Enderunlu Fazıl | şairler Yazarlar

Enderunlu Fazıl | şairler YazarlarEnderunlu Fazıl | şairler YazarlarEnderunlu Fazıl | şairler Yazarlar
Enderunlu Fazıl | şairler Yazarlar Enderunlu Fazıl | şairler Yazarlar
Enderunlu Fazıl | şairler YazarlarEnderunlu Fazıl | şairler YazarlarEnderunlu Fazıl | şairler Yazarlar
Enderunlu Fazıl | şairler YazarlarEnderunlu Fazıl | şairler YazarlarEnderunlu Fazıl | şairler Yazarlar
Enderunlu Fazıl | şairler YazarlarEnderunlu Fazıl | şairler Yazarlar
Enderunlu Fazıl | şairler YazarlarEnderunlu Fazıl | şairler YazarlarEnderunlu Fazıl | şairler Yazarlar
Enderunlu Fazıl | şairler YazarlarEnderunlu Fazıl | şairler YazarlarEnderunlu Fazıl | şairler Yazarlar
Enderunlu Fazıl | şairler Yazarlar Enderunlu Fazıl | şairler Yazarlar
Enderunlu Fazıl | şairler YazarlarEnderunlu Fazıl | şairler YazarlarEnderunlu Fazıl | şairler Yazarlar
 
Enderunlu Fazıl
Kategori : şairler Yazarlar

Enderunlu Fazıl (?-1810) Hayatı Eserleri

(18. YY. Divan Şiiri)
Onsekizinci yüzyılın divan şairi ve mesnevi yazarı Enderunlu Fazıl, şiirlerinden ziyade mesnevisiyle isim yapmıştır. Mesnevilerinin özelliği de sadeliğinde, istanbul'a ait günlük hayati, töreleri, âdetleri anlatmasındaöır. Bunlarda daha çok kendi başından geçenleri anlatır.
Fazıl, I. Abdülhamid devrinde Akkâ muhafızı iken Osmanlı Devletine başkaldıran ve idam edilen Tahlr Ömer Bey'in oğludur. Ak-kâ'da doğmuş, daha sonra istanbul'a gelince Enderun'a alınmış ve burada öğrenim gör-'"dûgınçın thaerûm oıaraK anılmıştır.

Zevk ve eğlenceye düşkünlüğü ve çapkınlığı yüzünden saraydan çıkarılmış, İstanbul1 da oniki yıl serseri bir hayat yaşadıktan sonra bir kasidesiyle III. Selim'in dikkatini çekmiş ve Rodos'ta vakıf işleriyle ilgili bir göreve tayin edilmiştir.

Büyük bir Divan'ı vardır. Bunda 164 gazel/ 32 şarkı, 142 kıta ve kasideler yer alır. "Hûbnâme" adlı mesnevisinde, çeşitli milletlerin erkek güzellerini devrin anlayışına göre tasvir eder. Bu eserini sevgilisinin "Hangi millette güzel çoktur?" sorusu üzerine yazmıştır. Önemi, çeşitli milletlerin ve ırkların özelliklerini görerek tanıtmasmdadır. "Zenarmâme" adlı mesnevisinde yine çeşitli milletlerin kadın güzellerini tasvir eder. Bu eserindeki kadınlar hamamının tasviri He mahalle baskınları o zamana ait bilgileri vermesi bakımından önemlidir.

---

ENDERUNLU FAZILDAN BİR ŞARKI

Derûnum dağ dağ olsun
Ko aşk içre çerağ olsun
Hemân o şûh sağ olsun
Gönül dağ üstü bağ olsun.

Nigâr-ı dil-pesendimsin
Cevansın şeh-levendimsin
Heman sen gel efendimsin
Güzeller hep ırağ olsun.

Seni öpmüş rakîb-i şûm
Yanağından bütün malûm
Aman ol kalmasın mahrum
El olmazsa ayağ olsun.

Gönül ol dilbere mail
Olurken lûtfuna nail
Reva mı şimdicek
Fazıl Ki benden ol yasağ olsun!

---
Enderunlu Fazıl yazısı toplam 5943 defa okundu
Enderunlu Fazıl | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Enderunlu Fazıl | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Enderunlu Fazıl | şairler Yazarlar
Enderunlu Fazıl | şairler YazarlarEnderunlu Fazıl | şairler YazarlarEnderunlu Fazıl | şairler Yazarlar