Drama Ilköğretimde Drama | Türk Edebiyatı

Drama Ilköğretimde Drama | Türk EdebiyatıDrama Ilköğretimde Drama | Türk EdebiyatıDrama Ilköğretimde Drama | Türk Edebiyatı
Drama Ilköğretimde Drama | Türk Edebiyatı Drama Ilköğretimde Drama | Türk Edebiyatı
Drama Ilköğretimde Drama | Türk EdebiyatıDrama Ilköğretimde Drama | Türk EdebiyatıDrama Ilköğretimde Drama | Türk Edebiyatı
Drama Ilköğretimde Drama | Türk EdebiyatıDrama Ilköğretimde Drama | Türk EdebiyatıDrama Ilköğretimde Drama | Türk Edebiyatı
Drama Ilköğretimde Drama | Türk EdebiyatıDrama Ilköğretimde Drama | Türk Edebiyatı
Drama Ilköğretimde Drama | Türk EdebiyatıDrama Ilköğretimde Drama | Türk EdebiyatıDrama Ilköğretimde Drama | Türk Edebiyatı
Drama Ilköğretimde Drama | Türk EdebiyatıDrama Ilköğretimde Drama | Türk EdebiyatıDrama Ilköğretimde Drama | Türk Edebiyatı
Drama Ilköğretimde Drama | Türk Edebiyatı Drama Ilköğretimde Drama | Türk Edebiyatı
Drama Ilköğretimde Drama | Türk EdebiyatıDrama Ilköğretimde Drama | Türk EdebiyatıDrama Ilköğretimde Drama | Türk Edebiyatı
 
Drama Ilköğretimde Drama
Kategori : Türk Edebiyatı

İLKÖGRETiMDE DRAMA ÇALIŞMASI

Eğitim sistemimize sunulan en büyük eleştiri, Çocukların ezberci eğitimle yetiştiriliyor olmalarıdır. Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın sosyal, kendine güvenen, yaratıcı, kendini ifade edebilen, başkasını dinleyen ve anlayan, paylaşan, eşitlikçi bireyler olarak yetişmeleri için drama en önemli eğitim seçeneklerinden birini oluşturmaktadır.
 
NEDEN DRAMA?
Çocuklar dramayı çocuklar; gerçek dünyaya ait kendi gözlem ve deneyimleriyle hayali bir dünya yaratmak için kullanırlar. Bu hayali dünyada; yaratarak, gelişerek, yansıtarak kendisini, arkadaşlarını, ailesini, çevresini tanır ve anlar.
Drama boyunca gözlemlediği durumlar ve olaylar hakkında karar verir ve etkinlikte bulunarak aktifleşir. Bu durum onlara giderek gerçek dünyada da karar verici ve problem çözücü kişiler olma özelliği verir.
Drama yoluyla farklı görüşler ortaya koyabilir ve arkadaşlarına karşı kişisel görüşlerini analiz edebilir. Bu durum; çocukları fikir ayrılığı, tartışma ve çözümlere götürür.
Dramanın en önemli özelliklerinden biri de çocukları grup çalışmalarına yöneiterek karşılıklı güven ve dayanışma yeteneklerini geliştirmektir. Bu yolla çocuk; grup içinde her bireyin önemini fark edecektir.

DRAMA VE DRAMANIN EĞİTİMDEKi YERi 
Drama pek çok dersin anlatılması ve anlaşılması için kullanılabilir. Türkçe, sosyal, fen, matematik gibi dersler drama disiplinini uygulayarak ve eğlenceli bir ortam yaratarak çocuğun oyun yoluyla öğrenmesini sağlar.
Drama aynı zamanda kendi başına çocuğun kişisel gelişimi için kullanılır. Drama gerçek dünya deneyimleriyle hayal gücünün bir araya geldiği bir yerdir. Drama; sanat, müzik, dansla pek çok ortak noktada buluşur. Bu buluşmadan bir gösteri ortaya çıkabilir. Bu şekilde çocuk, ait olma duygusunu yaşar, hedefe ulaştığını ve başladığı bir işi soniandırdiğını görür ve kendine güveni artar.
Bu kitapta yer alan program; çocuğun kendini sözel ve hareketsel ifadesini geliştirmek, hayal gücüne katkıda bulunmak, iletişim becerilerini geliştirerek arkadaşları ile sağlıklı iletişim kurabilen bağımsız düşünceli, doğaya duyarlı, arkadaşlarına saygılı, demokratik bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

ÇOKLU ZEKA EĞİTİMİNDE DRAMANIN YERi
- Çoklu zeka kuramına göre insan beyni,
* Sözel- dilsel zeka,
* Mantıksal- matematiksel zeka,
* Görsel- uzamsal zeka,
* Müziksel- ritmik zeka,
* Bedensel - kinestetik zeka, .
* Doğa zekası,
* Kişiler arası zeka
* İçsel zeka alanlarını içermektedir.

Geleneksel eğitim bunlardan ilk ikisini, yani sayısal ve sözel alanı dikkate almaktadır. Diğerleri okullarımızda ihmal edilmektedir. Oysa tek yönlü beslenme nasıl metabolizma üzerinde olumsuz etkiler oluşturuyorsa, tek yönlü zeka beslenmesi de zihin gelişimi potansiyelolarak sınırlanmaktadır. Sonuçta beyinler insanın doğasına ve yaradılışına aykırı biçimde yapılanmaktadır. Bu işlemin yüzyıllar boyunca ve sistematik olarak yapıldığını varsayarsak, ulus olarak nasıl bir çıkmazda olduğumuzu ve yaratıclllğımızın nasıl öldürüldüğünü kavramak daha kolayolacaktır." IZiya Selçuk, Hüseyin Kayılı, Levent Okut, 2002, s.1O-111
Drama çalışmaları eğitimimizde ihmal ettiğimiz çoklu zeka gelişimini sağlamaktadır. Tek yönlü değil birçok yönden beslenen çocuklar bağımsız özgür ve yaratıcı düşünebilen ve kendilerini en iyi şekilde ifade edebilen bireylere dönüşeceklerdir. Çoklu zeka gelişiminde drama çalışmaları
onların önünde açılan en önemli pencerelerden birini oluşturmaktadır.

DRAMA NEDiR?
Drama sözcük anlamı olarak hareket etmek, eyleme geçmektir. Drama dersi de çocuğu harekete geçirerek öğretmeyi amaçlar. Çocuklar, sıralarında oturmak yerine eylem içerisinde farkına varır, anlar ve öğrenirler. Oyun; çocuğun harekete geçtiği ilk etkinliktir. Çocuğun eylem içinde öğrenmesini amaçlıyorsak onun eğlenme biçimini kullanmamız gerekir. Bu da oyunla gerçekleşir. Aslında drama dersini oyun dersi gibi düşünmek gerekir. Bilgiyi çocuğun dünyasına uygun hale getirerek ve onun öğrenme biçimini kullanarak ona vermektir aslında drama.
Çocuk doğduğu ilk andan itibaren oyun oynar. Yaşamı basit ve giderek değişen oyunlar içerisinde öğrenir. Çocukluk döneminin temel ihtiyacıdır oyun. Oyun içerisinde öğrenir, yaratır, deneyim kazanır, iletişim kurar ve büyümeye hazırlanır. Çocukluk döneminden yetişkinlik dönemine geçişte hassas olunmalıdır. Okul yaşantısının başladığı ilk yer olan anaokulları bu hassas geçişin en sağlıklı biçimde temellerinin atılacağı yerlerdir. Bu süreçte her şey çocuğun oyun ihtiyacına göre değişmeli ve dönüştürülmelidir.

YARATICILIK NEDiR?
Insana özgü bir yetenek olan yaratıcılık, insanın bu özelliğini farkına varmaması ve kullanmaması ile zayıflar ve büyüdükçe yok olur. Bu yaratıcılık özelliği çocukluk yıllarından itibaren bireye fark ettirilmelidir. Yaratıcılık beli bir sürecin ürünü olarak ortaya çıkar. Öğrenen, düşünen, gelişen dönüştürebilen çocuk, yaratıcılığını da kullanarak insana özgü olan özelliğini fark ederek çeşitli ürünler sunacaktır. Yaratıcılık özelliğinin gelişmeye başladığı yer çocuğun oynadığı oyunlardır. Drama yönteminin sunduğu, oyun denizine açılan çocuk örneği gibidir. Çocuk yüzdükçe yüzecek başından büyük işler başararak kıyıya ulaşacaktır. Bu süreç aşama aşama yaşanacak ve siz bu süreci yaşatırken payınıza sabır düşecektir. Bir öğretmen olarak aldığınız ürünler sizin sevinciniz olacaktır.

DRAMATİZASYON VE DRAMA NEDEN KARIŞTIRILIYOR?
Dramatizasyon, çocuğa verilen bir konuyu çocuğun jest ve mimiklerini kullanarak canlandırmasını istemektir. Ama bizim burada söz ettiğimiz drama yaratıcı drama yöntemi çocuğa neyi nasıl oynayacağını söyler ve onu rahat bırakır. Dramatizasyon doğaçlamaya izin vermez. Drama da öğretmen de oyunun bir parçasıdır.
 
DOĞAÇLAMA NEDiR?
Çocukların kendi aralarında oynadıkları oyunları gözlemlerseniz tamamen doğaçlama bir durumun içinde olduklarını göreceksiniz. Önceden öğrendikleri bilgileri yeni bir duruma uydurma ve bu duruma uyum sağlayıp yaratıcılıklarını kullanarak eğlendiklerini göreceksiniz. Işte bu duruma biz doğaçlama diyoruz. Önceden planlanmamış sadece anında gelişen oynama halidir doğaçlama.
Yapacağınız ilk doğaçlama çalışmalarında çocuklar kendi aralarında oynadıkları gibi rahat olmayacak, çekingen davranacaklardır. Çünkü kendi aralarında oynadıkları oyunlarda karşılarında seyirci yoktur. Fakat şemdi oyunlarını seyirci karşısında sergilerier. Çocuklar bu durumu kısa sürede aşacaklardır ve onların ne kadar yaratıcı olduklarını gördükçe şaşmamak elde değildir.
 
DRAMANIN ÇOCUĞUN GELİŞİMİNE KATKILARI NELERDiR?
* İmgelem (hayal) gücünde gelişme
* Bağımsız düşünebilmede gelişme
* İş birliği yapabilme özelliğinde gelişme
* Sosyal ve psikolojik duyarlılıkta gelişme
* Konuşma becerisinde gelişme
* Sözcük dağarcığında gelişme
* Düşüncelerin yazılı ve sözlü anlatımında gelişme
* Dinleme becerisinde gelişme
* Okuma ve yazma becerisinde gelişme
* Yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlama
* Etik değerlerinin gelişmesine olanak sağlama
* Kendine güven duyma karar verme becerilerinde gelişme
* Çevresindeki canlı ve cansız varlıkları tanıma ve algılamada gelişme
* Özellikle doğaçlama çalışmalarında iç tepkilerinden ve dürtülerinden yaralanmada gelişme kendini tanıma sürecini başlatır, kendine güven duygusu gelişir.

DRAMA ARAÇ GEREÇLERi NELERDiR?
Drama dersinin kapsamında öğretmenin kullandığı; bir müzik çalar, renkli resim kağıtları, boyalar ve kalemlerdir.
Eğer imkan varsa özel bir drama odası yaratılıyorsa sadece bu odada kullanılacak; ayakkabılar, patikler, pisipisiler ve çoraplar istenmelidir.
Çocuğun kullanmak isteyeceği araç ve gereçler, günlük hayatımızda kullandığımız her şey olabilir. Çoçuğun hoşuna gidecek renkli çantalar, şapkalar, toplar, pullar, boyalar, simler, maskeler, giysiler ve takılar vb. ne kadar çeşitli olursa çocuğun yaratıcılığına ve kendini daha iyi ifade etmesine imkan sağlamış olacaktır. Bunun için drama çalışma alnında bir drama malzeme kutusu oluşturun ve içine oyunlarda gerekebilecek eşyayı koyun. Çocuklar istediklerinde bu malzemeleri diledikleri gibi kullanabilsinler.
Drama öyle sihirli bir şeydir ki her yerde ve her koşulda yapılabilir. Bunun nedeni de dersin
emel materyalinin çocuğun kendi bedeni olmasıdır. Bazı oyunlar vardır ki sadece kendi bedenini 'eğiştirmesini, dönüştürmesini ve kullanmasını gerektirir.
Oyun alanında değişik araç ve gereçlerin olması hem öğretmenin işini kolaylaştırır hem de çocuğun dikkat ve ilgisinin toplamasında yardımcı olur. Bu araç gereçlerin oyun alanında dağınık durumda olmamasına özen gösterilmelidir. Çünkü oluşacak bir dağınıklık çocuğun dikkatini dağıtabiiir. Bu yüzden araç ve gereçlerin konduğu bir oda, dolap ya da kutu olmalıdır.

DRAMA ÖGRETMENİNİN ÖZELLİKLERİ NELER OLMALIDIR?
* Drama öğretmeni bir dost bir arkadaş gibi olmalıdır. Oyun alanında o da oyunculardan birine dönüşmelidir.
* Drama öğretmeni kusur, yanlış ve doğru aramamalıdır.
* Drama öğretmeni düzgün akıcı bir dil kullanmalıdır.
* Drama öğretmeni sabırlı olmalı ve oyun oynamayı sevmelidir.
* Drama öğretmeni her öğrencinin kendine ait bir dünyası olduğunu unutmamalı ve bu dünyaya saygı duymalıdır.
* Drama öğretmeni sıkılmadan her çocuğu dinlemelidir.
* Drama öğretmeni öğrenmeli ve öğretmelidir. Ama öğretirken de öğrendiğini unutmamalıdır.

DRAMA OYUN ALANI NASIL OLMALIDIR?
Oyun alanı öncelikle temiz olmalıdır. Çocukların yere yatacağı ve oturacağı düşünülerek yerlere minder konmalıdır. Oyun alanının temizliği için her çocuğun özel ayakkabıları, çorapları, patikleri ve pisipisileri olmalıdır.
* Oyun alanı yeterince boş bir alan olmalıdır.
* Oyun alanı gürültüden korunmalıdır.
* Oyun alanı normal sıcaklıkta olmalıdır.
*' Oyun alanının aydınlatması iyi olmalıdır.
* Oyun alanında çocuk kendini güvende ve rahat hissetmelidir.
* Oyun alanında çocukların fizikselolarak zarar görebileceği eşyalar olmamalıdır.

DRAMA DERSİNİN DEGERLENDİRİLMESİ NASIL OLMALIDIR?
* Dramaya aktif olarak katılıyor mu?
* Dramaya katılımda istekli mi?
* Drama dersine yönelik olarak olumlu bir tutuma sahip mi?
* Dramaya katılırken iş birliği içerisinde mi?
* Ikili, küçük gruplar ya da tüm sınıfla birlikte çalışabiliyor mu?
* Sözel ve hareketsel yollarla kendini ifade edebiliyor mu?
* Duygularını, düşüncelerini, yaşantılarını ve olayları ifade etme yeteneği gelişiyor mu?
* Drama yolu ilegirişkenliği gelişiyor mu?  .
* Iletişim kurma becerileri artıyor mu?
* Konuştuğu dili kullanma yeteneği gelişiyor mu?
* Problem çözme ve karar verme yetisi gelişiyor mu?
* Doğaçlama oyunları oynamaya istekli mi?
* Anında, kendiliğinden davranabiliyor mu?
* Somut - soyut arasında ilişki kurabiliyor mu?
* Sembolik gösterimleri algılayıp aktarabiliyor mu?
* Yaratıcı ve hayal gücüne dayalı roller üretebiliyor mu?
* Bireysel yaratıcılığını ve hayal gücünü drama ortamına tümüyle aktarabiliyor mu?
* Bedenini ses, jest, mimik ve sözel olarak roldeki ya da öyküdeki duygu ve hareketlere uygun olarak ifade edebiliyor mu?
* Kuklayı kullanarak bir karakter yaratabiliyor mu?
* Grup önünde ya da gerekirse seyirci önünde oynayabilme rahatlığına sahip mi?
* Grupla birlikte düşlerini, duygularını ve rollerini tartışabiliyor mu? 
 
DRAMA UYGULAMA ÖRNEKLERİ

KONU:
Tanışma ve ısınma oyunları

AMAÇ:
Yaratıcı drama etkinliklerine katılmada istekli olma Yaratıcı dramayı tanıma
Yaratıcı dramayı sevme

DAVRANIŞLAR:
Beden kullanımını öğrenme ve grup uyumuna alışma

TAM ÖGRENME MODEli UYGULAMASI:
Anlatma, uygulama

ARAÇLAR:
Sınıftaki öğrenci sayısı kadar sandalye

TANIŞMA OYUNLARI
KOLAYSA YAKALA:
Sınıfa, öğrenci sayısından bir eksik sandalye getirin ve bu sandalyeleri sınıfa dağınık bir şekilde yerleştirin. Biri kedi, diğeri fare olması için iki öğrenci seçin. Diğer öğrencilere sandaiyelere oturmalarını söyleyin. Kedi, fareyi kovalamaya başlar. Fare eğer oturanlardan birinin umuzuna dokunursa oturan öğrenci ayağa kalkacak yerine fare oturacaktır. Ayağa kalkan öğrenci kedi olacak ve dana önce kedi olan ve kovalayan öğrenci fare olacaktır. Yani burada bir rol değişikliği vardır ve oyunu eğlenceli kılan bu rol değişikliğidir. Kediyken birden fare oluyorsunuz. Kovalarken kaçan durumuna düşüyorsunuz.

DOGAÇLAMA
KAPIYI KiM ÇALDı?:
Öğrencilerden oturmalarını isteyin. Öğrencilere rehberlik yapmak için oyuna ilk siz başlayın. Bu oyunun amaçlarından biri karakter yaratmaktır. Öğrencilere 'Nerede?" ''Kim?'' "Nasıl?" "Neden?" sorularını sordurmak ve bu soruların yanıtlarını bulmalarını sağlayarak bir karakter yaratmalarını sağlamalısınız. Yaratılan bu karakter sınıfın kapısına ya da duvarına vuracak ve öğrenci vurdukdan sonra "Kim vurdu?" sorusunu soracaktır. Diğer öğrenciler kapıya kimin, neden, ne zaman, nasıl vurduğunu bilmeye çalışacaklardır.
Örnek: Gece yarısı köpeklerin kovaladığı bir kadın korkarak tanımadığı birinin evinin kapısını çalar. Amacı yardım istemektir.
Öğrencilerin daha rahat anlamaları için kapıya ilk siz vurarak örnek olun.
Drama Ilköğretimde Drama yazısı toplam 16080 defa okundu
Drama Ilköğretimde Drama | Türk Edebiyatı Sayfayı Yazdır    Drama Ilköğretimde Drama | Türk Edebiyatı Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Drama Ilköğretimde Drama | Türk Edebiyatı
Drama Ilköğretimde Drama | Türk EdebiyatıDrama Ilköğretimde Drama | Türk EdebiyatıDrama Ilköğretimde Drama | Türk Edebiyatı