Franz Schubert | Klasik Müziğik

Franz Schubert | Klasik MüziğikFranz Schubert | Klasik MüziğikFranz Schubert | Klasik Müziğik
Franz Schubert | Klasik Müziğik Franz Schubert | Klasik Müziğik
Franz Schubert | Klasik MüziğikFranz Schubert | Klasik MüziğikFranz Schubert | Klasik Müziğik
Franz Schubert | Klasik MüziğikFranz Schubert | Klasik MüziğikFranz Schubert | Klasik Müziğik
Franz Schubert | Klasik MüziğikFranz Schubert | Klasik Müziğik
Franz Schubert | Klasik MüziğikFranz Schubert | Klasik MüziğikFranz Schubert | Klasik Müziğik
Franz Schubert | Klasik MüziğikFranz Schubert | Klasik MüziğikFranz Schubert | Klasik Müziğik
Franz Schubert | Klasik Müziğik Franz Schubert | Klasik Müziğik
Franz Schubert | Klasik MüziğikFranz Schubert | Klasik MüziğikFranz Schubert | Klasik Müziğik
 
Franz Schubert
Kategori : Klasik Müziğik

Franz SCHUBERT (31 Ocak 1797-19 Kasım 1828)

Viyana yakınındaki Lichtenhalde doğmuş, Viyanada ölümüştür.  Roman ve operet kabilinden birtakım uydurmalar - filmden hiç söz etmeyelim- Franz Schuberti hissi bir hayalperest seviyesine indirmiştir. Bir öğretmenin oğlu ve Beethovenin çağdaşı olarak klasizm devrinden sonraki Viyanada mütevazi bir hayat geçiren Schubert, hikayecilerin kurbanı olmuştur. Gerçekte Schubert hakkındaki bilgimiz pek azdır. Çünkü genel olarak bilinen hususlar şahsiyetini ve eserlerini bir bütün halinde değil, ancak kısmen ortaya koymaktadır. Meçhul kalan eserlerini meydana çıkarmak mümkün değilse de, yaşadığı devri ve tarih yönünden önemini belirtecek birçok hususları Schubertte bugün de ortaya koymak mümkündür.

Onun Nüfus alanı hoşa giden güzel danslarında, hatta liedlerinde bile tayin edilmiş değildir. gerçi şiirin tarifsiz bir şekilde işlendiği bu liedlerin edebi ilgisi cüsati Homerostan Goetheye ve o zamanki modernlere (Müller, Rückert, Grillparzer ve Heine) kadar uzanır. Fakat onun asıl ve henüz anlaşılmayan büyük tarihi önemi, tahmin edildiği gibi bu danslar ve liedlerde değil, bilakis sayısız enstrümantal eserlerinde, senfonilerinde, oda müziği ve piyano eserlerindedir. Lied konusundaki önemi çoktandır bilinmektedir. Şimdiye kadar sadece sezebildiğimiz hususların bitmez tükenmez oluşundan dolayı Schuberti keşfetmek hala daha mümkündür.

Schubertin sanatkarlığı klasik ve romantik hayat duygusunun ağırlık noktası teşkil eder. Yeni bir form anlayışı ararken, lirik minyatürler denilen lied ve piyano parçalarından, sonat, oda müziği ve senfonişerin İLAHİ UZUNLUĞUNA (Schumannın ifadesiyle) vardı. Bu yolda Schubertin ifade tarzı, ananevi veya sonradan doğan hükümlere takdir edilmeyen bir özellik kazanmıştır. Fakat bizi her zaman muamma ve mucize karşısında bırakan keyfiyet sadece form ve şekil değil, bütün eserlerine nüfuz eden ve onlara iddia edilenden daha gerçek bir büyüklük veren özel bir karakterdir. Bu karakter hissi ve trajik mahiyette değildir; daha ziyade kederli ve ümitsizdir. Neşeli müzisyenliği hafifçe kaplayan yaralı bir ruh halidir. Onun ürpertici büyüklüğü buradadır. Schubertte Viyanayı andıran özellikler ona çevreden geçmiştir. Ruhunda anne ve babasının memeleketleri olan Moravya ve Silezyanın tesirleri görülmektedir. Viyananın kenar bir mahallesindeki öğretmen evi genç kemancının ilk öğrenim yeri oldu. Viyana çocuk korosunun yatılı okulunda meşhur Salieri ve Ruczizkadan besteciliğin temel kurallarını öğrendi. (İhtiyar Ruczizka, herşeyi kendiliğinden bilen çocuğa fazladan birşey gösteremeyeceğim, diye ona ders vermekten vazgeçti.) Daha çocuk korosun üyesi iken Gretchen Çıkrık Başında ve Erlkönig gibi eserleri yazdı. Sonradan babasının yanında öğretmen yardımcısı olarak çalıştı. Kont Esterhazynin kızlarının piyano öğretmeni olarak iki defa Macaristana, dostu büyük muganni Vogl ile konser vermek üzere Linz, Graz ve Salzburga gitti. Bunun dışında kendini sadece yaratıcılığa hasreden, çekingen, fakat ciddiyetle yolunu arıyan bir insanın hayatını yaşadı. Beethoven ve Goetheye, ayrıca Michael Hayda sonsuz hayranlık besleyen Schubertin çalışkanlığı hudutsuzdu. Vakitsiz ölümünden kısa zaman önce Simon Secterin kontrpuan derslerine devam etmeyi düşünmüştü. Bu niyetini tahakkuk ettirmedi. Ancak bu hususlar ve etrafındaki dostları onu münzevi hayatından çekip dünyaya bağlıyordu.

Beethovenin ölümü onu çok sarstı. Yaşayışına derin bir hüzün çöktü. Bedbin ruhlu şair Wilhelm Müllerin WİNTERREİSE /kış yolculuğu) adlı şiiri üzerine yazılan liedlerde ve do majör tonunda olan iki büyük eserde (do majör senfonisi ve daha sonraki Bruckner stiline yönelen do majör kentedinde) bu son olgunlaşmanın havası esmektedir. Filhakika, Schubertin liedlerinde, senfoni, oda müziği ve piyano eserlerinde, kilise müziğinde, hatta operalarında keşfedilecek daha pek çok şey vardır.
Franz Schubert yazısı toplam 5134 defa okundu
Franz Schubert | Klasik Müziğik Sayfayı Yazdır    Franz Schubert | Klasik Müziğik Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Franz Schubert | Klasik Müziğik
Franz Schubert | Klasik MüziğikFranz Schubert | Klasik MüziğikFranz Schubert | Klasik Müziğik