Türklerin Islamiyeti Kabulü | Islam Tarihi

Türklerin Islamiyeti Kabulü | Islam TarihiTürklerin Islamiyeti Kabulü | Islam TarihiTürklerin Islamiyeti Kabulü | Islam Tarihi
Türklerin Islamiyeti Kabulü | Islam Tarihi Türklerin Islamiyeti Kabulü | Islam Tarihi
Türklerin Islamiyeti Kabulü | Islam TarihiTürklerin Islamiyeti Kabulü | Islam TarihiTürklerin Islamiyeti Kabulü | Islam Tarihi
Türklerin Islamiyeti Kabulü | Islam TarihiTürklerin Islamiyeti Kabulü | Islam TarihiTürklerin Islamiyeti Kabulü | Islam Tarihi
Türklerin Islamiyeti Kabulü | Islam TarihiTürklerin Islamiyeti Kabulü | Islam Tarihi
Türklerin Islamiyeti Kabulü | Islam TarihiTürklerin Islamiyeti Kabulü | Islam TarihiTürklerin Islamiyeti Kabulü | Islam Tarihi
Türklerin Islamiyeti Kabulü | Islam TarihiTürklerin Islamiyeti Kabulü | Islam TarihiTürklerin Islamiyeti Kabulü | Islam Tarihi
Türklerin Islamiyeti Kabulü | Islam Tarihi Türklerin Islamiyeti Kabulü | Islam Tarihi
Türklerin Islamiyeti Kabulü | Islam TarihiTürklerin Islamiyeti Kabulü | Islam TarihiTürklerin Islamiyeti Kabulü | Islam Tarihi
 
Türklerin Islamiyeti Kabulü
Kategori : Islam Tarihi

Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İslam Devletindeki Hizmetleri (X. - XIII. Yüzyıllar)

Hz. Ömer zamanında iranın fethiyle ilk defa Müslümanlarla Türkler komşu oldular. Hz. Osman zamanında Horasanın Müslümanlar tarafından alınması Müslümanlarla, Türkleri karşı karşıya getirmiştir. Bu sırada bölgede Türgişler Devleti bulunuyordu. Türkler ile Müslümanlar arasında ilk savaşlar Emeviler döneminde olmuştur. Emevilerin Horasan Valisi Kuteybe Bin Müslim Buhara ve Semerkant gibi önemli şehirleri alarak Maveraünnehre hakim olmuştur (715). Emevilerin Türklerle mücadelesi Abbasiler dönemine kadar devam etti. Emevilerin Türklere iyi davranmaması ve Arap milliyetçiliği yapmaları Türklerin islamiyete girmelerini engelledi. Türkistanda ilerlemeye devam eden Müslüman Araplar Çinlilerle karşı karşıya geldiler.

Abbasi Devletinin Horsan Valisi Ebu Müslim, Salih bin Ziyad komutasındaki bir orduyu Çinin bölgede üstünlük kurmasını engellemek amacıyla görevlendirdi. 751 yılında Talas Irmağı kıyısında Çinlilerle-Abbasiler arsında yapılan savaşta (Talas Savaşı) Türkler Abbasilerin yanında yer alarak Çinlilerin yenilmesinde etkili oldular.

Talas savaşı sonunda; Orta Asyanın Çin hakimiyetine girmesi önlendi ve Türklerle Müslüman Araplar arasında dostluk dönemi başladı. Çinlilerin kanalıyla kağıt ve matbaa Müslümanlara geçti. islamiyet Türkler arasında hızla yayılmaya başladı. İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyları Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleridir.

X. yüzyılda Oğuz Türkleri arasında islamiyet yayılmaya başladı. islamiyetin hızla yayılmasında; islam dini ile eski Türk inanç sistemleri arasında ortak yanların bulunması, Türklerin Gök Tanrı inancıyla, islamiyetteki tek bir Allah inancının uyuşması, Türklerin temizliğe ve güzel ahlaka önem vermesi islamın bunları emretmesi, Türklerin fütuhat felsefesine, islamın cihat düşüncesinin uyması gibi sebeplerin etkili olduğunu
söyleyebiliriz.
Türklerin Islamiyeti Kabulü yazısı toplam 15556 defa okundu
Türklerin Islamiyeti Kabulü | Islam Tarihi Sayfayı Yazdır    Türklerin Islamiyeti Kabulü | Islam Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Türklerin Islamiyeti Kabulü | Islam Tarihi
Türklerin Islamiyeti Kabulü | Islam TarihiTürklerin Islamiyeti Kabulü | Islam TarihiTürklerin Islamiyeti Kabulü | Islam Tarihi