Kişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin önemi | Eğitim

Kişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin önemi | EğitimKişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin önemi | EğitimKişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin önemi | Eğitim
Kişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin önemi | Eğitim Kişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin önemi | Eğitim
Kişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin önemi | EğitimKişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin önemi | EğitimKişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin önemi | Eğitim
Kişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin önemi | EğitimKişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin önemi | EğitimKişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin önemi | Eğitim
Kişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin önemi | EğitimKişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin önemi | Eğitim
Kişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin önemi | EğitimKişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin önemi | EğitimKişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin önemi | Eğitim
Kişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin önemi | EğitimKişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin önemi | EğitimKişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin önemi | Eğitim
Kişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin önemi | Eğitim Kişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin önemi | Eğitim
Kişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin önemi | EğitimKişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin önemi | EğitimKişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin önemi | Eğitim
 
Kişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin önemi
Kategori : Eğitim

Milli Eğitim Politikaları
Sağlıklı Kişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin Önemi

                            Dr. Yüksel DEMİREL

İnsan, gelişmeye, büyümeye ve kendini gerçekleştirmeye yönelik potansiyeli içinde barındıran sosyal bir varlıktır. Sanat da çok boyutlu ve çok işlevli oluşuyla kişilik gelişiminin sağlıklı bir biçimde şekillenmesine katkı sağlayıcı özellikleri içinde taşır.
Kuşkusuz, sanat yapıtları da ait oldukları alanlara bağlı olarak tüm işlevlerini değişik düzeylerde de olsa karşılama yetisine sahip olan ürünler olmalıdır. Sanat yapıtları, kendine özgü bilgiyi içlerinde barındırırken izleyicilerine bu bilginin ötesine geçme imkânı da sunar. Her sanat eserinden farklı hissedişler almak, kişinin sanatla olan yakınlığı yanında iç dünyasının derinliklerine inebilmeyi becerebilmesiyle de ilişkilidir.
 
Sanat, insana hem kendisiyle hem de diğerleriyle barışık yaşaması için olağanüstü duyumlar ve fırsatlar sunarken bir yandan da ilkel duyguların, ehlileştirilmesine ve yüceltilmesine de imkânlar sağlar. Sanatla ilgilenen kişilerin algıları genişler, bilinç düzeyleri yükselir.
 
Kuşkusuz, sanatın gelişmesi ve yücelmesi, zenginleşip yetkinleşmesi aynı zamanda bireyin, dolayısıyla toplumun da yapısına, değişimine ve birçok etkenin varlığına olduğu kadar sanatın kendisine de bağlıdır. Çünkü her alanda olduğu gibi, sanat alanı da, bireyin ve toplumun zaaflarını kullanabilir ve her toplumda varolan niteliksiz beğeni biçimleri dikkate alınarak sanat yapılmaya çalışılabilir. Bu bakımdan bireyin çok küçük yaşlardan başlayarak sanatla ilgilenmesi ve bu alanda gelebilecek tehlikelerin ayırdında olması, tercihlerini gerçek sanat ve yapıtlarından yana kullanmayı öğrenmesi gerekir. Bu öğrenme de gerek ilköğretimde gerekse aile desteği ve toplumun kurum ve kuruluşlarınca sanat olarak kabul gören ürünlerin, yapıtların ve sanat kollarının ön plana çıkarılmasının sağlanmasıyla mümkün olur.
 
Sanat, yaşamdan ayrı ve soyut bir olgu olmamasına karşın ne yazık ki, ülkemizde dar bir kesimin özel ilgisi ve çabası gibi görünmektedir. Bu görüntü, temel fizyolojik ihtiyaçlarını yeterince karşılayamayan ülkemiz insanı için sanatın lüks ihtiyaçlar arasında kendine yer bulması nedeniyledir. Oysa sanat, insanın varoluşuyla birlikte başlayan kültürel geçmişini, bugününü ve geleceğini birleştirici ve bütünleyici bağları sağlayan işlevlere ve etkinliklere sahiptir. Bu anlamda da bireysel olduğu kadar toplumsal bir ihtiyaçtır da.
 
Sanatın yaşamı anlamlı hale getirme, içsel doyumu karşılama, iç zenginliği çoğaltma yanında insanları ve toplumu eğitme işlevi de vardır. Bu işlev, koşullama ya da ders verme tarzında değil, kişinin ruhsal dünyasının kendiliğinden zenginleşmesini sağlamaya yönelik olarak ortaya çıkar. Bu anlamda da sanat, daha çok kendini anlayanı eğitir. Anlamak ise küçük yaşlardan başlayarak sanatla ilgili olmayı gerektirir.
 
İnsan sanat aracılığıyla kültürüne ulaşır, onu benimser ve saklar. Sanat ile ilgili olmak, çevreyi zenginleştirmenin, kendine güveni sağlamanın, estetik beğeni sahibi olmanın, empati yeteneğine kavuşmanın, ruhsal dinginliği bulabilmenin, sağlıklı kişilikler olarak yetişmenin, bu anlamda da duyarlı olmanın, insanca davranma ve insanca yaşama için çaba gösterme becerisi oluşturmanın da en etkin yoludur.
 
İnsan kişiliği üzerinde çeşitli işlevleriyle değişik düzeylerde etkili olan sanat, bu anlamda da her bireyin gelişmeye istekli olan gizil potansiyelini açığa çıkararak, öğretilebilir olan yanını geliştirir. Diğer yandan, sorunlara farklı boyutlardan bakabilmeyi, akılcı çözüm ve öneriler üretmeyi de sağlar.
 
Her toplumun kendine uygun gördüğü bir sanat anlayışı vardır. Ancak bireysel ve toplumsal yapılar arasındaki farklılıklar sanatta da kendini gösterir. Bu nedenle de farklı toplumların ve bireylerin ürettiği sanat yapıtları da farklılık gösterir.
 
Sanat, aslında herkes için önemli bir ihtiyaç olmasına rağmen bu ihtiyacın farkında olmak, ilginç bir biçimde sanatla ilgili olmayı da gerektirir. Oysa zaruri ihtiyaçlarımızı hemen fark eder ve giderme konusunda yönelimlerde bulunuruz. Ancak sanatsal açlığın ya da sanat tarafından doyurulması gereken ruhsal açlığımızın çoğu zaman farkında olmayız. Hissettiğimiz boşluk duygusu, tanımlanamayan, anlatılamayan ve belki de anlaşılmayan gerilimlerimiz, tedirginliklerimiz, hatta dış dünya ile iletişimde yaşadığımız zorluklar, sanatın sağlayacağı duygusal karşılamalarla giderilebileceği gibi ruhun beslenmesi de sanatla sağlanabilir. Sanat, insanı düşünmeye yönlendirir. Düşünme ise insanın hem zihinsel hem de ruhsal yanını geliştirir.
 
Sanat, toplumsal ve ruhsal ihtiyaçların karşılandığı ve doyum bulduğu bir alandır. İnsanın kendini ifade etmesi ve anlatması sanat eserinde somutlaşırken, insanın anlatım ve iletişim kurma ihtiyacı da sanat aracılığıyla karşılanır. Sosyalleşmenin yanında psikolojik ihtiyaçların giderilmesine de katkı sağlayan bu alan, aynı zamanda doyum sağlama işlevini de görür. Sanatın doyum sağlama işlevi, sanatçının kendi dünyası ile dış dünya arasındaki iletişimi aracılığıyla ortaya koyduğu ürünlerle sağlanır. Doyum, bir ihtiyacın karşılık bulması yanında, biriken artık duyguların neden olduğu gerilimin boşalması anlamında psikolojik bir süreç olarak da kendisini gösterir.
 
Ne yapılmalıdır?
Gençliğe yalnızca ülke topraklarını değil, tüm kültürel ve milli değerlerimizi de emanet edeceğimizden kültür değerlerimize sahip çıkan ve değişen çağdaş koşullara uyum sağlayabilen kişilikler oluşturmak geleceğimiz için olduğu kadar bugünümüz için de zorunlu görünmektedir. Gençlerin yetkin ve sağlıklı bir kişilik kazanmaları için bilgi ve ahlak eğitimi yanında sanat eğitimi almaları da büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle sanat eğitimi ilköğretimden başlayarak verilmelidir.
 
Eğitim sistemimiz daha çok bilişsel yanımızın gelişmesine önem verdiğinden, problem çözme, uygun baş etme stratejileri geliştirme, kendini tanıma ve ifade edebilme alanlarında yeterince gelişme gösterilememektedir. Oysa kişilik gelişimi tüm boyutlarıyla birlikte bir bütündür ve gelişmenin de bu bütünlük içinde sağlanması gerekmektedir. Bu anlamda sanat eğitimi, istendik düzeyde olmadığı gibi yeterli de değildir. Çocuklarımıza küçük yaşlardan başlayarak güzelin çirkinin, doğrunun yanlışın ne olduğu sanat aracılığıyla öğretildiğinde, bu bilgilerin kalıcı olmaları ve kişilik örüntüsüne dâhil olmaları da sağlanmış olacaktır. Bu yolla, gençler, yeteneklerini en üst düzeyde sergileme imkânı bulurken beğeni standardını da yükseltmiş olacaklardır.
 
Ülkeler, kültürel etkinliğini artırmak yanında sanatsal anlayış düzeyini de yükselterek dolaylı biçimde de olsa bireylerin ve toplumun daha mutlu yaşamalarına da katkı sağlarlar. Bu bağlamda da sanatsal üretimi kolaylaştırmak, sanatçılara imkânlar sağlamak ve sanata ilgiyi artırmak da hükümetlerin görevleri arasında sayılmaktadır.
 
Uygar toplum oluşturmanın en önemli koşullarından biri sanat eğitimidir. Bir ülkenin kültürel etkinliklerini artırabilmek yanında koruyabilmek de ancak sanatla mümkün olabilir. Ülkemizde; bazı tanınmış ve popüler olmuş kişiler dışında sanatçı olmak oldukça zorlu bir süreci gerektirmektedir. Popüler azınlığın ve magazin kültürünün göz önüne serdiği kişiler dışındaki isimli/isimsiz pek çok sanatçı zor ekonomik koşullar içinde yalnız ya da kalabalık aileleriyle birlikte sosyal güvenceden yoksun, yaşam mücadelesi vermektedir. Çoğu sanatçı da zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sanatları dışında başka işler yapmak zorunda kaldığından yetilerini gerektiği biçimde kullanamamaktadır.
 
Gelecek kuşaklara bırakılacak kültür mirasının ana kaynağı olan sanat, Türk kültür ve sanatının gelişimi için özel olanaklar ve gerekli destekler sağlanmadıkça sürdürülemez. Bu nedenle, sanat eğitimine ve sanatçıya hak ettiği değer verilmeli ve yıllarını sanat alanında geçiren ve bize nice sanat eserleri armağan ederek kültürümüzün zenginleşmesine katkı sağlayan sanatçılarımız yaşarken önemsenmeli, yaşam koşullarında gereken iyileştirmeler yapılmalıdır. 
 
Diğer yandan, ülkenin kültür politikaları, çağın öngördüğü geniş imkânlara kavuşturulmalı ve sanatsal düşünceye özgürlük sağlanmalıdır. Bu kapsamda öğretim programları sanatın her dalını kapsayacak şekilde genişletilmeli ve ilköğretimden başlayarak çocukların sanat kavramıyla yakınlaştırılmaları sağlanmalıdır. Bu yolla çocukların hem insani değerlerle yetişmeleri, hem de ruhsal dünyalarını zenginleştirerek sağlıklı kişilikler oluşturmaları da sağlanmış olacaktır.

Kaynak: ANKARA ENSTİTÜSÜ

Kişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin önemi yazısı toplam 8169 defa okundu
Kişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin önemi | Eğitim Sayfayı Yazdır    Kişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin önemi | Eğitim Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Kişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin önemi | Eğitim
Kişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin önemi | EğitimKişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin önemi | EğitimKişilik Geliştirmede Sanat Eğitiminin önemi | Eğitim