Ruhbanlık | Din Ve Ahlak

Ruhbanlık | Din Ve AhlakRuhbanlık | Din Ve AhlakRuhbanlık | Din Ve Ahlak
Ruhbanlık | Din Ve Ahlak Ruhbanlık | Din Ve Ahlak
Ruhbanlık | Din Ve AhlakRuhbanlık | Din Ve AhlakRuhbanlık | Din Ve Ahlak
Ruhbanlık | Din Ve AhlakRuhbanlık | Din Ve AhlakRuhbanlık | Din Ve Ahlak
Ruhbanlık | Din Ve AhlakRuhbanlık | Din Ve Ahlak
Ruhbanlık | Din Ve AhlakRuhbanlık | Din Ve AhlakRuhbanlık | Din Ve Ahlak
Ruhbanlık | Din Ve AhlakRuhbanlık | Din Ve AhlakRuhbanlık | Din Ve Ahlak
Ruhbanlık | Din Ve Ahlak Ruhbanlık | Din Ve Ahlak
Ruhbanlık | Din Ve AhlakRuhbanlık | Din Ve AhlakRuhbanlık | Din Ve Ahlak
 
Ruhbanlık
Kategori : Din Ve Ahlak

Ruhbanlık

Râhiplik, papazlık, keşişlik. Râhiplerin hayat tarzı, manastır yaşayışı. Ruhbanlıkla ilgili Kur’an’da şöyle buyrulur: “Sonra bunların izinden ardarda peygamberlerimizi gönderdik Meryem oğlu İsa’yı da arkalarından gönderdik, ona İncil’i verdik ve ona uyanların yüreklerine bir şefkat ve merhamet koyduk. Uydurdukları ruhbanlığa gelince, onu Biz yazmadık. Fakat kendileri Allah rızâsını kazanmak için yaptılar. Ama buna da gereği gibi uymadılar. Biz de onlardan iman edenlere mükâfatlarını verdik. İçlerinden çoğu da yoldan çıkmışlardır.” (57/Hadîd, 27) Ruhbanlık, hıristiyanların ihdas ettiği bir yaşayış ve anlayış tarzıdır. Rivâyetlere göre Hz. İsa’dan sonra muvahhid hıristiyanlar, yani mü’minler inkârcı zorbalarca yok edilmeye çalışılmış, girişilen üç savaşta mü’minler ağır kayıplar vermişler, sağ kalan iman ehli, kendilerinin de ölümü halinde dine dâvet edecek kimsenin kalmayacağı gerekçesiyle savaş yapmama kararı almış, sadece ibadetle meşgul olmaya başlamışlar. İşte bu suretle fitneden kaçarak, dinlerinde ihlâs ve samimiyet gösteren bu insanlar dünyanın bütün zevklerinden, fazla yiyip içmekten ve evlenmekten vazgeçmişler, dağlar, mağaralar, oyuklar ve hücrelerde ibadetle meşgul olmuşlardır. Ama birçoğu bu râhib hayatına riayet etmeyerek, Hz. İsa’nın tevhid dinini bırakıp teslis akidesini ortaya attılar veya hükümdarlarının dinine girdiler. Hz. İsa’nın tevhid yolundan ayrılan bu hıristiyanlar, Hz. Muhammed (s.a.s.)’i de kabul etmediler  sapıklıklarına devam ettiler.
Ruhbanlık yazısı toplam 2878 defa okundu
Ruhbanlık | Din Ve Ahlak Sayfayı Yazdır    Ruhbanlık | Din Ve Ahlak Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Ruhbanlık | Din Ve Ahlak
Ruhbanlık | Din Ve AhlakRuhbanlık | Din Ve AhlakRuhbanlık | Din Ve Ahlak