Iman | Din Ve Ahlak

Iman | Din Ve AhlakIman | Din Ve AhlakIman | Din Ve Ahlak
Iman | Din Ve Ahlak Iman | Din Ve Ahlak
Iman | Din Ve AhlakIman | Din Ve AhlakIman | Din Ve Ahlak
Iman | Din Ve AhlakIman | Din Ve AhlakIman | Din Ve Ahlak
Iman | Din Ve AhlakIman | Din Ve Ahlak
Iman | Din Ve AhlakIman | Din Ve AhlakIman | Din Ve Ahlak
Iman | Din Ve AhlakIman | Din Ve AhlakIman | Din Ve Ahlak
Iman | Din Ve Ahlak Iman | Din Ve Ahlak
Iman | Din Ve AhlakIman | Din Ve AhlakIman | Din Ve Ahlak
 
Iman
Kategori : Din Ve Ahlak

İMAN

İman, inanmak, tasdik etmek demektir. Terim olarak da Allah tarafından Rasulullah'ın haber verdiği her şeyi kalb ile tasdik, dil ile ikrar etmektir. Kalbde tasdik bulunduğunu ancak Allah bilir. Bir kimsenin müslüman olduğunu biz ancak onun ikrafı (müslüman olduğunu, kelime-i tevhidi veya kelime-i şehadeti söylemesi) ile bilebiliriz. Kalbde bulunduğu halde açıkça söylenmesi en luzumlu olan şey, bu ikrardır. İmanda hiç şübhe ve tereddüt olmamalıdır. Ayrıca iman edilmesi şart olanların bir kısmına inanmak, diğer bir kısmına inanmamak da olamaz. Bir mü'min meleklere, ahirete ve diğer inanılması gerekenlere Allah'ın ve Rasulü'nün verdiği habere olan güveninden dolayı inanacaktır. Buna "gayba iman" denir. Kelime-i tevhid "La ilahe illallah" sözüdür. Buna "Muhammedün Rasulullah" cümlesini de eklemek şarttır. Manası "Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. Muhammed Allah'ın Rasulüd'ür" demektir. Kelime-i şehadet ise, kelime-i tevhidde bildirilene şahid olma manası taşır.

İnsanları inançları yönüyle dört kısma ayırabiliriz:
1. Mü 'min: Kalbiyle Peygamberimizin getirdiği her şeyi tasdik eden ve diliyle söyleyendir. iman i,"e ölürse ahirette varacağı yer Cennet'tir. Günahı çok da olsa, bir zaman Cehennem'de ceza çektikten sonra Cennefe girer.
2. Kafir: İnanmayan ve inanmadığım da açıkça söyleyendir. Kafir olduğu halde ölürse Cehennem'e girecek ve cezasım çekecektir.
3. Münafık: Kalbinde imam olmadığı halde inandığım söyleyendir. Münafıklar daha çok müslümanların kuvvetli olduklart zamanlarda ortaya çıkarlar. Müslümanlardan korktukları için dinlerini gizlerler, ve onlara tamnan haklardan istifade ederler. Ahirette münafıklar, kafirlerle beraber Cehennem'de ceza çekeceklerdir. 4. Müşrik: Allah Taala'dan başka bir varlığı ilah olarak kabul edendir. Bu haliyle ölen kimsenin affedilme imkam yoktur.

İmanın esasları
iman esaslan: Allah'a, meleklerine, kitaplanna, peygamberlerine, ahiret gününe, ve kadere inanmaktif. iman ile amel birbirinden ayndır. Çünkü iman herkese farzdır. Amellerin hepsi herkese farz değildir. Mesela zengin olmayanlar zekat ve hac ile mükellef değildir. iman bir vakte bağlı değildir. Ameller vakitlere bağlıdır, vakitleri gelmeden yapılmazlar. Senenin herhangi bir gününde değil, belli günlerinde hac vazifesi yapılabilir. Bir mü 'min bir kısım amelleri yapmadığı takdirde onu imansız sayma hakkımız yoktur. İman ile amel arasında sıkı bir bağlantı vardır. Çünkü iman insanı amel etmeye sevkeder. İman kuvvetlendikçe amel artar. Amel olmadığı zaman iman zayıflar. Müslüman olanın iyi örnek olması, dini hakkında başkalarının fena düşüncelere sahip olmasını önler. Peygamberimizin bile ömür boyu ibadetlerine devam etmesi, onun ne derece lüzümlu olduğunu gösterir.
Iman yazısı toplam 2778 defa okundu
Iman | Din Ve Ahlak Sayfayı Yazdır    Iman | Din Ve Ahlak Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Iman | Din Ve Ahlak
Iman | Din Ve AhlakIman | Din Ve AhlakIman | Din Ve Ahlak