Koca Ragıp Paşa | şairler Yazarlar

Koca Ragıp Paşa | şairler YazarlarKoca Ragıp Paşa | şairler YazarlarKoca Ragıp Paşa | şairler Yazarlar
Koca Ragıp Paşa | şairler Yazarlar Koca Ragıp Paşa | şairler Yazarlar
Koca Ragıp Paşa | şairler YazarlarKoca Ragıp Paşa | şairler YazarlarKoca Ragıp Paşa | şairler Yazarlar
Koca Ragıp Paşa | şairler YazarlarKoca Ragıp Paşa | şairler YazarlarKoca Ragıp Paşa | şairler Yazarlar
Koca Ragıp Paşa | şairler YazarlarKoca Ragıp Paşa | şairler Yazarlar
Koca Ragıp Paşa | şairler YazarlarKoca Ragıp Paşa | şairler YazarlarKoca Ragıp Paşa | şairler Yazarlar
Koca Ragıp Paşa | şairler YazarlarKoca Ragıp Paşa | şairler YazarlarKoca Ragıp Paşa | şairler Yazarlar
Koca Ragıp Paşa | şairler Yazarlar Koca Ragıp Paşa | şairler Yazarlar
Koca Ragıp Paşa | şairler YazarlarKoca Ragıp Paşa | şairler YazarlarKoca Ragıp Paşa | şairler Yazarlar
 
Koca Ragıp Paşa
Kategori : şairler Yazarlar

Koca Ragıp Paşa (1699-1763) Hayatı Eserleri

(18. YY. Divan Şiiri)
Büyük bir devlet adamı olan Sadrazam Koca Ragıp Paşa, aynı zamanda büyük bir şair ve iyi bir hattattır. Çeşitli vilayetlerde valilik, sonra reisülküttaplık (dışişleri bakanlığı) yapan Ragıp Paşa'nın sadrazamlığı III. Osman ve III. Mustafa devrine rastlar. 1699'da istanbul'da doğan Ragıp Paşa'nın asıl adı Mehmed'dir Şiirlerinde 'Ragıp' mahlasını kullandığı için daha çok bu isimle anılır.
Bilim ve sanat adamlarını korumuş, kütüphaneler yaptırmış olan bu "bilgin-şair-devlet adamı", onsekizinci yüzyıl divan edebiyatının, Nedim ve Şeyh Galib'den sonra en büyük temsilcisidir.

---

GAZEL

Hârâbatı görenler her biri bir haletin söyler
Safasın nakleder rindân u zahid sıkletin söyler.

Ser-agaz eyledikçe bahse bülbül revnak-ı gülden
Bezmde kulkul-i mîna mülin keyfiyyetin söyler.

Tecellî nedesin ehli şikem idrâke kabil mi.
Behişt andıkça zahid eki ü şürbün lezzetin söyler.

Ne zabtı hâkimi şer'i ne hükm-i zabiti aklı
Cünûn iklfmini seyr eyleyenler rahatın söyler.

Miyân-ı güf t ü gûda bed-meniş fham eder kubhun
Şecaat arzederken merd-i kıbtî sirkatin söyler.

Muvafıktır yine elbet mizaca şîve-i hikmet
Tabîbin olsa da kizbl maıtzin sıhhatin söyler.

Perişan hatırımda nükte-i serbeste-veş kaldı.
Ne kimse hikmetin anlar ne Ragıp illetin söyler.

---

Bugünkü Türkçe ile:

Meyhaneyi görenlerin herbiri onun başka bir özelliğini söyler.
Rindler salasını anlatır, ham sofular ise ağır ve sıkıcı olduğunu.

Bülbül gülün renklerinden söz ettikçe.
Şarab şişesinin lık-lık'ı da mecliste şarabın özelliklerini anlatır.

Midesine düşkün olanların tecelli neşesini anlamaları kabil mi?
Zahit cenneti andıkça yeme içmenin zevkini söyler.

Ne şer'i hâkiminin zabiti, ne akıl zabitinin hükmü! 
Delilik iklimini seyredenler oranın yalnız rahatını söyler,

Kötü huylular dedikodu ile kendi çirkinliklerini ortaya koyarlar.
Mert çingene de kahramanlığını anlatırken hırsızlığını anlatır.

Hekimliğin usulü mizaca uygun olmalıdır.
Hekim yalan söylerse ancak hastaya iyi olduğunu söyler.

Perişan hatırımda nükte düğümlenip kaldı.
Ne kimse hikmetini anlar, nede Ragıp sebebini söyler.

---
Koca Ragıp Paşa yazısı toplam 15303 defa okundu
Koca Ragıp Paşa | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Koca Ragıp Paşa | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Koca Ragıp Paşa | şairler Yazarlar
Koca Ragıp Paşa | şairler YazarlarKoca Ragıp Paşa | şairler YazarlarKoca Ragıp Paşa | şairler Yazarlar