Ibrahim Hakkı | şairler Yazarlar

Ibrahim Hakkı | şairler YazarlarIbrahim Hakkı | şairler YazarlarIbrahim Hakkı | şairler Yazarlar
Ibrahim Hakkı | şairler Yazarlar Ibrahim Hakkı | şairler Yazarlar
Ibrahim Hakkı | şairler YazarlarIbrahim Hakkı | şairler YazarlarIbrahim Hakkı | şairler Yazarlar
Ibrahim Hakkı | şairler YazarlarIbrahim Hakkı | şairler YazarlarIbrahim Hakkı | şairler Yazarlar
Ibrahim Hakkı | şairler YazarlarIbrahim Hakkı | şairler Yazarlar
Ibrahim Hakkı | şairler YazarlarIbrahim Hakkı | şairler YazarlarIbrahim Hakkı | şairler Yazarlar
Ibrahim Hakkı | şairler YazarlarIbrahim Hakkı | şairler YazarlarIbrahim Hakkı | şairler Yazarlar
Ibrahim Hakkı | şairler Yazarlar Ibrahim Hakkı | şairler Yazarlar
Ibrahim Hakkı | şairler YazarlarIbrahim Hakkı | şairler YazarlarIbrahim Hakkı | şairler Yazarlar
 
Ibrahim Hakkı
Kategori : şairler Yazarlar

İbrahim Hakkı (1703-1772) Hayatı Eserleri

(18. yüzyılda  halk edebiyatı)
Erzurum'un Hasankale ilçesinde doğan ibrahim Hakkı ilk öğrenimini Erzurum'da korniştir. Çok okumuş, çok gezmiş, üç defa hacca, bir defa İstanbul'a gitmiş ve 1772'de Siirt'inTillo köyünde ölmüştür. Şeyhi ve kayınbabası olan Kadiri Şeyhi İsmail Fakirul-üafan yerine şeyh olmuştur.
Eserlerinin sayısı 15'i bulur. 'Ilâhinâme' i:'' bir divanı, 'Marifetnâme' adlı meşhur eseri. bunların en önemlileridir. Marifetnâme, ilimler Ansiklopedisi" niteliği taşır.

Sade ve güzel Türkçe'yi bu asırda da halk şairleri yaşatmıştır
Onsekizinci yüzyılda, bütün Türk dünyasında kolaylıkla anlaşılan sâde ve güzel Türkçe1 yi yaşatanlar, millî duygu ve düşünceyiydin, felsefe, edebiyat verimlerini geniş kitleye yayanlar, yine halk şairleri olmuştur; Gerçi bir önceki asırda gördüğümüz kudretli şairler yetişmemiştir amazonların da şiirlerini yaşatıp yayan çok sayıda şair vardır.
Saz şairleri asrın başından sonuna kadar bir önceki asrın geleneğini devam ettirmekle beraber, yeni türküler, yeni koşmalar ve as-nn olaylarını konu alan destanlarla devrin sosyal hayatını da aksettirmişlerdir. Tekke şa-nerinin sayısı asrın başında, 'Lâle Devri' yaşanırken azdır. Fakat asrın sonlarına doğru :nlar da çoğalmış ve güzel şiirler yazmışadır.

---

İBRAHİM HAKKI'dan bir şiir.

Hak serleri hayr eyler
Zannetme ki gayr eyler
Arif anı seyr eyler
Allah görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Hakk'ın olıcak işler
Boşdur gam ü teşvişler
Ol hikmetini işler
Allah görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Mü'min işi renk olmaz
Akıl huyu cenk olmaz
Arif dili tenk olmaz
Allah görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Geh kalbini hoş eyler
Geh hulkunü hoş eyler
Geh aşkına düş eyler
Allah görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Nâçar olıcak yerde
Nâgâh açılur perde
Derman eder ol derde
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Her söyleyeni dinle
Ol söyleyeni anla
Hem eyle kabul canla
Allah görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Bil elsine-i halkı
Akiâm-ı Hak ey
Hakkı Öğren edebi hulkı
Allah görelim neyler
Neylerse güzel eyler

---
Ibrahim Hakkı yazısı toplam 2701 defa okundu
Ibrahim Hakkı | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Ibrahim Hakkı | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Ibrahim Hakkı | şairler Yazarlar
Ibrahim Hakkı | şairler YazarlarIbrahim Hakkı | şairler YazarlarIbrahim Hakkı | şairler Yazarlar