Istanbul Sarayları Köşkleri | Tarihi Turistik Yerler

Istanbul Sarayları Köşkleri | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Sarayları Köşkleri | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Sarayları Köşkleri | Tarihi Turistik Yerler
Istanbul Sarayları Köşkleri | Tarihi Turistik Yerler Istanbul Sarayları Köşkleri | Tarihi Turistik Yerler
Istanbul Sarayları Köşkleri | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Sarayları Köşkleri | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Sarayları Köşkleri | Tarihi Turistik Yerler
Istanbul Sarayları Köşkleri | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Sarayları Köşkleri | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Sarayları Köşkleri | Tarihi Turistik Yerler
Istanbul Sarayları Köşkleri | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Sarayları Köşkleri | Tarihi Turistik Yerler
Istanbul Sarayları Köşkleri | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Sarayları Köşkleri | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Sarayları Köşkleri | Tarihi Turistik Yerler
Istanbul Sarayları Köşkleri | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Sarayları Köşkleri | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Sarayları Köşkleri | Tarihi Turistik Yerler
Istanbul Sarayları Köşkleri | Tarihi Turistik Yerler Istanbul Sarayları Köşkleri | Tarihi Turistik Yerler
Istanbul Sarayları Köşkleri | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Sarayları Köşkleri | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Sarayları Köşkleri | Tarihi Turistik Yerler
 
Istanbul Sarayları Köşkleri
Kategori : Tarihi Turistik Yerler

Topkapı Sarayı :

Yer : Sultanahmet Meydanı
Telefon: 0212 512 04 80
1460'lı yıllarda yaptırılan Topkapı Sarayı, 1870'te Sultan Abdülmecid Dolmabahçe Sarayına taşınana kadar Osmanlı Devletinin tüm padişahları tarafından devlet merkezi olarak kullanılmıştır. Tek bir bina halinde yapılmamış ve ihtiyaç hissettikçe inşa edilen binalar toplamından oluşturulmuştur.

Sarayda padişahların ikameti için yapılmış köşklerle Harem dairesi dışında, sarayı muhafaza eden askerler için koğuşlar, saray sakinleri çok büyük bir mutfak, saray çalışanlarının barınacağı yatakhaneler, Divan toplantılarının yapıldığı Kubbealtı, Hz. Peygamber ve Halifelere ait eşyaların saklandığı Hırka-i Saadet Dairesi, Gülhane Hastanesi, Sultan III. Ahmed Kütüphanesi, Enderun Mektebi, Hazine Dairesi, padişahın atları için bir ahır, bir dönem silah deposu olarak da kullanılan Aya İrini Kilisesi gibi bir çok yapı yer alır. 
 
Dolmabahçe Sarayı :
Telefon: 0212 236 90 00
Dolmabahçe Sarayının bulunduğu alan, bundan dört yüzyıl öncesine kadar Boğaziçinin büyük bir koyuydu.
Osmanlı Kaptan Paşalarının gemilerini demirledikleri, geleneksel denizcilik törenlerinin yapıldığı bu koy zamanla bataklık haline gelmiş ve 17nci yüzyıldan itibaren başlayarak doldurulmuş, padişahların dinlenme ve eğlenceleri için düzenlenen bir "hasbahçe"ye dönüştürülmüştü. Bu bahçede, çeşitli dönemlerde yapılan köşkler ve kasırlar topluluğu, uzun süre Beşiktaş Sahil Sarayı adıyla anıldı.
Beşiktaş Sahil Sarayı, Abdülmecit döneminde (1839-1861), kullanışsız olduğu gerekçesiyle ve 1843 yılından itibaren bölüm bölüm yıktırıldı. Aynı yıllarda, Dolmabahçe Sarayının 15.000 m2lik bir alanı kaplayan temelleri, meşe kazıklar ve ağaç hasırlar üstünde yükselmeye başladı.

 Beylerbeyi Sarayı 
Telefon: 0216 321 93 20
Anadolu yakasının en önemli yapılarından biri olan "Beylerbeyi Sarayı" nın bugüne kadar yalnız Harem ve Selâmlık bölümleri gezilebilmekteydi. Yapılan son çalışmalarla Anadolu yakasının önemli doğal güzelliklerini içeren "Set Bahçeleri" ve sarayın değerli bir bölümünü teşkil eden "Sarı Köşk", "Mermer Köşk" ve "Ahır Köşk" de tümüyle ele alınarak restore edilmiş ve ziyarete açılmıştır.
Büyük Konstantinusun diktirdiği bir haçtan dolayı önceleri İstavroz Bahçeleri adıyla anılan Beylerbeyi Set Bahçelerinin güzelliği, bu bölgede Bizanslılar döneminden itibaren görkemli binaların yapılmasına neden olmuştur. Bölge şimdiki adını Sultan III Murat döneminde (1574-1595) Rumeli Beylerbeyi olan Mehmet Paşanın buradaki yalısından almaktadır. Çeşitli dönemlerin yapılarından sonra II. Mahmut döneminde yapılan ahşap sarayın yanmasıyla Sultan Abdülaziz, burada 1861-1865 yılları arasında bugünkü sarayı yaptırmıştır.

Yıldız Sarayı-Şale 
Telefon: 0212 258 30 80
Beşiktaş, Ortaköy ve Balmumcu arasında, Boğaziçine egemen bir konumda 500.000 m2lik bir alanı kaplayan Yıldız, yerleşim tarihi Bizans dönemine dek inen bir koruluktur. Osmanlı döneminde "Kazancıoğlu Bahçesi" adıyla da anılmıştır.
Sultan IV. Murad (1623-1640) ve III. Selim (1789-1807) dönemlerinde de ilgi gören bu çevre; III. Selimin, annesi Mihrişah Valide Sultan için "Yıldız" adıyla yaptırdığı bir köşkten dolayı bu ad ile anılmaya başlanmıştır. Sultan III. Mahmud (1808-1839), Sultan Abdülmecid (1839-1861) ve Sultan Abdülaziz (1861-1876) dönemlerinde eklenen köşk ve kasırlarla gelişen buradaki yapılar topluluğu; Sultan Abdülhamid Döneminde (1876-1909) yapılan binalarla Yıldız Sarayı adını alarak, İmparatorluğun bugün yerinde İstanbul Üniversitesinin bulunduğu Eski Saray, Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sarayından sonra dördüncü yönetim merkezi haline gelmiştir.

Filizi Köşk 
Yer : Göztepe
Telefon: 0216 567 47 08
II. Abdülhamidin (1876-1909) Başkâtibi olarak Yıldız Sarayında görev yapan Tahsin Paşaya ait olan yapı, 19. yüzyılda saray ileri gelenlerinin yazlık olarak kullandıkları bir yöre olan Göztepededir.
19. yüzyılın son çeyreğine ait olan Filizi Köşk, genel olarak dönemin beğenisi olan Art-Nouveau özellikler taşımasına karşılık, birkaç kez el değiştirdiğinden dolayı kimi yerlerde bu özelliğini yitirmiştir. Üç katlı ve orta sofaya açılan yan odalardan oluşan planıyla geleneksel Türk Evi Planına sahip olan yapı, restore edilmiş ve Türk Parlementerler Birliği sosyal tesisi olarak hizmete girmiştir.

Pembe Köşk
Yer : Emirgan Korusu, Sarıyer
Telefon: 0212 229 50 38
Emirgan Parkı, Boğazın antikiteden gelen büyük ağaç varlığının günümüze kalmış zengin parçalarından biridir.
17.yy, da IV. Muratın Roma seferinde beraberinde getirdiği işret arkadaşı İranlı Prens Emir Güne Hana hediye etmesiyle tarih sahnesine çıkan bu yeşillik Feridun Bey Bahçeleri adıyla, yüzyıllar boyu birkaç kez el değiştirdikten sonra 1860lar sonunda Mısır Valisi iken payitahttan "Hıdivlik" ünvanını koparan İsmail Paşa nın eline geçmiş ve onun kıvıya yaptırdığı büyük ahşap sarayının arka bahçesi olarak kullanılmıştır.
Hıdivin İngiltere, Fransa tarafından indirilmesinden sonra, daha bir süre aile elinde kalan park, 1930larda Satvet Lütfıi TOZAN tarafından satış alınmış, Tozan,ın bir davetine icabet eden Vali ve Belediye Başkanı Dr. Lütfi Kırdarın ilk kez gördüğü çevresine bakınıp "bir kişiye bu kadar yer çok" demesi ile, 1940lar başında kamulaştırılıp şehrin mülkiyetine geçirilmiştir.

Istanbul Sarayları Köşkleri yazısı toplam 5973 defa okundu
Istanbul Sarayları Köşkleri | Tarihi Turistik Yerler Sayfayı Yazdır    Istanbul Sarayları Köşkleri | Tarihi Turistik Yerler Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Istanbul Sarayları Köşkleri | Tarihi Turistik Yerler
Istanbul Sarayları Köşkleri | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Sarayları Köşkleri | Tarihi Turistik YerlerIstanbul Sarayları Köşkleri | Tarihi Turistik Yerler