Atmosferin Katları | Coğrafya

Atmosferin Katları | CoğrafyaAtmosferin Katları | CoğrafyaAtmosferin Katları | Coğrafya
Atmosferin Katları | Coğrafya Atmosferin Katları | Coğrafya
Atmosferin Katları | CoğrafyaAtmosferin Katları | CoğrafyaAtmosferin Katları | Coğrafya
Atmosferin Katları | CoğrafyaAtmosferin Katları | CoğrafyaAtmosferin Katları | Coğrafya
Atmosferin Katları | CoğrafyaAtmosferin Katları | Coğrafya
Atmosferin Katları | CoğrafyaAtmosferin Katları | CoğrafyaAtmosferin Katları | Coğrafya
Atmosferin Katları | CoğrafyaAtmosferin Katları | CoğrafyaAtmosferin Katları | Coğrafya
Atmosferin Katları | Coğrafya Atmosferin Katları | Coğrafya
Atmosferin Katları | CoğrafyaAtmosferin Katları | CoğrafyaAtmosferin Katları | Coğrafya
 
Atmosferin Katları
Kategori : Coğrafya

Atmosferin Katları:

Atmosfer, yerçekimi etkisiyle iç içe kürelerden meydana gelmiştir. Bunların yoğunlukları ve bileşimleri birbirinden farklıdır.

1) Troposfer:
Atmosferin en alt tabakasıdır. Ekvator üzerindeki kalınlığı 16 - 17 km, 45° enlemlerinde 12 km, kutuplardaki kalınlığı ise 9 - 10 km dir. Bunun nedeni, Ekvator’daki hava kütlelerinin ısınarak yükselmesi, kutuplarda ise soğuyan havanın ağırlaşarak alçalmasıdır. iklim olayları troposferin 3 - 4 km lik kısmında meydana gelir. Çünkü, iklim olaylarında çok etkili olan su buharı troposferin 3 - 4 km lik kısmında bulunur. Troposfer daha çok yerden yansıyan ışınlarla ısınır. Atmosferdeki gazların % 75'i troposfer katında bulunmaktadır. 

2) Stratosfer:
Troposferden itibaren 17 - 30 km ler arasında bulunur. Bu tabakada su buharı olmadığı için, iklim olayı görülmez. Stratosferde sıcaklık değişimi yok gibidir. Sıcaklık –45°C civarındadır. Stratosferde yerçekimi çok azaldığı için cisimler gerçek ağırlıklarını kaybederler. Üst kısımlarında ozon gazı bulunur.

3) Şemosfer:
Stratosferden sonra 30 - 90 km ler arasında bulunur.  Şemosfer iki kısımdan oluşur.
a) Ozonosfer:
İçerisinde bulundurduğu ozon gazından dolayı bu ismi almıştır. Güneş’ten gelen ve canlı yaşamı için zararlı olan ışınları (Ultraviyole ışınları gibi) tutar. Bundan dolayı canlıların koruyucu katıdır. Dünya’nın aşırı ısınıp, soğumasını önler.

b) Kemosfer:
Bu katmana kemosfer denilmesinin nedeni, içerisinde bazı kimyasal olayların meydana gelmesidir.
Az miktarda zararlı ışınların tutulması burada da görülür.

4) İyonosfer:
Şemosferden sonra 90 - 300 km’ler arasında bulunur. Bu tabakadaki gazlar ultraviyole ışınlarının etkisi ile iyonlara ayrılmıştır. iyonlaşma sırasında açığa çıkan enerji ile sıcaklığı yükselmiştir.(250°C) iyonlar arasında elektron alışverişi son derece fazladır. Bundan dolayı haberleşme sinyalleri, radyo dalgaları bu tabakadan yansır.

5) Eksosfer:
Atmosferin en üst ve en dış sınırını oluşturur. Eksosferde bazı gaz molekülleri yerçekimi etkisinden kurtularak uzaya kaçar. Bu nedenle dış sınırı kesin olarak tespit edilememekte, 10.000 km ye kadar
çıktığı sanılmaktadır.
Atmosferin Katları yazısı toplam 26370 defa okundu
Atmosferin Katları | Coğrafya Sayfayı Yazdır    Atmosferin Katları | Coğrafya Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Atmosferin Katları | Coğrafya
Atmosferin Katları | CoğrafyaAtmosferin Katları | CoğrafyaAtmosferin Katları | Coğrafya