Sultan III Ahmet Necip | şairler Yazarlar

Sultan III Ahmet Necip | şairler YazarlarSultan III Ahmet Necip | şairler YazarlarSultan III Ahmet Necip | şairler Yazarlar
Sultan III Ahmet Necip | şairler Yazarlar Sultan III Ahmet Necip | şairler Yazarlar
Sultan III Ahmet Necip | şairler YazarlarSultan III Ahmet Necip | şairler YazarlarSultan III Ahmet Necip | şairler Yazarlar
Sultan III Ahmet Necip | şairler YazarlarSultan III Ahmet Necip | şairler YazarlarSultan III Ahmet Necip | şairler Yazarlar
Sultan III Ahmet Necip | şairler YazarlarSultan III Ahmet Necip | şairler Yazarlar
Sultan III Ahmet Necip | şairler YazarlarSultan III Ahmet Necip | şairler YazarlarSultan III Ahmet Necip | şairler Yazarlar
Sultan III Ahmet Necip | şairler YazarlarSultan III Ahmet Necip | şairler YazarlarSultan III Ahmet Necip | şairler Yazarlar
Sultan III Ahmet Necip | şairler Yazarlar Sultan III Ahmet Necip | şairler Yazarlar
Sultan III Ahmet Necip | şairler YazarlarSultan III Ahmet Necip | şairler YazarlarSultan III Ahmet Necip | şairler Yazarlar
 
Sultan III Ahmet Necip
Kategori : şairler Yazarlar

Sultan III. Ahmed (Necîb)

(18. yüzyılda hükümdar şairler)
Yirmi yedi yıl saltanat süren Sultan III. Ahmed, Lâle Devri'ni açan padişahtır. Hattatlığı şairliğinden üstün idi. Şairleri korumuş, teşvik etmiştir. Kendi adıyla anılan ve mimarlık şaheseri olan çeşmenin üzerine yazılan tarih beytinin hem hattatı, hem şairi olduğunu kendi bölümünde söylemiştik. Güzel gazelleri ve şarkıları da vardır ve bunlar sâde, samimi söyleyişlerdir.

Sultan III. Ahmed şiirlerinde 'Necîb' mahlasını kullanmıştır.

---

GAZEL
Ey gönül sen matlab-ı ilâyı tahsil etmedin
Var ise zad-ı reh-i ukbayı tahsil etmedin

Ey gönül gaflettesin insaf kıl ayâ niçin
Sırr-ı mettuye vukufa hiç tacil etmedin.

Ey gönül nefsine tazim etme fânidir cihan
Gafil oldum hayf ol nâmerdi tezlll etmedin.

---

Şarkı
Beni terketti sultanım
Kiminle yâr olur şimdi
Dehanı sükkar efşanım
Kiminle yâr olur şimdi

Rakibe eyledi rağbet
Bu olmaz mani-i vuslet
Hemân sağ olsun ol âfet
Kiminle yâr olur şimdi.

---

Sultan III Ahmet Necip yazısı toplam 7295 defa okundu
Sultan III Ahmet Necip | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Sultan III Ahmet Necip | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Sultan III Ahmet Necip | şairler Yazarlar
Sultan III Ahmet Necip | şairler YazarlarSultan III Ahmet Necip | şairler YazarlarSultan III Ahmet Necip | şairler Yazarlar