Allaha Inanmak | Din Ve Ahlak

 Allaha Inanmak | Din Ve Ahlak Allaha Inanmak | Din Ve Ahlak Allaha Inanmak | Din Ve Ahlak
 Allaha Inanmak | Din Ve Ahlak  Allaha Inanmak | Din Ve Ahlak
 Allaha Inanmak | Din Ve Ahlak Allaha Inanmak | Din Ve Ahlak Allaha Inanmak | Din Ve Ahlak
 Allaha Inanmak | Din Ve Ahlak Allaha Inanmak | Din Ve Ahlak Allaha Inanmak | Din Ve Ahlak
 Allaha Inanmak | Din Ve Ahlak Allaha Inanmak | Din Ve Ahlak
 Allaha Inanmak | Din Ve Ahlak Allaha Inanmak | Din Ve Ahlak Allaha Inanmak | Din Ve Ahlak
 Allaha Inanmak | Din Ve Ahlak Allaha Inanmak | Din Ve Ahlak Allaha Inanmak | Din Ve Ahlak
 Allaha Inanmak | Din Ve Ahlak  Allaha Inanmak | Din Ve Ahlak
 Allaha Inanmak | Din Ve Ahlak Allaha Inanmak | Din Ve Ahlak Allaha Inanmak | Din Ve Ahlak
 
Allaha Inanmak
Kategori : Din Ve Ahlak

ALLAH'A iNANIYORUM  

*  Evrende Bir Düzen Vardır.
Çevremizdeki varlıkları gözlemlediğimizde, birbirleriyle uyumlu ve bir düzen içinde olduğunu görürüz. Gündüz - gece ve mevsimler düzenli bir şekilde birbirini izler. ilkbaharda bitkiler yeşerir. Sonbaharda yapraklar sararır. Bu düzende hiç aksama olmaz. Allah, evrendeki düzenin korunmasını emreder. Çünkü evrendeki düzen korunmazsa yine bizler zarar görürüz. 

*  Beni, Ailemi ve Her Şeyi Yaratan Allah'tır.
Dünyayı, güneşi, yıldızları ve tüm insanları yaratan Allah'tır. Bizleri en güzel şekilde yaratan ve bizlere çeşitli nimetler veren Allah'ı tanımalıyız. O'na inanmalı ve O'nu sevmeliyiz. 

*  Allah'ın Eşi ve Benzeri Yoktur.
Allah yarattığı varlıklara benzemez. O'nun eşi ve benzeri yoktur. Müslümanlar, Allah'ın bir olduğuna, eşinin ve benzerinin bulunmadığına inanırlar. Bunu da "Lô ilôhe illôllah.(Allah'tan başka tanrı yoktur.r ifadesiyle dile getirirler.

* Allah Her Şeyi işitir, Bilir ve Görür.
Allah, her şeyi işiten, bilen ve gören yüce bir varlıktır. Allah, yerde ve gökte olan her şeyi bilir. O'nun bilgisi sınırsızdır. Allah insanların açık ve gizli yaptığı her şeyi görür. insanların aklından geçenleri bile bilir. 
* Allah'ın Her Şeye Gücü Yeter.
Allah, her şeye gücü yeten sonsuz güç sahibi bir varlıktır. Evrende gördüğümüz ve göremediğimiz canlı ve cansız bütün varlıklar, Allah'ın yaratmasıyla ve sonsuz gücüyle olmuştur. 

* Allah Bizimle Beraberdir.
Allah, yarattıklarını korur ve gözetir. Evrendeki her şeyi bizim yararlanabileceğimiz şekilde yaratmıştır. Bize verdiği bunca nimet, Allah'ın bizi sevdiğini ve hep yanımızda olduğunu gösterir.

* "Kelimeitevhit" ve Kelimeişahadet"i
İslam dini, kelimeitevhit ve kelimeişahadeti öğrenmemizi emreder.
- Kelimeitevhit,
"La ilôhe illôllah Muhammedün resulullah"diye söylenir. "Allah'tan başka tanrı yoktur. Hz. Muhammed, onun elçisidir." anlamına gelir.
Kelimeişahadeti söylemek ise Müslümanlığın temel koşullarından biridir.
- Kelimeişahadet şöyle söylenir:
"Eşhedü enlô ilôhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resüluh." Bu söz, "Tanıklık ederim ki Allah'tan başka tanrı yoktur ve yine tanıklık ederim ki Muhammed, Allah'ın kulu ve elçisidir." anlamındadır.
Allaha Inanmak yazısı toplam 6766 defa okundu
 Allaha Inanmak | Din Ve Ahlak Sayfayı Yazdır     Allaha Inanmak | Din Ve Ahlak Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
 Allaha Inanmak | Din Ve Ahlak
 Allaha Inanmak | Din Ve Ahlak Allaha Inanmak | Din Ve Ahlak Allaha Inanmak | Din Ve Ahlak