Nazım Yahya | şairler Yazarlar

Nazım Yahya | şairler YazarlarNazım Yahya | şairler YazarlarNazım Yahya | şairler Yazarlar
Nazım Yahya | şairler Yazarlar Nazım Yahya | şairler Yazarlar
Nazım Yahya | şairler YazarlarNazım Yahya | şairler YazarlarNazım Yahya | şairler Yazarlar
Nazım Yahya | şairler YazarlarNazım Yahya | şairler YazarlarNazım Yahya | şairler Yazarlar
Nazım Yahya | şairler YazarlarNazım Yahya | şairler Yazarlar
Nazım Yahya | şairler YazarlarNazım Yahya | şairler YazarlarNazım Yahya | şairler Yazarlar
Nazım Yahya | şairler YazarlarNazım Yahya | şairler YazarlarNazım Yahya | şairler Yazarlar
Nazım Yahya | şairler Yazarlar Nazım Yahya | şairler Yazarlar
Nazım Yahya | şairler YazarlarNazım Yahya | şairler YazarlarNazım Yahya | şairler Yazarlar
 
Nazım Yahya
Kategori : şairler Yazarlar

Nazım Yahya (1650-1727)
(18. YY. Divan Şiiri)

Onsekizinci yüzyılın çok şiir yazmış şairlerinden biri olan Nazîm'in asıl adı Yahya2 dır. Eğitimini Enderun'da tamamladı. Müzikle de meşgul oldu. İyi bir hanende olduğu söylenir. Kırım Hanı Hacı Kerim Giray'dan himaye gördü. En çok na'at yazan şairlerden biridir.
,
Divan edebiyatında şarkı türünü ilk defa deneyenlerden biri odur.

Nazîm'in beş ayrı divanı vardır ve bunlar bir araya getirilerek büyük bir divan oluşturmuştur. Bunlarda 700'e yakın na'at, yüzlerce gazel ve rubaî, 85 tarih, yüzlerce kıta, müfret ve diğer şiirler yer alır.

---

ŞARKI

Olmasın bağı ruhun pejmürde.
Sakın ey gönce sakın ahımdan.

Eyleme bülbülünü âzürde.
Sakın ey gönce sakın ahımdan.

Komadın sînede tab ü takat.
Kalmadı cân ü dilimde rahat.

Nefesim oldu nesîm-i hasret
Sakın ey gönce sakın ahımdan.

Har-ı hicran ile deldin ciğerim
Sana kâr eylemedi Hâlelerim.

Gûşuna girmedi fih-ı seherim.
Sakın ey gönce sakın ahımdan.

Dil ü caniyle olurken bende.
Bendene eylemedin bir hande.

Bu mudur bûy-ı hakîkat sende.
Sakın ey gönce sakın ahımdan.

Yoktur aşüfte Nazîm'inde hilaf.
Kî neden eylemedin sîneni saf

Bu cefâlar yeter oldu insaf
Sakın ey gönce sakın ahımdan.

---
Nazım Yahya yazısı toplam 3448 defa okundu
Nazım Yahya | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Nazım Yahya | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Nazım Yahya | şairler Yazarlar
Nazım Yahya | şairler YazarlarNazım Yahya | şairler YazarlarNazım Yahya | şairler Yazarlar