Haşmet | şairler Yazarlar

Haşmet | şairler YazarlarHaşmet | şairler YazarlarHaşmet | şairler Yazarlar
Haşmet | şairler Yazarlar Haşmet | şairler Yazarlar
Haşmet | şairler YazarlarHaşmet | şairler YazarlarHaşmet | şairler Yazarlar
Haşmet | şairler YazarlarHaşmet | şairler YazarlarHaşmet | şairler Yazarlar
Haşmet | şairler YazarlarHaşmet | şairler Yazarlar
Haşmet | şairler YazarlarHaşmet | şairler YazarlarHaşmet | şairler Yazarlar
Haşmet | şairler YazarlarHaşmet | şairler YazarlarHaşmet | şairler Yazarlar
Haşmet | şairler Yazarlar Haşmet | şairler Yazarlar
Haşmet | şairler YazarlarHaşmet | şairler YazarlarHaşmet | şairler Yazarlar
 
Haşmet
Kategori : şairler Yazarlar

Haşmet (?-1768) Hayatı Eserleri

(18. YY. Divan Şiiri)
Asıl adı Mehmed olan Haşmet'in doğum tarihini bilmiyoruz. Koca Ragıp Paşa'nın himayesinde yetişmiş, nükteleri, latifeleri, hi-civleriyle kendisini tanıtmış bir şairdir. Kılıç ve ok atmada usta idi. Bazı sert ve müstehcen hicviyeleri yüzünden önce Bursa'ya. sonra Rodos'a sürülmüş ve 1768'de orada ölmüştür.
Ölümünden sonra derlenen şiirleriyle oluşan Divan'ından başka Sûrname (diğer adı Vilâdetname-i Hümâyûn) isimli mensur-nazım bir eseri vardır. Bu, Koca Ragıp Paşanın isteği üzerine yapılan ve Sultan III. Mustafa'nın Hibetullah adlı kızının dünyaya gelmesi üzerine düzenlenen, on gün-on gece süreli şenlikleri anlatır. Asıl önemli eseri budur. III. Mustafa'yı övmek için yazılmış "İntisâbü'l-mülük" adlı küçük bir eseri daha vardır.

---

HAŞMETTEN BİR GAZEL
Olmuş kibar-ı devlete virdi zeban düruğ.
Hasret çeker lisan-ı fakire heman düruğ

Serçeşme-i sadakati dünyadan el yuduk.
Manend-i Nehri Âsî cihana rivâr düruğ.

Nakşı güm oldı hâtem-i sıdk u sadâkatin.
Verdi kibar-ı asrımıza nam u şan düruğ.

Şi'rin kesfldına ileli müstakile'dir.
Halkdan zeban-ı şaire düşmez bir an düruğ.

Haşmet nifaka hurd ü büzürg eylemiş heves.
Sermaye-i sağır ü kebiri cihan düruğ.

---

Bugünkü Türkçe ile:

Yalan, ikbale ermiş büyüklerin diline dolanmış.
Fakirlerin diline ise hasret kalmıştır.

Biz, dünyanın sadakat çeşmesinden elimizi yuduk (yıkadık).
Şimdi cihana Âsi nehri gibi yalan akmaktadır.

Doğruluk, sadakat mührünün yazıları silindi.
Yalan, asrımızın büyüklerine nam ve şan verdi.

Şiir kıtlığının asıl sebebi budur ki,
halkın dilinde harcanmaktan şaire yalan kalmadı.

Ey Haşmet! Büyük küçük herkes nifaka heves etmiş.
Cihanda, büyük küçük herkesin sermâyesi şimdi yalan'dır.

---
Haşmet yazısı toplam 3806 defa okundu
Haşmet | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Haşmet | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Haşmet | şairler Yazarlar
Haşmet | şairler YazarlarHaşmet | şairler YazarlarHaşmet | şairler Yazarlar