Wolfgang Amadeus Mozart | Klasik Müziğik

Wolfgang Amadeus Mozart | Klasik MüziğikWolfgang Amadeus Mozart | Klasik MüziğikWolfgang Amadeus Mozart | Klasik Müziğik
Wolfgang Amadeus Mozart | Klasik Müziğik Wolfgang Amadeus Mozart | Klasik Müziğik
Wolfgang Amadeus Mozart | Klasik MüziğikWolfgang Amadeus Mozart | Klasik MüziğikWolfgang Amadeus Mozart | Klasik Müziğik
Wolfgang Amadeus Mozart | Klasik MüziğikWolfgang Amadeus Mozart | Klasik MüziğikWolfgang Amadeus Mozart | Klasik Müziğik
Wolfgang Amadeus Mozart | Klasik MüziğikWolfgang Amadeus Mozart | Klasik Müziğik
Wolfgang Amadeus Mozart | Klasik MüziğikWolfgang Amadeus Mozart | Klasik MüziğikWolfgang Amadeus Mozart | Klasik Müziğik
Wolfgang Amadeus Mozart | Klasik MüziğikWolfgang Amadeus Mozart | Klasik MüziğikWolfgang Amadeus Mozart | Klasik Müziğik
Wolfgang Amadeus Mozart | Klasik Müziğik Wolfgang Amadeus Mozart | Klasik Müziğik
Wolfgang Amadeus Mozart | Klasik MüziğikWolfgang Amadeus Mozart | Klasik MüziğikWolfgang Amadeus Mozart | Klasik Müziğik
 
Wolfgang Amadeus Mozart
Kategori : Klasik Müziğik

Wolfgang Amadeus MOZART (27 Ocak 1756-5 Aralık 1791)

Salzbugda doğmuş,  yılında Viyanada ölmüştür. Salzburgun Getreidegasse sokağında bulunan bir evin loş bir odasına Leopold Mozartın Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus adlı oğlu dünyaya gelidiği zaman bu evin üzerine gökten bir nur inmişti. Sonradan kendisini Wolgang Amadeus adıyla tanıtan bu çocuğun babası Salzburfgda orkestra şef muaviniydi. Asıl Şef olmadığından daima şikayet eden baba Mozart Schwaben eyaletinden Salzburga meyleden bir müzisyendi. Aydınlık devrinin hayalden uzak tmkinli karakterini taşıyan bu adam mucizelere hiç inanmazdı. Lakin küçük çocuğun yaptığı ilk besteleri görünce o bile gözyaşlarını gizleyemedi. Harika çocuk Mozart, klndisiyle haklı olarak iftihar eden babası tarafından dünyanın büyüklerine takdim edildi. Onların takdirini kazandı. İmparatorlar, krallar, musikişinaslar ve daha önce şüphe etmiş olanlar bile bu çocuğun önünde hayranlıkla eğildiler. Fakat kısa zaman sonra çocukluk devrini geride bırakan genç Mozart, aynı çevreden eski ilgiyi beklediği halde, daha önce harika merakı ile bol bol bahşedilern saygı ona tekrar gösterilmedi. 30 yaşında iken olgunluk çağına eren Mozart, seviyesine uygun itibarı görmek istedi. Fakat dünya buna aldırmayarak maddi sıkıntı içinde kıvranan ve ölüm derecesinde hasta olan Mozartı yalnızlığa terk etti.

Kendisinden sonra gelen nesiller onu yanlış anlaşılan rokoko tezniyatı ile süslemiş bir ideal şeklinde gösterip daima harika çocuk olarak andılar. Onu sevdiler ama gerçek büyüklüğünü anlayamadılar. Küçük Mozartda harikulade olan şey izah edilemeyecek şeklde kabiliyetli oluşu değildir. Evet, daha beş yaşında iken ilk Menuetini yazan bu çocuk, hiç yanılmayan işitme kabiliyeti, çeşitli enstrümanlardaki virtüozlüğünü ve irticalen çalma kudretiyle insanları teshir ediyordu. Fakat harika olan tarafı başka sanatkarların - Goethe de dahil olmak üzere- hedefe giden yola başladığı yaşta onun kemale ermiş olmasıdır. Hayatının son 10 yılı yaratma kudretinin akla sığmaz derecede verimleşmesinden önce İdomeneo operasıyla başlayan bu devre, sihirli flüt , Requiem eserleyile sona ermektedir. Mozartın hayatı ve çalışmaları fani hayatının kısalığı ile karşılaştırılırsa bu son devrede geçen ayların seneler kadar verimli oluşu olağan üstü bir gerçektir. Mozartda bir ölçme duygusu, dış ve iç düzeni daima koruyan ve gerçeğin sınırlarını hiçbir zaman aşmayan bir itidal ve estetik bir güzellik şuuru vardı. Kendi deyimiyle, ihtirasları tiksintiye varırcasına ifade etmekten onu her zaman koruyan bu vasıflar olmuştur. Goethe gibi, büyük bir hayatiyetle kendi zamanına bağlı olan Mozartı yaşadığı devrin üstünde edebi bir varlık seviyesine yükselten işte budur.

Fakat daha doğduğu anda kendisine deha olmak inayeti bahşedilen Mozart bile, bütün dikkatiyle öğrenmek ve yolunu aramak zorundaydı. Babası tarafından Ph. E. Bachın ve Telemannın zihniyetine göre yetiştirilen vew Salzburgda tatbik edilen Barok müziğini öğrenen harika çocuk, İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere ve İsviçre gibi memleketlere yaptığı seyahatlerinde zamanında olup bitenleri opera sahasında günün modasını Mannhein ekolünün inkılapçı bestecilerinin cüretli hamlelerini , Joh. Christian Bachın eserlerindeki müstakbel stilin alametlerini, Gluckun ve Shakespearein dramatikliğini dinledi ve gördü. Bütün bu unsurlardan farklı olarak çalıştı ve her etüt ünde asıl Mozart kat kat yükselerek çıktı. Zamanın adetine göre, saray hizmetinde çalışarak hayatını emniyet altına almaktan vazgeçip serbest sanatkarın sağlam bir temele dayanmayan yaşayış tarzını benimseyen Mozart Viyanada Haydn ile dost oldu. Ve onun sanatından da faydalanmaya çalıştı. Daha sonra kemale ermiş büyük bir besteci olduğu halde Viyanada oturduğu sırada ve gerekse Kuzey Almanyaya yaptığı seyahat esnasında Leipzigde o zamana kadar hiç tanımadığı Heandel ve Bachın stillerini kendine mal etmek için büyük gayretler sarf etti.
 
Özet olarak , Mozart asrileştirdiği Opera Seria nın üstadı ( Tito operasına kadar), Opera Buffa yı dahiyane bir şekilde en yüksek zirvesine getiren, ( Figaro , Don Giovanni ve Cosifan tutte operalarının yaratıcısı), Alman Müzikli piyesinin klasik bestecisi ( Saraydan Kız Kaçırma , Sihirli Flüt ), dini eserlerin, liedlerin ve pek çok senfonilerin bestecisi olarak karşımızdadır. Bu senfonilerde Mozart kendi devrini aşmıştır. Oda müziğinde Haydnın tekniğini o kadar geliştirmiştir ki, ihtiyar Haydn genç dostundan yeniden öğrenmeye başlamıştır. Mozart harika çocuk, pembe ışıklar altında görülen masal prensi değil, bilakis çok cepheli yaratma kudretini zenginliği bitmek tükenmek bilmeyen bir sanatkar ve Goethenin deyimiyle, hayretle seyrettiğimiz ve nereden geldiğini, nasıl zuhur ettiğini kavrayamadığımız kimselerden biridir.
Wolfgang Amadeus Mozart yazısı toplam 3339 defa okundu
Wolfgang Amadeus Mozart | Klasik Müziğik Sayfayı Yazdır    Wolfgang Amadeus Mozart | Klasik Müziğik Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Wolfgang Amadeus Mozart | Klasik Müziğik
Wolfgang Amadeus Mozart | Klasik MüziğikWolfgang Amadeus Mozart | Klasik MüziğikWolfgang Amadeus Mozart | Klasik Müziğik