Iklim Değişimi Dünyada Neleri Değiştiriyor | Bilim Fen Teknoloji

Iklim Değişimi Dünyada Neleri Değiştiriyor | Bilim Fen TeknolojiIklim Değişimi Dünyada Neleri Değiştiriyor | Bilim Fen TeknolojiIklim Değişimi Dünyada Neleri Değiştiriyor | Bilim Fen Teknoloji
Iklim Değişimi Dünyada Neleri Değiştiriyor | Bilim Fen Teknoloji Iklim Değişimi Dünyada Neleri Değiştiriyor | Bilim Fen Teknoloji
Iklim Değişimi Dünyada Neleri Değiştiriyor | Bilim Fen TeknolojiIklim Değişimi Dünyada Neleri Değiştiriyor | Bilim Fen TeknolojiIklim Değişimi Dünyada Neleri Değiştiriyor | Bilim Fen Teknoloji
Iklim Değişimi Dünyada Neleri Değiştiriyor | Bilim Fen TeknolojiIklim Değişimi Dünyada Neleri Değiştiriyor | Bilim Fen TeknolojiIklim Değişimi Dünyada Neleri Değiştiriyor | Bilim Fen Teknoloji
Iklim Değişimi Dünyada Neleri Değiştiriyor | Bilim Fen TeknolojiIklim Değişimi Dünyada Neleri Değiştiriyor | Bilim Fen Teknoloji
Iklim Değişimi Dünyada Neleri Değiştiriyor | Bilim Fen TeknolojiIklim Değişimi Dünyada Neleri Değiştiriyor | Bilim Fen TeknolojiIklim Değişimi Dünyada Neleri Değiştiriyor | Bilim Fen Teknoloji
Iklim Değişimi Dünyada Neleri Değiştiriyor | Bilim Fen TeknolojiIklim Değişimi Dünyada Neleri Değiştiriyor | Bilim Fen TeknolojiIklim Değişimi Dünyada Neleri Değiştiriyor | Bilim Fen Teknoloji
Iklim Değişimi Dünyada Neleri Değiştiriyor | Bilim Fen Teknoloji Iklim Değişimi Dünyada Neleri Değiştiriyor | Bilim Fen Teknoloji
Iklim Değişimi Dünyada Neleri Değiştiriyor | Bilim Fen TeknolojiIklim Değişimi Dünyada Neleri Değiştiriyor | Bilim Fen TeknolojiIklim Değişimi Dünyada Neleri Değiştiriyor | Bilim Fen Teknoloji
 
Iklim Değişimi Dünyada Neleri Değiştiriyor
Kategori : Bilim Fen Teknoloji

İklim değişimi dünyamızda neleri değiştiriyor?

İklim değişimi neler getirecek?

Her gün dünyamızın gitgide ısındığıyla ilgili yeni haberler okuyoruz. Özellikle de atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun artışı yüzünden, iklim önemli bir değişim geçirmekte. Dünya iklimi, bugüne kadar hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde değişiyor. Doğa bu değişime ayak uyduramıyor, hayvanlar ve bitki dünyası zarar görüyor. Hastalık tehlikesi artıyor. İklim değişiminden zengin endüstri ülkeleri sorumlu, ama bu olumsuz etki yoksul ülkelere daha fazla zarar vermekte.

* Buzullar eriyor
Buzullar iklimin termometresi gibidirler. Eski ve yeni buz tabakalarının kütlelerine, yapılarına ve günümüzdeki erime süreçlerine bakılarak iklim değişimi gayet iyi bir şekilde izlenebilmekte. Uluslararası İklim Değişimi Paneli (IPCC) tarafından 2030 yılı itibariyle Alplerde yaşanacak değişimler şu şekilde açıklandı:
-Kar yağış sınırı ortalama olarak 200-300m düşecek
-Avusturya da bulunan 97 buzuldan 92 si küçülecek; bu erime süreci 19.yy ın ortalarında başlamış.

* 1850 den bu yana buzul alanları yarı yarıya küçülmüş
IPCC ye göre kuzey yarımküredeki donmuş toprakların ve buzulların yarısı eriyip yok olacak. Dünyadaki içme suyunun üçte ikisi buzullardan elde edilmekte. Mesela Himalaya masifinin güneyindeki insanlar içme sularını tamamen buzullardan karşılıyorlar. Bu bölgede dünya nüfusunun üçte biri yaşadığına göre buzulların erimesi büyük bir felaketi de beraberinde getirecektir. Dünya genelinde sadece Yeni Zelanda ve İskandinavya da buzullarda olumlu gelişmeler yaşanıyor. Klimanjaro, And dağları ve Himalaya tehdit altında olan bölgeler.

* Hayvan türleri azalıyor
İngiltere de gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, ülkede özellikle böcek ve kuş türlerinde önemli bir değişimin yaşandığını ortaya koydu. Son 20 yıl içinde kelebeklerin %70 i ve kuşların yarısı yok olmuş.
İklim değişimi kutup ayılarını bile etkilemeye başladı. Kuzey kutbundaki buzlar yirmi sene öncesine göre iki hafta daha önce kırılmaya başladığı için, kutup ayılarının yaşam koşulları çok zorlaştı. Kutup ayılarındaki yavrulama oranı 1980 yılından bu yana %10 oranında azalmış. İklim değişimi bitki örtüsünü de değiştirdiğinden hayvanların yaşam alanları kısıtlanmakta. Bazı göçmen kuşlar bu yüzden göç yollarını bile değiştiriyorlar.

* Bitki dünyasındaki değişimler
Daha az su ağaçların daha yavaş büyümesine, kurak yazlar tohumların erken olgunlaşmasına, artan hava sıcaklıkları ise çiçeklerin erken açmasına yol açmakta. Bu gelişme özellikle de Japonya da çok iyi takip edilmekte. Kyoto daki kiraz ağaçlarının çiçeklenmesi, 705 yılından beri kaydedilmekte. Bu belgeye göre kiraz çiçekleri 1950 yılına dek, yılın 102. ila 108.gününden sonra açıyormuş. Oysa 1950 yılından sonra 100. günden önce açmaya başlamışlar. Buna benzer çok sayıda gözlemler var ama hepsini doğrudan doğruya iklim değişimiyle ilişkilendirmek mümkün olmuyor. Fakat ilkbaharın git gide daha erken başlaması, iklim değişimiyle kesin ilişkili gibi.

* Deniz seviyesi yükseliyor mu?
Deniz seviyesiyle ilgili öncelemeler en fazla tartışılan konulardan biridir. Kutup başlıklarındaki buzların erimesi yüzünden, git gide daha fazla tatlı su karışıyor denizlere, bu da dünya genelindeki deniz seviyesinin yükselmesine neden oluyor. Bu gelişmeden özellikle de Sri Lanka ve Güney Denizi ndeki atol adaları çok etkilenecek. IPCC nin hesaplarına göre dünya genelindeki deniz seviyesi 2100 yılına dek 10 ila 90cm yükselecektir. Deniz seviyesi 20.yy da da 10 ila 20cm kadar yükseldi. Deniz seviyesinin yükselişi yüzünden bazı adalar ve kıyı bölgeleri suya gömülecektir. Tabii birçok yerde sellerin yaşanacağını da söylüyor bilim adamları. Tahminlere göre 20 yılda bir tüm dünyayı etkileyecek çok büyük sel felaketleri yaşanacak. Ama bu öncelemelere bakıp dünyamızda kuraklığın kalmayacağını düşünmeyin. Yazlar git gide daha kuraklaşırken, kış aylarında seller artacak.

* İnmeye bağlı ölüm artacak
Türk Kardiyoloji Derneği Hipertansiyon Çalışma Grubu, Türkiye'de görülen inme sıklığı ile ilgili Türkiye çapında yaptığı ve bir buçuk yıl üzerinde titizlikle çalışmış olduğu THINK (Türkiye'de Hipertansif Hastalarda İnme Riski Araştırması) adlı araştırmanın sonuçlarını paylaşmayı sürdürüyor. THİNK Çalışması yapıldığı sırada Çalışma Grubu'nun başında Hacettepe Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Prof. Dr. Giray Kabakçı bulunuyordu.

Prof. Dr. Kabakçı, şunları söyledi:
"Dünya Sağlık Örgütü nün (WHO) verilerine göre inme (felç), Dünya da kalp hastalıkları ve tüm kanserlerin toplamından sonra üçüncü sırada yer alan ölüm nedenidir. Dünya daki inmelerin üçte ikisi ise az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. İnmeye bağlı ölüm oranının 2020 yılında özellikle yaşlanan nüfüsun ve az gelişmiş ülkelerde sigara içme alışkanlığının artması nedeniyle iki katına çıkacağı tahmin edilmektedir."
Merck Sharp Dohme İlaçları nın katkılarıyla gerçekleştirilen çalışmada amaç; Türkiye deki hipertansif popülasyonda inme riskini belirlemek idi. Ancak bu önemli çalışmanın verileri kadınlar adına da sağlıkta önemli noktalara temas etti. Kabakçı, ülkemizde kendi alanında bir ilk olan bu çalışma ile ortaya çıkan veriler hakkında da bilgi verdi: "Biz THINK araştırmasında hipertansiyonu olan kadın ve erkeklerde 10 yıllık inme riskini araştırdık. Bu risk Türkiye genelinde % 17, erkeklerde %21 , kadınlarda ise % 15 olarak hesaplandı." diyen Kabakçı sözlerine şöyle davam etti:
"İnme olasılığı gruplarının dağılımı cinsiyete göre incelendiğinde, kadınların %50 sinin 10 yıllık inme olasılığının %10 dan daha yüksek olduğu görülmektedir. Buna karşın erkeklerde % 10 dan fazla 10 yıllık inme riski taşıyanların oranı %76 dır. Ancak kadınlarımızın bazı konulara dikkat etmesi gerekiyor: Ülkemizde hareketsiz, şişman ve şeker hastalığı olan ve sigara içen kadın sayısı giderek artıyor. Ayrıca kadınlarda yüksek tansiyonun kontrol altına alınma oranı erkeklere göre daha düşük."
Çalışma süresince 7 bölgede, 22 ilde ve 39 merkezde, 15 bin 200 anket formu dahiliye uzmanı veya kardiyolog olan hekimlere dağıtıldı. Tamamlanan anket sayısı çalışma sonunda 7131 idi. 54 yaşın üzerindeki hastalarda toplam 6790 kişinin hasta değerlendirme formu istatistiksel analize alındı. Bu sayıdaki bir dağılım Türkiye genelini yansıtacak şekilde toparlandı.
İnme olasılılığını belirlemek için FRAMINGHAM KALP ÇALIŞMASI ile hazırlanan ve tüm dünyada kabul gören "Hipertansif hastalarda İnme Olasılığı" cetveli kullanıldı.

Iklim Değişimi Dünyada Neleri Değiştiriyor yazısı toplam 5633 defa okundu
Iklim Değişimi Dünyada Neleri Değiştiriyor | Bilim Fen Teknoloji Sayfayı Yazdır    Iklim Değişimi Dünyada Neleri Değiştiriyor | Bilim Fen Teknoloji Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Iklim Değişimi Dünyada Neleri Değiştiriyor | Bilim Fen Teknoloji
Iklim Değişimi Dünyada Neleri Değiştiriyor | Bilim Fen TeknolojiIklim Değişimi Dünyada Neleri Değiştiriyor | Bilim Fen TeknolojiIklim Değişimi Dünyada Neleri Değiştiriyor | Bilim Fen Teknoloji