Ludwig Van Beethoven | Klasik Müziğik

Ludwig Van Beethoven | Klasik MüziğikLudwig Van Beethoven | Klasik MüziğikLudwig Van Beethoven | Klasik Müziğik
Ludwig Van Beethoven | Klasik Müziğik Ludwig Van Beethoven | Klasik Müziğik
Ludwig Van Beethoven | Klasik MüziğikLudwig Van Beethoven | Klasik MüziğikLudwig Van Beethoven | Klasik Müziğik
Ludwig Van Beethoven | Klasik MüziğikLudwig Van Beethoven | Klasik MüziğikLudwig Van Beethoven | Klasik Müziğik
Ludwig Van Beethoven | Klasik MüziğikLudwig Van Beethoven | Klasik Müziğik
Ludwig Van Beethoven | Klasik MüziğikLudwig Van Beethoven | Klasik MüziğikLudwig Van Beethoven | Klasik Müziğik
Ludwig Van Beethoven | Klasik MüziğikLudwig Van Beethoven | Klasik MüziğikLudwig Van Beethoven | Klasik Müziğik
Ludwig Van Beethoven | Klasik Müziğik Ludwig Van Beethoven | Klasik Müziğik
Ludwig Van Beethoven | Klasik MüziğikLudwig Van Beethoven | Klasik MüziğikLudwig Van Beethoven | Klasik Müziğik
 
Ludwig Van Beethoven
Kategori : Klasik Müziğik

Ludwig Van Beethoven (1770-1827)

Bonnda doğmuş Viyanada ölmüştür. Gariptir ama, büyük şahsiyetler günümüze ne kadar yakın olursa, hayatları bize o nispette efsanevi görünmektedir. Beethoven hakkında da o kadar çok fıkra, rivayet ve romanvari hikayeler söylenmiştir ki, onun asıl şahsiyeti ve karakteri, edebi hayalperestliğin keşif perdesi altında kaybolmuştur. Sevgiden doğan bir ihtimamla ve hiçbir emekten çekinmeksizin en ufak teferruata kadar yapılan yorucu ilmi araştırmalar, onun hayatında meçhul kalan bütün hususları aydınlatmışsa da bu durum hala devam etmektedir. Hala harikulade güzel bir eser olan SONATA QUASİ UNA FANTASİA hakkında AY IŞIĞI ile ilgili hayaller kurulur, kaybolan kuruş yüzünden duyulan hiddetin gürültülü tasviri yapılır ve hala Titan Beethovendan söz edilir.

Yaşama sevincini tattığı Bonnda geçen çocukluk hayatı bile, mutad olarak anlatıldığı tarzdan farklıdır. O sırada, müzikli piyesleriyle tanınan Neefe Beethovenin başta gelen hocası oldu ve onun dikkatini Bachın eserleri üzerine çekti. Böylece Beethovenin gerek tabiatı, gerekse besteciliğinin temeli bu gençlik çağında atıldı. Renania halkına mahsus canlılığını hiçbir zaman kaybetmedi. Bonnda kendisini gören Haydnın tavsiyesi üzerine Mozartın talebesi olmak gayesiyle Viyanaya gitti. Fakat annesinin ölümü bu teşebbüsün gerçekleşmesine engel oldu. İkinci defa Viyanaya gidişinde ise Mozart ölmüştü. Haydn genç Beethovene rehber olmak vazifesini üzerine aldı. Lakin onun asıl hocası, füg tekniğiyle anılan Albrechtsberger oldu. Beethovene Ren sahilindeki memleketine bir daha dönmek nasip olmadı; Viyanada kaldı. Tabiati haliyle insanlar arasına katılmayı ve hoş sohpetliği seven Beethovenin hayatta yalnız kalması, önüne geçilemeyeceği anlaşılan sağırlığının gittikçe artması ve babalık yaptığı yeğeni yüzünden duyduğu derin üzüntüler hayatı üzerine bir gölge teşkil ediyordu. Fakat yaratıcılığı ile kendini insanlığa karşı borçlu ve vazifeli sayan Beethoven, bir zaman için kafasında beliren hayatına son verme düşüncesinden kendini uzaklaştırdı. Bu hareketi, onun asil tabiyatlı olduğunu ifade eder. O yüzdendir ki, büyük bir mesuliyet duygusu içinde fikri ve ahlaki prensiplerinden bütün hayatı boyunca hiçbir zaman ayrılmamıştır. HEİLİGENSTADT VASİYETNAMESİ diye anılan yazısı bunu ispat eden bir vesikadır.

Beethovenin bu karakterini eserleri aksettirmektedir. Çünkü Onun sanatı, şahsi itiraflarının tesiri altındadır. Onun sanatı ile, XIX. yyın başlangıcına rastlayan yeni bir devrin kapısı açılmıştır. Bu dönüm noktasında, mevcut nizamdan ayrılan, yeni bir nizam arayan insan tek bir fert olarak Tanrı, zaman veya keder dediğimiz kuvvetlerin karşısına kendi iddia ve sorularıyla çıkıyor. Bu gidişin derin izlerini taşıyan asrın sanattaki ifadesinin esasını, büyüklüğünü ve trajik mahiyetini doğru olarak anlamak istiyorsak, bu keyfiyeti iyice göz önünde tutmalıyız. Beethovenin tarihi durumunu da bu gidiş tayin etmiştir. Haydnın sanatı, sosyal bir topluluk ve nizam içinde kökleşmiş bulunuyordu. Beethovenin sadece 9 senfoni yazması bile bu durumu açıkça göstermektedir.  Bunlardan bilhassa ikisi (biri onun tabiata bağlılığının delili olan 6. pastoral senfonisi ve diğeri, Schillerin Neşeye Odunu bitiş korosu olarak kullandığı 9. senfonisidir) kendinden sonraki gelişme sahasını ihata etmektedir. Piyanonun yeni ifade imkanlarının keşfi (mesela piyano sonatlarında), yaylı sazlar kuvartetlerinin developman kısımlarında yeni şekillendirme unsurlarının ihdası, çok sayıda kontrpuvan tekniğinden faydalanan son eserlerinde beliren yeni form prensipleri etrafındaki teşebbüsler, müzikle büyük insani ve yapıcı fikirlerin birleştirilmesi gibi hareketler, yaratıcı yeni bir ışık altında gösteren unsurlardır.

Bizce onun büyüklüğünü ve yüceliğini katiyetle tayin eden, umumi rağbete mazhar olan popüler eserlerden ziyade, çağdaş taraftarlarının bile anlamayarak reddettiği ve bizim de kısmen henüz çözemediğimiz SON Beethoven devrinin eserleridir. O zamanki Beethoven, Haydna yakın olan ilk yaratma devrinin çekici güzelliğini terkederek, eskiden beri orta devir denilen meşhur sonat, senfoni ve oda müziği eserlerindeki trajik ve şiddetli ifade tezahürlerinden sonra, vakitsiz gelen ihtiyarlığın saf ve halis ifadesini bulmuştu. Beethoven, ahlaki olgunluğunu ve insanlığı eserlerinde dile getirmiş bir sanatkardı.

Şair E.Th. A. Hoffmann, çağdaşı Beethoven için Romantik tabirini kullanmıştı. Beethovenin açtığı asrın bütün yaratıcı sanatkarlarının onu örnek alarak hareket ettiği düşünülürse, Hoffmannın bu tabiri yanlış değildir. Schubertten Brucknere, Schumann ile Brahmstan Regere, Berlioz ve Lisztten Straussa kadar uzayan, Wagner ve Pfitznerde, hatta nihayet Bartokda şekil alan bir gelişme bu BEETHOVENCİLİKte toplanabilir ki, sanatlar arasındaki sınırları aşarak aynı asrın genç şairlerini de coşturmuş ve yaratıcı hamlelerle teşvik etmiştir. Böylece Beethovenin kendi şahsiyetinde pek manalı bir şekilde nöbet değiştiren iki devir arasında mutavassıt bir mevkide bulunmaktadır.
Ludwig Van Beethoven yazısı toplam 3422 defa okundu
Ludwig Van Beethoven | Klasik Müziğik Sayfayı Yazdır    Ludwig Van Beethoven | Klasik Müziğik Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Ludwig Van Beethoven | Klasik Müziğik
Ludwig Van Beethoven | Klasik MüziğikLudwig Van Beethoven | Klasik MüziğikLudwig Van Beethoven | Klasik Müziğik