Kami Mehmed | şairler Yazarlar

Kami Mehmed | şairler YazarlarKami Mehmed | şairler YazarlarKami Mehmed | şairler Yazarlar
Kami Mehmed | şairler Yazarlar Kami Mehmed | şairler Yazarlar
Kami Mehmed | şairler YazarlarKami Mehmed | şairler YazarlarKami Mehmed | şairler Yazarlar
Kami Mehmed | şairler YazarlarKami Mehmed | şairler YazarlarKami Mehmed | şairler Yazarlar
Kami Mehmed | şairler YazarlarKami Mehmed | şairler Yazarlar
Kami Mehmed | şairler YazarlarKami Mehmed | şairler YazarlarKami Mehmed | şairler Yazarlar
Kami Mehmed | şairler YazarlarKami Mehmed | şairler YazarlarKami Mehmed | şairler Yazarlar
Kami Mehmed | şairler Yazarlar Kami Mehmed | şairler Yazarlar
Kami Mehmed | şairler YazarlarKami Mehmed | şairler YazarlarKami Mehmed | şairler Yazarlar
 
Kami Mehmed
Kategori : şairler Yazarlar

Kami (1649-1724) Hayatı Eserleri

Asıl adı Mehmed olan Kâmî, gazelleri, ki-gazları (manzum bilmece) ve sade bir dille yazılmış mesnevileriyle ünlüdür. Bağdat ve Mısır kadılıklarında bulundu.
Bir Divâna. 'Tuhfetü'l-Vüzera' adlı önemli bir mesnevisi ve bazı dinî risaleleri vardır.

---

GAZEL

Zapt eden zencir-i zülfündür dil-i divâneyi
Erre ber-ser olmasın gösterme cânâ şâneyi.

Rûh-bahş ol mutrıb-i gül-çehre sen nâymla bize,
Bûs-ı lâ'iimdir dem âdem söyleten çarlaneyi. 

Müşteriyle kesretin gördükte sâkî şevkîle
Ayağı yer basmadı devr eyledi meyhaneyi.

Gamzesinden çeşm-i dildâre şikâyetle abes
0l girân-hâb-ı tegafül dinlemez efsâneyi.

Eğri baksa gam değil ol çeşm-i ahval âşıka.
Kâmîya bir görmedik doğru yürür mes-taneyi.


Bugünkü Türkçe ile:

Deli gönlü zapteden saçının zinciridir.
Ey canan, tarağı gösterme,
                     başının üstünde testere olmasın.
Gül yüzlü çalgıcı, sen neyinle bize ruh ver.
Ey canan, neyi zaman zaman söyleten,
                      kırmızı dudağının öpücüğüdür.
İçki sunan  güzel müşterinin kabalığını görünce.
Ayakta durmadı, 
                    şevkle acele acele meyhaneyi dolaştı.
Sevgilinin gözüne gamzesinden şikâyet abestir
O gafletin uykusuna dalmış, 
                       efsaneyi dinlemez.
O şehla gözlü aşıka eğri baksa gam değil.
Ey Kâmi, doğru yürüyen sarhoşları bir kere bile görmedik.

---
Kami Mehmed yazısı toplam 2669 defa okundu
Kami Mehmed | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Kami Mehmed | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Kami Mehmed | şairler Yazarlar
Kami Mehmed | şairler YazarlarKami Mehmed | şairler YazarlarKami Mehmed | şairler Yazarlar