Islamiyetten önce Arabistan | Din Ve Ahlak

Islamiyetten önce Arabistan | Din Ve AhlakIslamiyetten önce Arabistan | Din Ve AhlakIslamiyetten önce Arabistan | Din Ve Ahlak
Islamiyetten önce Arabistan | Din Ve Ahlak Islamiyetten önce Arabistan | Din Ve Ahlak
Islamiyetten önce Arabistan | Din Ve AhlakIslamiyetten önce Arabistan | Din Ve AhlakIslamiyetten önce Arabistan | Din Ve Ahlak
Islamiyetten önce Arabistan | Din Ve AhlakIslamiyetten önce Arabistan | Din Ve AhlakIslamiyetten önce Arabistan | Din Ve Ahlak
Islamiyetten önce Arabistan | Din Ve AhlakIslamiyetten önce Arabistan | Din Ve Ahlak
Islamiyetten önce Arabistan | Din Ve AhlakIslamiyetten önce Arabistan | Din Ve AhlakIslamiyetten önce Arabistan | Din Ve Ahlak
Islamiyetten önce Arabistan | Din Ve AhlakIslamiyetten önce Arabistan | Din Ve AhlakIslamiyetten önce Arabistan | Din Ve Ahlak
Islamiyetten önce Arabistan | Din Ve Ahlak Islamiyetten önce Arabistan | Din Ve Ahlak
Islamiyetten önce Arabistan | Din Ve AhlakIslamiyetten önce Arabistan | Din Ve AhlakIslamiyetten önce Arabistan | Din Ve Ahlak
 
Islamiyetten önce Arabistan
Kategori : Din Ve Ahlak

İslamiyetten önce arabistan

İslamiyet'ten evvel Araplar bilgisizlik ve hurafeler peşinde gidiyorlar, zengin, kabilesi kuvvetli olanlar bu durumda olmayanlara göre daha üstün sayılıyorlardı, kuvvetli zayıfı daima eziyordu. Hak haklının değil kuvvetlinin prensibi geçerliydi. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle fitne ve fesat yerleri ve gökleri kaplamıştı.
Ka'be Hz. İbrahim ve oğlu İsmail tarafından Allah'ın emriyle yapilmıştır. Ka'be yapıldığı ilk günden itibaren kutsal sayılmış ve her zaman bu kutsallığı devam etmiştir. Ancak Araplar zamanla hak dinden uzaklaşarak Ka'be'nin içini ve avlusunu putlarla doldurmuşlardı. Şehrin teşekkülü önceye uzanırsa da Mekke şehrinin medeni anlamda kurucusu Hz. Peygamberin dedelerinden Kusaidir. Bu zat Ka'be civarını parselleyip evler yaptirmış mahalleler kurdurmuştur. Ka'be ile ilgili sidanet, sikayet ve rifade vazifeleri yerine getiriliyordu. Zemzem kuyusu Ka'be civarında zaman zaman kabileler arasmda meydana gelen mücadeleler yüzünden kapanmışken Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib yeniden keşfetmiş ve Zemzem Kuyusunu yeniden gün yüzüne çıkarmıştir. Öte yandan Peygamberimizin doğumundan sonraki aylara tesadüf eden günlerde Ka'be Habeşistan'lı bir Hıristiyan olan Yemen valisi Ebrehe'nin askeri hücumuna uğramış, ancak yanında getirdiği büyük til saldırıya katılmamıştı. Öte yandan Cenab-ı Allah, ebabil kuşlarının gagalarından atılan çakıl taşlariyle Ebrehe ordusunu perişan etmiş, Ebrehe de yara alarak Yemen'e dönmek zorunda kalmış, ancak ülkesine dönmeden ölmüştü. Hak Teala kendi Beyt'ine hücum eden bir küstahı böyle cezalandırmıştı ve bu olay tarihe ibret dersi olarak geçmişti.
Islamiyetten önce Arabistan yazısı toplam 7346 defa okundu
Islamiyetten önce Arabistan | Din Ve Ahlak Sayfayı Yazdır    Islamiyetten önce Arabistan | Din Ve Ahlak Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Islamiyetten önce Arabistan | Din Ve Ahlak
Islamiyetten önce Arabistan | Din Ve AhlakIslamiyetten önce Arabistan | Din Ve AhlakIslamiyetten önce Arabistan | Din Ve Ahlak