Allah A Iman | Din Ve Ahlak

Allah A Iman | Din Ve AhlakAllah A Iman | Din Ve AhlakAllah A Iman | Din Ve Ahlak
Allah A Iman | Din Ve Ahlak Allah A Iman | Din Ve Ahlak
Allah A Iman | Din Ve AhlakAllah A Iman | Din Ve AhlakAllah A Iman | Din Ve Ahlak
Allah A Iman | Din Ve AhlakAllah A Iman | Din Ve AhlakAllah A Iman | Din Ve Ahlak
Allah A Iman | Din Ve AhlakAllah A Iman | Din Ve Ahlak
Allah A Iman | Din Ve AhlakAllah A Iman | Din Ve AhlakAllah A Iman | Din Ve Ahlak
Allah A Iman | Din Ve AhlakAllah A Iman | Din Ve AhlakAllah A Iman | Din Ve Ahlak
Allah A Iman | Din Ve Ahlak Allah A Iman | Din Ve Ahlak
Allah A Iman | Din Ve AhlakAllah A Iman | Din Ve AhlakAllah A Iman | Din Ve Ahlak
 
Allah A Iman
Kategori : Din Ve Ahlak

Allaha İman

Allah Taala'ya iman, O'nu bilmekle başlar. Biz O'nu, ayet ve hadislerde verilen bilgilere göre tanırız. Allah'a iman demek, O'nun hakkında mutlaka bulunması gereken sıfatlarıyla tanıyarak iman etmek demektir.
Her işi bir yapan, her var olanı bir de var eden bulunur. Allah Taala var olan her şeyi yaratandır. Varlıklarda bulunan düzen ve intizam ise onun' birliğine delalet eder. Çünkü Allah Taala bir olmasaydı varlıklarda bu düzenin bulunması imkansız olurdu. Biz her, an Allah Taala'nın bir çok nimetleriyle karşı karşıya bulunuyoruz. Bu nimetler, yaptığımız bir iş karşılığında verilmiş değildir. Nimetlerin değerini de onlardan ayrılmadıkça anlayamayız. Bu nimetleri veren Rabbimizi sevmek ise bizim insani bir borcumuzdur. Allah Taala'yı sevmek: O'nu unutmamak, O'nun emir ve yasaklarını kendi arzularımızdan daha üstün tutmak. O'nun sevdiklerini sevmek, sevmediklerini dost bilmemek suretiyle olur.

   Allah'ın Sıfatları 
   Zatı sıfatları 6 tanedir: 
* Vücud var olmak. 
* Kıdem varlığını evveli ve başlangıcı olmamak. 
* Beka: Varlığının sonu olmamak. 
* Vahdaniyet: Bir olmak, 
* Muhalefewn lif havadis: Sonradan var olanlara benzememektir. 
* Kıyam binefsih: Varlığı kendinden olmak demektir.  

  Sübüti sıfatlar 8 tanedir: 
* Hayat : Diri olmak. 
* İlim  : Bilmek. 
* Semi : İşitmek. 
* Basar : Görmek. 
* İrade : Dilemek. 
* Kudret : Güç ve kuvvet sahibi olmak. 
* Kelam : Söylemek. 
* İfekvin : Yaratmak.

Bu sıfatların Allah Taala'da bulunması şarttır. Bulunmaması kusurdur. Bu sıfatların aksi ve zıddı onda bulunmaz. Kalbde bulunan iman kuvvetli ise insan hayatına tesir eder, değilse tesir etmez. Peygamberimizin devrindeki müslümanlarla bugünün müslümanları gibi Allah'a inanan insan tertemiz bir inanca sahip olur. Batıl düşüncelere zihninde yer vermez. İbadetlerinde ve Allah'ın yarattıklannda gördüğü nizam ve intizam, onu tertipli ve düzenli olmaya davet eder. O'nun huzurunda el bağlayan insan, hemen bir fenalığa koşamaz, çünkü biraz sonra yine O'nun huzuruna varacağını bilir. Gizlide veya açıkta bir fenalıkla karşı karşıya kaldığı zaman, "Ben Allah'tan korkarım" diyerek bu fenalığı işlemekten çekinir.  
Allah'a inanan, O'nun ahirette vereceği mükafatları düşünerek karşılık beklemeden iyilikler yapar, bunun pek çok misalleri şehirlerimizdeki camiler ve benzeri hayır kurumlarıdır. Ayrıca kendi gibi Allah'a inananları kardeş bilir. Böyle bir toplumun pek çok problemi kendiliğinden halledilir.
Allah A Iman yazısı toplam 2861 defa okundu
Allah A Iman | Din Ve Ahlak Sayfayı Yazdır    Allah A Iman | Din Ve Ahlak Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Allah A Iman | Din Ve Ahlak
Allah A Iman | Din Ve AhlakAllah A Iman | Din Ve AhlakAllah A Iman | Din Ve Ahlak