Istanbul Kasrları | Tarihi Turistik Yerler

Istanbul Kasrları | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Kasrları | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Kasrları | Tarihi Turistik Yerler
Istanbul Kasrları | Tarihi Turistik Yerler Istanbul Kasrları | Tarihi Turistik Yerler
Istanbul Kasrları | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Kasrları | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Kasrları | Tarihi Turistik Yerler
Istanbul Kasrları | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Kasrları | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Kasrları | Tarihi Turistik Yerler
Istanbul Kasrları | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Kasrları | Tarihi Turistik Yerler
Istanbul Kasrları | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Kasrları | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Kasrları | Tarihi Turistik Yerler
Istanbul Kasrları | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Kasrları | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Kasrları | Tarihi Turistik Yerler
Istanbul Kasrları | Tarihi Turistik Yerler Istanbul Kasrları | Tarihi Turistik Yerler
Istanbul Kasrları | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Kasrları | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Kasrları | Tarihi Turistik Yerler
 
Istanbul Kasrları
Kategori : Tarihi Turistik Yerler

İstanbul'da bulunan kasrlar

Ihlamur Kasırları 
Beşiktaş, Yıldız ve Nişantaşı arasında kalan Ihlamur Vadisinin 18. yüzyılda Hacı Hüseyin Bağları adıyla tanınan bir mesire yeri olduğu bilinmektedir. Sultan III. Ahmed Döneminde Padişaha ait bir "Has Bahçe"ye dönüştürülmesine karşılık 19.yüzyılın ikinci yarısına kadar "Hacı Hüseyin Bağları" olarak bilinen bu alan, I. Abdülhamid (1774-1789) ve III. Selim (1789-1807) dönemlerinde de ilgi çekmiştir.
Sultan Abdülmecidin (1839-1861) Osmanlı tahtına geçmesiyle birlikte yeni yapılaşmalara gidilmiş, Beşiktaşta Dolmabahçe Sarayı, Küçüksu Kasrı ve Ihlamur Mesiresinin de bulunduğu bu alanda Ihlamur Kasırlarının yapımına başlanmıştır. Sultan Abdülmecid, Ihlamur Mesiresine bugünkü kasırları yaptırmadan önce de sık sık gelir ve buradaki sade ve küçük bağ evinde dinlenir; bazı konukları bu arada ünlü Fransız ozanı Lamartinei burada kabul ederek görüşürdü.
 
Maslak Kasırları 
Yer : Maslak, Sarıyer
Telefon: 0212 276 10 22
Levent ve Ayazağa semtlerini birbirine bağlayan ana yolun sağında bulunan Maslak Kasırlarının yer aldığı çevrede ilk yapılaşmaların, Sultan II. Mahmud Döneminde (1808-1839) başladığı ve bu bölgenin Sultan II. Abdülhamidin veliahdlığı sırasında sultanlara ait bir av ve dinlenme yeri olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu yıllarda tarih sahnesine çıkan ve bölgeye özel bir konum kazandıran Maslak Kasırlarının ne zaman ve kim tarafından yaptırıldıkları tam olarak saptanamamakla birlikte, büyük bir bölümü Sultan Abdülaziz Dönemine (1861-1876) tarihlenmektedir.
Maslak Kasırlarından günümüze; Kasr-ı Hümâyûn, Mabeyn-i Humâyûn ve Limonluğu, Çadır ve Köşk Paşalar Dairesi gelebilmiştir.

Tophane Kasrı
Yer : Tophane, Karaköy
Tophanede, Necatibey Caddesi üzerinde ve Nusretiye Camiinin yanındadır. Eski Tophane Meydanının en önemli öğelerinden biridir.
Sultan Abdülmecid tarafından İngiliz mimar William James Smithe inşa ettirilen binanın yapımı 1852 yılında tamamlanmıştır. Kasır, padişahların Tophanedeki askeri tesisleri ziyaretleri veya şehri deniz yoluyla ziyarete gelen yabancı devlet adamlarının karşılanması esnasında kullanılan bir mekan durumundaydı. Rus Çarının kardeşi Grandük Konstantin, Sultan Abdülmecid tarafından burada kabul edilmiş, Osmanlı-Yunan savaşına son veren 1897 uluslararası konferansı ve Lozan Antlaşması sonrası Uluslararası Boğazlar Komisyonu, Tophane Kasrında toplanmıştır.
Kasır denize paralel, dikdörtgen planlı ve iki katlı bir yapıdır. Dış yüzeyindeki süslemeler, ikinci katındaki konsollara oturtulan barok üsluptaki çıkma, kalem işi tavan süslemeleri ve mermer şömineleri kasrın en dikkat çekici özellikleri arasındadır.

Aynalı Kavak Kasrı 
Telefon: 0212 250 40 94
Üç yüzyıl boyunca Haliç kıyılarını süsleyen ve günümüzde Aynalıkavak Kasrı adıyla tanınan yapı, Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Ayanalıkavak Sarayı ya da Tersane Sarayı olarak bilinen yapılar grubundan günümüze ulaşabilen tek örnektir.
İstanbulu tanıtan tarihsel kaynaklardan, yörenin Bizans Döneminde de imparatorlara ait bir dinlenme yeri olduğu anlaşılmaktadır. Haliç kıyılarından Okmeydanı ve Kasımpaşa sırtlarına doğru gelişen bu büyük bağ ve koruya; İstanbulun fethinden sonra, Fatih Sultan Mehmetten başlayarak padişahlar da ilgi göstermiş ve Osmanlı İmparatorluk Tersanesinin Kasımpaşada kurulup gelişmeye başlamasıyla birlikte yöreye Tersane Has Bahçesi adı verilmiştir.

Hidiv Kasrı
Telefon: 0216 413 96 44 - 0216 413 96 64
Çubuklu sırtlarında, geniş bir koruluk içerisinde yer almaktadır. Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa tarafından 1907 yılında İtalyan Mimar Delto Seminatiye yaptırılmıştır.
Türk mimarisinin dışında tam bir batılı tarza sahip olan yapı, yaklaşık 1000 m2 lik bir alan üzerinde inşa edilmiştir. Ana girişin ortasında mermerden anıtsal bir çeşme vardır. Bunun tavanı çatıya varıncaya kadar yükselir ve tavanı vitrayla kaplıdır. Ayrıca binanın çeşitli yerlerinde de son derece zarif çeşme ve havuzlar vardır. Binanın planı, salonlar arasındaki bağlantılar aracılığıyla havuzun etrafında bir daire çizmektedir. Bu daire sadece giriş holü tarafından kesilmektedir. Binanın üst katında ise odalar bulunmaktadır. Özellikle giriş katındaki şömineli salonun üstündeki daire biçimindeki parçada yer alan iki büyük yatak odası eşsiz güzellikteki lambrileri, kendi iç tuvalet ve banyoları ile dikkat çekmektedir.

Küçüksu Kasrı 
Yer : Küçüksu ÇaZ1U1 Sahili, Anadolu HisaU1-Üsküdar
Telefon: 0216 332 02 37
Osmanlılar döneminde de ilgi çeken ve "Kandil Bahçesi" adıyla padişahın has bahçelerinden biri olarak kullanılan Küçüksu ve çevresini IV. Muradın (1623-1640) çok sevdiği ve buraya "Gümüş Selvi" adını verdiği bilinmektedir. 17. yüzyıldan başlayarak çeşitli kaynaklarda "Bağçe-i Göksu" adıyla geçen yörede, özellikle 18. yüzyıldan başlayarak yoğun bir yapılaşma izlenmektedir. Sultan I. Mahmud Döneminde (1730-1754) Divittar Mehmed Paşa, padişah için bu Hasbahçenin deniz kıyısına iki katlı ahşap bir saray yaptırmış, bu yapı III. Selim (1789-1807) ve II. Mahmud (1808-1839) dönemlerinde de onarılarak kullanılmıştır.
1857 yılında hizmete giren yeni Küçüksu Kasrının mimarı Nikogos Balyandır. Bodrumuyla birlikte üç katlı olan kasır, yığma tekniğiyle ve kargir olarak yapılmıştır. Bodrum katı kiler, mutfak ve hizmetçilere ayrılmış, diğer katlarsa bir orta mekâna açılan dört oda biçiminde düzenlenmiştir

Sepetçiler Kasrı
Yer : Kennedy Caddesi Sarayburnu / Eminönü
Telefon: 212 511 63 86 / 0 212 511 63 34
Eminönünde, Sarayburnunda yer alır. Yapıldığı dönemde Topkapı Sarayı sınırları içinde kalan yapı, 1643de Sultan İbrahim tarafından inşa ettirilmiş, Sultan I. Mahmud döneminde de (1739) yenilenmiştir. Bu kasrın aynı zamanda padişahlara ait kayıkların bağlandığı bir yer olduğu ve padişahların donanmanın sefere çıkışını ve dönüşünü buradan izledikleri kaynaklarda geçmektedir.
Cumhuriyet döneminde askeri ecza deposu olarak kullanılan kasır, restorasyondan önce tümüyle kendi haline terk edilmişti. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1980 yılında yapılan restorasyonlardan sonra Basın Yayın Genel Müdürlüğünün Uluslararası Basın Merkezi olarak kullanılmıştır.
Istanbul Kasrları yazısı toplam 4399 defa okundu
Istanbul Kasrları | Tarihi Turistik Yerler Sayfayı Yazdır    Istanbul Kasrları | Tarihi Turistik Yerler Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Istanbul Kasrları | Tarihi Turistik Yerler
Istanbul Kasrları | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Kasrları | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Kasrları | Tarihi Turistik Yerler