Fitnat Hanım | şairler Yazarlar

Fitnat Hanım | şairler YazarlarFitnat Hanım | şairler YazarlarFitnat Hanım | şairler Yazarlar
Fitnat Hanım | şairler Yazarlar Fitnat Hanım | şairler Yazarlar
Fitnat Hanım | şairler YazarlarFitnat Hanım | şairler YazarlarFitnat Hanım | şairler Yazarlar
Fitnat Hanım | şairler YazarlarFitnat Hanım | şairler YazarlarFitnat Hanım | şairler Yazarlar
Fitnat Hanım | şairler YazarlarFitnat Hanım | şairler Yazarlar
Fitnat Hanım | şairler YazarlarFitnat Hanım | şairler YazarlarFitnat Hanım | şairler Yazarlar
Fitnat Hanım | şairler YazarlarFitnat Hanım | şairler YazarlarFitnat Hanım | şairler Yazarlar
Fitnat Hanım | şairler Yazarlar Fitnat Hanım | şairler Yazarlar
Fitnat Hanım | şairler YazarlarFitnat Hanım | şairler YazarlarFitnat Hanım | şairler Yazarlar
 
Fitnat Hanım
Kategori : şairler Yazarlar

Fitnat Hanım (?-1780) Hayatı Eserleri 

(18. YY. Divan Şiiri)
Ûnsekizinci yüzyılın ünlü kadın şairi Zü-beyde Fıtnat Hanım, İstanbul'da doğdu. Doğum tarihini bilmiyoruz. Babası, aynı zamanda şâir ve musikişinas olan Şeyhülislam Mehmed Esad Efendi'dir. ilk derslerini babasından almış, Koca Ragıp Paşa tarafından da himaye edilmiştir.
Kasideleri, gazelleri ve şarkılarıyla beğenilen Fitnat Hamm'ın küçük bir Divanı vardır, İstanbul'da vefat etmiş, Eyüp Sultan Türbesinin arkasındaki aile mezarlığına gömülmüştür.

---

GAZEL
Güller kızarır şerm ile ol gonca gülünce.
Sünböl ham olur reşk ile kâkül bükülünce.

Anka dahi olursa düşer peçe-i aşka.
Sayd-ı dile şehbazı nlgflhın süzülünce.

Ol gonca-i nev-güfte olur gül gibi handan.
Şebnem gibi eşk-i dil-i şeyda dökülünce.

Can vermek ise kasdın eğer aşk ile.
Fıtnat Hâk-i der-i dildârdan ayrılma ölünce.


Bugünkü Türkçede:

O gonca gülünce güller utancından kızarır.
Kâkül bükülünce sünbül onu kıskanarak beli bükülür.

Anka bile olsa aşk peçesine  düşer.
O gönül avcısı doğan gibi süzülerek bakınca.

O yeni güfte goncagül, gibi güler
Çılgın aşığın gözyaşı şebnem gibi dökülünce,

Ey Fitnat, eğer maksadın aşk ile can vermek ise,
Ölünce, sevgilinin toprağından ayırma.

---

LUGAZ (Bilmece)
(Bu bilmecede, tarifi yapılan ama adı verilmeyen 'cemre' soruluyor)

Ol nedir kim üç birader her zaman
Birbiri ardınca olmuştur revan.

Yılda bir kerte gelirler aleme.
Makdemiyle kesb-i feyz eyler cihan.

Kimseler görmüş değildir yüzleri.
İsmi vardır cismi amma ki nihan.

Birisi oldu havaya munkalib.
Birisi Ab içre tuttu aşiyan.

Gördü bulmuş her birisi yerlerin.
Biri dahi eyledi hâki mekân.

Serleri üç, pâları beş anların
Kıl tefekkür eyledim sana beyân.


Bugünkü Türkçe ile:

O nedir ki: üç kardeç her zaman,
Birbiri ardınca gelirler.

Yılda bir kere gelirler dünyaya,
Onların gelmesiyle dünya bereket kazanır.

Yüzlerini kimse görmüş değildir.
İsimleri vardır ama cisimleri yoktur.

Birisi hava ile birleşti.
Birisi suyun içine yerleşti.

Bu ikisi yerlerini bulunca,
Biri de (üçüncüsü de) toprağı mekân tuttu.

Başları üç, ayakları beştir onların,
Sana açıkladım, düşün bul. (Cecap: Cemre)

---
Fitnat Hanım yazısı toplam 5719 defa okundu
Fitnat Hanım | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Fitnat Hanım | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Fitnat Hanım | şairler Yazarlar
Fitnat Hanım | şairler YazarlarFitnat Hanım | şairler YazarlarFitnat Hanım | şairler Yazarlar