Konularına Göre Resim çeşitleri | Resim Sanat

Konularına Göre Resim çeşitleri | Resim SanatKonularına Göre Resim çeşitleri | Resim SanatKonularına Göre Resim çeşitleri | Resim Sanat
Konularına Göre Resim çeşitleri | Resim Sanat Konularına Göre Resim çeşitleri | Resim Sanat
Konularına Göre Resim çeşitleri | Resim SanatKonularına Göre Resim çeşitleri | Resim SanatKonularına Göre Resim çeşitleri | Resim Sanat
Konularına Göre Resim çeşitleri | Resim SanatKonularına Göre Resim çeşitleri | Resim SanatKonularına Göre Resim çeşitleri | Resim Sanat
Konularına Göre Resim çeşitleri | Resim SanatKonularına Göre Resim çeşitleri | Resim Sanat
Konularına Göre Resim çeşitleri | Resim SanatKonularına Göre Resim çeşitleri | Resim SanatKonularına Göre Resim çeşitleri | Resim Sanat
Konularına Göre Resim çeşitleri | Resim SanatKonularına Göre Resim çeşitleri | Resim SanatKonularına Göre Resim çeşitleri | Resim Sanat
Konularına Göre Resim çeşitleri | Resim Sanat Konularına Göre Resim çeşitleri | Resim Sanat
Konularına Göre Resim çeşitleri | Resim SanatKonularına Göre Resim çeşitleri | Resim SanatKonularına Göre Resim çeşitleri | Resim Sanat
 
Konularına Göre Resim çeşitleri
Kategori : Resim Sanat

Portre Resim

Portre resim; belli bir kimsenin yüz ve baş karakterini gösteren resimlere denir. Baş, göğüs ve hatta dize kadar yapılabilir. Portre resim yaparken modelin duruşu ve ışık çok önemlidir. Tam cepheden yapılan portreler o kimseyi iyi tanıtır. Ne var ki simetrik ve hareketsiz olduğu için göze hoş görünmez. Profilden yapılanlar da hem hareketsiz olur hem de iyi bir tanıtım yapamaz.

En iyi portreler, başı biraz sağa veya sola döndürerek hareket sağlananlardır. Model, gözlerini ışığa çevirmemelidir; çünkü gözler çabuk yorulur ve kamaşır. Modelin hareket etmesi ise işimizi güçleştirir. En iyisi ışığın yandan gelmesi ve modelin de karşıya doğru bakmasıdır.

Her resim yapan, ayna karşısında kendi portresini rahatlıkla çizebilir. Bu şekilde çalışmalar bir çok ressam tarafından uygulanmıştır. Fotoğrafa bakarak yapılan portre çalışması resim yapana iyi bir beceri kazandırmadığından, uygun görülmez. Heykel sanatında yapılan üç boyutıu portre çalışmalarına büst de

* Natürmort Resim:
Natürmort, hareketsiz durgun doğa anlamına gelmektedir. Hareketsiz, yani dalından koparıimış meyve ve sebzelerin, bazı günlük eşyaların, vurulmuş kuşların, balıkların resimlerine de natürmort resim denir. Doğadan yapacağımız bu tür çalışmalara, hareketsiz konulardan başlamak yerinde olur. Önce kitap, kutu, çanta, masa gibi düz çizgili ve gölgeleri belirli olan eşyalardan başlamalı, sonra da testi, sürahi, vazo gibi yuvarlak biçimli eşyaların resimlerinin yapılmasına geçilmelidir. Daha sonra da sebzeler, meyveler, çiçekler modelolarak alınmalıdır. Natürmort çalışmalarında modeli hazırlamak, resim yapmak kadar önemlidir.

* Model hazırlarken dikkat etmemiz gereken noktalar:
1. Model göz seviyesine uygun olarak düzenlenmeli; ne çok yukarıda ne de çok aşağıda olmalıdır.
2. Modele olan uzaklığımız 3-4 metreyi geçmemelidir. Sınıf ya da atölyede çalışanların sayısı fazlaysa, çalışanlar bu uzaklığı koruyacak şekilde yerleşmelidir.
3. Modelin konulduğu yer ve bu yerin etrafı göze hoş görünmüyorsa, uygun renklerdeki kumaş parçaları ile fon yapılmalıdır. Modelde sıcak renkler çoksa, fon için kumaşın rengi soğuk renklerden seçilmelidir.
4. Modelde yuvarlak biçimler varsa, fonda dik çızgiler olmalı, model de hareketli çizgiler çoksa fon sade olmalıdır.
5. Modele ışık belli bir yerden gelmelidir. Her yönden gelen ışık, modelin biçim ve renk değerlerini iyi göstermez.
6. Modelolarak seçilen eşyalar birkaç tane ise, bunların biçimleri değişik olmalıdır. Aynı cinsten eşyalar varsa, değişik durumlarda düzene sokulmalıdır. 

* Figür Resim:
Figür resim, nsan ve hayvanları konu alan resimlere denir. Figür deyimi genellikle bütün vücudu gösteren resimlerde kullanılır. Bu tür çalışmalara, hareket etmeyen modellerden başlamak yerinde olur. Hareket halindeki figürleri çizmek güç olduğu için önce kroki şeklinde çizilip, sonra resim üzerinde çalışmalar yapılmalıdır. Bir kompozisyonda, konuya anlam verebilecek figürlere birinci planda, yardımcı figürlere de ikinci planda yer verilmelidir. Heykel sanatında da, insan ve hayvan şekillerinin tüm görünümü için figür deyimi kullanılır.

* Enteriyör Resim (Bina içi resmi):
"Bir manzara ressamı kırlarda alçak gönüllü bir şekilde dolaşmaya zorunludur. Gurur duyan insan, doğanın güzelliğini kesinlikle gerektiği kadar canlı ve içten bir şekilde duyamaz." John CONSTABLE

Bina içini gösteren resimlere enteriyör resim denir. Konular oda içi, koridor ya da tarihi eserlerin iç kısımlarından olabilir. Enteriyör resim çalışmalarından, bina içi perspektifi öğrenmede, tarihı eserleri tanıtmada, sahne ve ev dekorasyonu hazırlamada çok yararlanılır. Yağışlı ve çok rüzgarlı havalarda, dışarıda resim çalışmak mümkün değildir. Bu gibi durumlarda natürmort ya da enteriyör konuları
üzerinde resim yapabiliriz.

Özellikle köy evlerinin içi, mutfakları, birer renk ve biçim demeti olan kilimlerin görünüşleri ve değişik eşyalar, çok güzel resim konuları olabilir. Bütün resimlerde olduğu gibi, bina içi resimlerinde de ışığın durumu çok önemlidir. Bu nedenle bina içindeki eşyaların ve resmini yapacağımız şeylerin öğleden önce mi yoksa öğleden sonra mı daha güzel göründüklerine dikkat etmeliyiz. Gerektiğinde pencereye konan perde ile ışığın durumunu ayarlayabiliriz.

* Soyut Resim:
Varlıkların görünüşlerine bağlı kalmadan yapılan resimlerdir. Soyut resimde bir şeye benzeme ya da benzetme aranmaz. Bütün iş, çizgilerin ve renklerin göze hoş gelecek şekilde düzenlenmesidir. Bunun için de sanatçının çizgi ve renk bilgisi iyi olmalıdır. Modern resim sanatında bir akım olan bu çalışmalar; süsleme (bezeme) dekor, kostüm, mimarı ve heykeıtraşlık sanatlam" da etkisi altına almıştır.
Konularına Göre Resim çeşitleri yazısı toplam 59503 defa okundu
Konularına Göre Resim çeşitleri | Resim Sanat Sayfayı Yazdır    Konularına Göre Resim çeşitleri | Resim Sanat Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Konularına Göre Resim çeşitleri | Resim Sanat
Konularına Göre Resim çeşitleri | Resim SanatKonularına Göre Resim çeşitleri | Resim SanatKonularına Göre Resim çeşitleri | Resim Sanat