Pamukkale | Tarihi Turistik Yerler

Pamukkale | Tarihi Turistik YerlerPamukkale | Tarihi Turistik YerlerPamukkale | Tarihi Turistik Yerler
Pamukkale | Tarihi Turistik Yerler Pamukkale | Tarihi Turistik Yerler
Pamukkale | Tarihi Turistik YerlerPamukkale | Tarihi Turistik YerlerPamukkale | Tarihi Turistik Yerler
Pamukkale | Tarihi Turistik YerlerPamukkale | Tarihi Turistik YerlerPamukkale | Tarihi Turistik Yerler
Pamukkale | Tarihi Turistik YerlerPamukkale | Tarihi Turistik Yerler
Pamukkale | Tarihi Turistik YerlerPamukkale | Tarihi Turistik YerlerPamukkale | Tarihi Turistik Yerler
Pamukkale | Tarihi Turistik YerlerPamukkale | Tarihi Turistik YerlerPamukkale | Tarihi Turistik Yerler
Pamukkale | Tarihi Turistik Yerler Pamukkale | Tarihi Turistik Yerler
Pamukkale | Tarihi Turistik YerlerPamukkale | Tarihi Turistik YerlerPamukkale | Tarihi Turistik Yerler
 
Pamukkale
Kategori : Tarihi Turistik Yerler

Pamukkale

Çaldağ’ın güney eteklerinden gelen kalsiyum oksit içeren suların oluşturduğu görkemli beyaz travertenler ve geç Helenistik ve erken Hıristiyanlık dönemlerine ait kalıntılar içeren Hierapolis arkeolojik kenti, antik çağlardan bugüne kadar ulaşan en çarpıcı merkezlerden biridir. Denizli’ye 2 km. uzaklıkta bulunan bu alan, ayrıca çok çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılan şifalı suları ile de ünlüdür.

Antik kentin M.Ö. II. yüzyılda Bergama krallarından II. Eumenes tarafından kurulduğu, adını ise Bergama’nın kurucusu Telephos’un eşi Heira’dan aldığı sanılmaktadır. Eski kaynaklara göre metal ve taş işlemeciliği dokuma kumaşları ile ünlü olan kent, Büyük Konstantin döneminde Frigya bölgesinin başkentliğini yapmış, Bizans döneminde Piskoposluk merkezi olmuştur. Bu özellikleri ile bu çarpıcı alan Dünya Miras Listesinde yer almaktadır.

Turizme yönelik kullanım sorunlarını, kültürel ve doğal mirasın korunmasına öncelik vererek çözebilmek amacıyla Pamukkale (Hierapolis) Koruma ve Geliştirme Amaçlı İmar Planı hazırlanmıştır. Bu koruma ve

Geliştirme Amaçlı İmar Planı Çalışmaları:
- Alanın mevcut turizm potansiyeli gözönünde bulundurularak alan içerisindeki konaklama, alanın yakın çevresine kaydırılarak kapasitesi arttırılmıştır.
- Alan içinde yer alan 5 tesisten 3’ü kamulaştırılarak yıkılmıştır. Böylelikle bu yapılardan kaynaklanan kirliliğin önüne geçilmiştir.
- Termal su kaynakları ve travertenlerin oluşumu, bozulma ve kaybolma nedenleri bilimsel etütlerle ortaya çıkarılmış, jeotermal enerji potansiyeli, travertenlerin koruma zonları ve gelişme olanakları saptanmış; traverten alanları genişletilmiş, termal su kaynaklarından travertenlere ulaşan ancak tahrip olan su kanalları yerine yeni su kanalları inşa edilmiştir.
- Travertenlerin içinden geçen trafik yolu trafiğe kapatılıp travertenleştirilerek eski haline dönüştürülmüştür. Mevcut trafik akışı yapılan yeni trafik yollarıyla sağlanmıştır.
- Alan içinde ihtiyaç duyulan hizmetlerin verilmesi amacıyla Pamukkale örenyerinin kuzey ve güney girişlerinde ziyaretçi karşılama merkezleri oluşturulmuştur.
- Anıtsal yapıların fotogrametrik belgeleme çalışmaları yapılmış olup kazı onarım ve restorasyon çalışmaları devam etmektedir.
Ayrıca, Dünya Bankası ile Kültür Bakanlığı işbirliği içinde gerçekleştirilen “Türkiye Kültürel Miras Projesi” doğrultusunda yapılan çalışmalar ise;
- Pamukkale Koruma ve Geliştirme Planının aksayan veya işletilemeyen hususlarının revizyonuna gidilmesi,
- Kuzey kapıdan başlayan ve Nekropol alanının kesen yolun araç trafiğine kapatılması,
- Kuzey Güney kapılarının işletilmesine yönelik kararlar geliştirilmesi,
- Arkeolojik sit alanı içinde kalan Ören Mahallesinin takas yönetmeliğinden yararlanarak tarımsal alanda kullanım hakkı sağlayacak bir Hazine arazisine taşınması konusunun Özel Çevre Koruma Kurulu tarafından ele alınmasının sağlanması olarak sayılabilir.
Pamukkale yazısı toplam 6864 defa okundu
Pamukkale | Tarihi Turistik Yerler Sayfayı Yazdır    Pamukkale | Tarihi Turistik Yerler Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Pamukkale | Tarihi Turistik Yerler
Pamukkale | Tarihi Turistik YerlerPamukkale | Tarihi Turistik YerlerPamukkale | Tarihi Turistik Yerler