Istanbul Un Hisar Kule Sütunlar | Tarihi Turistik Yerler

Istanbul Un Hisar Kule Sütunlar | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Un Hisar Kule Sütunlar | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Un Hisar Kule Sütunlar | Tarihi Turistik Yerler
Istanbul Un Hisar Kule Sütunlar | Tarihi Turistik Yerler Istanbul Un Hisar Kule Sütunlar | Tarihi Turistik Yerler
Istanbul Un Hisar Kule Sütunlar | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Un Hisar Kule Sütunlar | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Un Hisar Kule Sütunlar | Tarihi Turistik Yerler
Istanbul Un Hisar Kule Sütunlar | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Un Hisar Kule Sütunlar | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Un Hisar Kule Sütunlar | Tarihi Turistik Yerler
Istanbul Un Hisar Kule Sütunlar | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Un Hisar Kule Sütunlar | Tarihi Turistik Yerler
Istanbul Un Hisar Kule Sütunlar | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Un Hisar Kule Sütunlar | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Un Hisar Kule Sütunlar | Tarihi Turistik Yerler
Istanbul Un Hisar Kule Sütunlar | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Un Hisar Kule Sütunlar | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Un Hisar Kule Sütunlar | Tarihi Turistik Yerler
Istanbul Un Hisar Kule Sütunlar | Tarihi Turistik Yerler Istanbul Un Hisar Kule Sütunlar | Tarihi Turistik Yerler
Istanbul Un Hisar Kule Sütunlar | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Un Hisar Kule Sütunlar | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Un Hisar Kule Sütunlar | Tarihi Turistik Yerler
 
Istanbul Un Hisar Kule Sütunlar
Kategori : Tarihi Turistik Yerler

İstanbul'un hisarları, kuleleri ve sütunları

Rumeli Hisarı 
Yer : Yahya Kemal Caddesi No:42 Rumeli HisaU1
Telefon: 0212 263 53 05
Rumeli Hisarı, İstanbul Boğazının en dar yerinde ve Anadolu Hisarının tam karşısında 1452 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır.
İstanbul 1453te Fatih Sultan Mehmetin şehri kuşatmasından önce de birçok kuşatmaya uğramıştı. Şehri çevreleyen Roma devri surları bütün önceki kuşatmaları durdurabilmişti. Çok uzun süren kuşatmalarda şehrin ihtiyaçları deniz yolu ile takviye edilirdi. Rumelihisarı, karşı kıyıdaki daha erken tarihli bir Türk kalesinin karşısında, İstanbulu kuşatma sırasında Karadenizden gelebilecek yardım ve takviyeleri önlemek amacı ile, şehir kuşatmasından önce inşa edilmişti. Bu askeri yapı 1452de 4 ay gibi inanılmaz kısa bir sürede tamamlanmıştı. Bütün Orta Çağın bu en büyük ve kuvvetli hisarı 1453te İstanbulun Türkler tarafından fethini takiben stratejik önemini yitirmiştir. Klasik Türk kale mimarisinin bu güzel örneği bütün heybeti ile Boğaziçini süsler.
 
Anadolu Hisarı
Adres: Beykoz
Boğazın Anadolu yakasında, Göksu Deresinin denize döküldüğü yerde, adını hisardan alan semtte bulunmaktadır. Bu hisar, Osmanlılarca Boğazda yapılan ve geçişleri kontrol altına almayı hedefleyen ilk hisardır. İstanbulu fethetmek isteyen ve kuşatan Sultan Yıldırım Beyazıt tarafından, Karadenizden Bizansa gelecek yardımlara engel olmak için 1394'te yaptırılmıştır. Bu yapıya II. Mehmed (Fatih) Devrinde "Hisarpeçe", depo ve bazı ikametgah amaçlı yapılar eklenmiştir. 1928 yılında Kandilli Belediyesi tarafından bazı küçük onarımlar yapılmıştır. 1991-1993 yılları arasında Kültür Bakanlığı tarafından bazı onarımlar yapılmıştır. Bugün Anadoluhisarı, Beykoz Belediyesi sınırları içinde yer almaktadır. Hisarda taşınır kültür varlığı bulunmamaktadır.

Kız Kulesi
Yer : Üsküdar
Telefon: 0216 342 47 47
Kızkulesinin mimari yapılanma süreci M.Ö. 341 yılına kadar uzanır. O dönemlerde boğazın çıkıntısı olan bu burun, (daha önce yarımada oldugu ile ilgili söylenceler vardır) "vus" adı ile anılır. Bu tarihte Komutan Charesin eşi için, mermer sütunlar üzerine yapılan bir anıt mezar kimliğinden sonra, M.Ö. 410da Sarayburnunun bulunduğu yerden, kulenin bulunduğu adaya zincir gerilerek, boğazın giriş ve çıkışlarını kontrol eden bir gümrük istasyonu haline getirilir. M.S. 1110lere geldiğimizde ise ilk belirgin yapı (kule), İmparator Manuel Comnenos tarafından inşa ettirilir. Savunma kulesi olarak inşa ettirilen bu yapı "Küçük Kale" anlamına gelen Arcla adını alır. Bu yapı ile ilgili net bilgiler olmamakla birlikte bugünkü boyutlarına yakın olduğu düşünülmektedir. İstanbulun fethi sırasında savunma amaçlı olarak kullanılan kule, 1453 yılından sonra çok farklı amaçlarla kullanılmıştır. 
 
Beyazıt Kulesi
Beyazıt Yangın Kulesi adı ile anılan Beyazıt Kulesi 1749 yılında o dönemde ahşap evlerin çokluğundan dolayı çıkan yangınları haber vermek amacıyla yaptırılmıştır. 85 metre yüksekliğindeki kule ahşap olarak inşa edilmiş ve birkaç kez yangın geçirdikten sonra II. Mahmut döneminde kagir olarak inşa edilmiştir. Kule, günümüzde de eskiden olduğu gibi yangın bildirmek ve meteoroloji tahmini amacıyla kullanılmaktadır.

Galata Kulesi
Telefon: 0212 293 81 80
Fetihe kadar iki yüz yılı aşkın bir süre boyunca hemen hemen bağımsız bir Ceneviz sömürge kenti olan Galatanın birkaç kez büyütülen kentsel savunma sistemindeki yirmi dört kuleden ayakta kalabilen tek ve en anıtsal olanı bu kuledir.
1350de II.Murad‘ın destek ve yardımı ile yapımı tamamlanabilen, Bizanslıların Megalos Pyrgos (Büyük Burç), Cenevizlilerin Torre di Cristo (İsa Kulesi) olarak adlandırdıkları dev boyutlardaki (165 m çap, 68 m yükseklik) Kule Osmanlı döneminde birkaç kez biçim değiştirmiştir. Günümüzde ise 1830larda aldığı biçimle korunulmaya çalışılmaktadır.
Fatih, bir yandan Galatada kalan Cenevizlilere görece bazı haklar tanırken, öte yandan da Galatanın Türkleşmesine girişmiş; bu arada geleneklere uyarak, Kulenin üst kısmının 1.5 m kadar yıktırmıştır. XVI.yy ortalarında Kule, Türk yapımı, kentin diğer kuleleri gibi sivri konik külahlı bir Osmanlı kulesidir artık.
 
Dolmabahçe Saat Kulesi
Telefon: 0212 236 90 00
Dolmabahçe Sarayı girişine Sultan II. Abdülhamid tarafından 1890-1895 yılları arasında yaptırılmıştır. Saray mimarı Sarki Balyan tarafından Neobarok ve Ampir tarzında yapılmıştır. 2 metre yüksekliğinde ve 4 katlıdır. Iki tarafında Sultan 2. Abdülhamidin tuğrası bulunur. Saatçibaşı Johann Meyer tarafından takılan Paul Garnier markalı saat 1979da kısmen elektronik sisteme çevrilmistir ve çalışır durumdadır.

Dikilitaş (Obelisk)
Adres: Sultanahmet Meydanı
Sultanahmet Meydanında, Hipodromda bulunan Obelisk (dikilitaş) Mısırın 18. Sülâle hükümdarlarından III. Thutmosisin (M.Ö. 1502-1448) Asyada kazandığı zaferlerin anısına 1450de diktirdiği taştır.
Yıllarca Mısırda kalan taş Firavunların tarihten silinmesinden sonra, burada kurulan yarı Hellen yarı Mısır bir devlete, sonra da Romalıların eline gemiştir. Bu dönemde, Romalılar, şehirlerini süslemek için Mısırda bulunan anıtları kullanıyorlardı. I. Constantius da, yeniden kurduğu Constantinopolisde Hipodromu süslemek için çeşitli anıtları buraya taşıttırıyordu. Oğlu II. Constantinus (337-361), taşı İstanbula götürülmek üzere İskenderiyeye taşıtmak istemiş, ancak bunu başaramamıştır ve taş kıyıda bırakılmıştır. Daha sonra, İmparator Julianusun (361-363) emriyle İskenderiyeliler taş için özel bir gemi yapmışlar. Taşın İskenderiyeden ne zaman ve kim tarafından İstanbula getirildiği ve nasıl taşındığı bilinmiyor.
 
Çemberlitaş
Çemberlitaş, Divanyolu üzerinde yer alır. Roma Apollon Tapınağındaki sütun I. Konstantin (M.S. 324 -337) tarafından İstanbula getirilmiştir. Başlangıçta tepesinde, pagan geleneğin uzantısı olarak bir elinde haç, diğer elinde mızrak taşıyan bir Apollon heykeli vardı. Yıldırım düşmesiyle parçalanan heykelin yerine daha sonra mermer bir haç koyulmuştur. Osmanlılar döneminde haç indirilmiş fakat sütuna dokunulmamıştır. 1700de Sultan II. Mustafa sütunu çemberlerle sağlamlaştırmış, günümüzdeki kaideyi inşa ettirmiştir. Kulenin yüksekliği 35 metredir.
 
Burmalı Sütun (Yılanlı Sütun)
Kökeni araştırıldığında birbirine sarılmış üç tunç yılanın başları üzerinde taşıdığı antik devre ait üç ayaklı bir tütsü kazanı olduğu anlaşılan bu anıt da Yunanistanın Delfi şehrinden Constantinus I tarafından İstanbula getirilmiştir.
Yılanlı sütun, M.S. 5. yüzyıl sonlarında Yunanlıların memleketleri istila eden Perslere karşı kazandıkları Platea (479) ve Salamis (480) zaferlerinin bir hatırası olarak ele geçen silahların eritilmesiyle yapılmış ve bir şükran ifadesi olarak da Delfi Apollon mabedine hediye edilmiştir.
Perslere karşı müttefik olarak savaşan 31 Yunan kolonisinin baş şehirlerinin isimleri sütunun üzerine kazılmış olup bugün de bunlar okunabilmektedir.
İstanbuldaki anıtların en eskilerinden biri olan yılanlı sütun aslında 8 m. boyunda ve 29 burmadan ibaret olmasına rağmen halen sadece 5 m. lik bir kısmı ayakta durmaktadır.

Örme Sütun
Yer : Sultanahmet Meydanı, Sultanahmet
Örme Sütun (Constantinus Sütunu): Constantinus VII (911-955) tarafından M.S. 944 yılında spina üzerine yerleştirilen bu anıt, o zamanlar tepesinde bulunan tunç bir küre ile birlikte 32 m. yüksekliğinde idi. Kaidesindeki, içerisinde Constantinusun ismi okunan mermer bir kitabeden, V. yüzyılda Rodosta bulunan büyük bir abideden daha gösterişli bir eser meydana getirmek amacıyla da yaptırıldığı anlaşılmaktadır.
Anıtın üzeri o zamanlar Basileus Iin (867-886) yaptığı savaşları anlatan tunç levhalar ile kaplanmıştı. Ne yazık ki, Latin istilası (1204) sırasında, bu levhalar acımasızca yerlerinden sökülerek çeşitli işler için ve özellikle para basmak maksadıyla kullanılmıştır. Bugün sadece kesme taştan kütlevi bir şekil gösteren anıt üzerinde sökülen tunç levhalara ait çivilerin izleri görülmektedir.

Istanbul Un Hisar Kule Sütunlar yazısı toplam 5889 defa okundu
Istanbul Un Hisar Kule Sütunlar | Tarihi Turistik Yerler Sayfayı Yazdır    Istanbul Un Hisar Kule Sütunlar | Tarihi Turistik Yerler Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Istanbul Un Hisar Kule Sütunlar | Tarihi Turistik Yerler
Istanbul Un Hisar Kule Sütunlar | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Un Hisar Kule Sütunlar | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Un Hisar Kule Sütunlar | Tarihi Turistik Yerler