ilhami | şairler YazarlarSultan III Selim Ilhami | şairler Yazarlar