Kitaplara Iman | Din Ve Ahlak

Kitaplara Iman | Din Ve AhlakKitaplara Iman | Din Ve AhlakKitaplara Iman | Din Ve Ahlak
Kitaplara Iman | Din Ve Ahlak Kitaplara Iman | Din Ve Ahlak
Kitaplara Iman | Din Ve AhlakKitaplara Iman | Din Ve AhlakKitaplara Iman | Din Ve Ahlak
Kitaplara Iman | Din Ve AhlakKitaplara Iman | Din Ve AhlakKitaplara Iman | Din Ve Ahlak
Kitaplara Iman | Din Ve AhlakKitaplara Iman | Din Ve Ahlak
Kitaplara Iman | Din Ve AhlakKitaplara Iman | Din Ve AhlakKitaplara Iman | Din Ve Ahlak
Kitaplara Iman | Din Ve AhlakKitaplara Iman | Din Ve AhlakKitaplara Iman | Din Ve Ahlak
Kitaplara Iman | Din Ve Ahlak Kitaplara Iman | Din Ve Ahlak
Kitaplara Iman | Din Ve AhlakKitaplara Iman | Din Ve AhlakKitaplara Iman | Din Ve Ahlak
 
Kitaplara Iman
Kategori : Din Ve Ahlak

Kitaplara iman

Vahiy: Allah'ın insanlar arasından Peygamber olarak seçtiği kullarına manevi bir yol ile dileğini bildirmesidir.
Vahyin çeşitleri: Vahy yedi şekilde gelmiştir.
Vahy sadece peygamberlere gelir. Peygamber bu vahyi gizleyemez ve değiştiremez. Olduğu gibi insanlara ulaştırmakla görevlidir. Onu ezberletecek ve anlatacak yalnız Allah'dır.
Fakat velilere de ilham yapıldığı olur. Bu vahy değildir. Veli gelen ilhamı açıklamak mecburiyetinde değil ve bir başkasının da bu ilhama uyma mecburiyeti yoktur. Allah dört büyük kitaptan önce yüz (100) sahife göndermiştir. Hazret-i Adem'e on (10), şit'e elli (50), idris'e otuz (30), ibrahim'e on (10) sahifedir.

Kitaplara iman mevzuunda insanların Allah'a nasıl ibadet edecekleri, kendi aralarında nasıl muamelede bulunacağı ve ne gibi hükümlere bağlı kalınacağı anlatılır. Biz bu kitapların Allah'tan geldiğine inanırız.
Kur'an-ı Kerim dışında diğer kitaplar bugün Allah'tan geldiği gibi değil, bozulmuş şekilleriyle mevcuttur. İnsanlar kendi düşüncelerine göre birçok şeyleri silmiş ve ilave etmişlerdir. Bugün üç tevrat ve dört incil vardır. Birbirini tutmamaktadır. Halbuki Allah bir incil, bir tevrat göndermiştir.
Büyük kitaplar Tevrat-incil-Zebur ve Kur'an'dlr.

Peygamberimiz inen her ayeti, deri, kürek kemiği gibi parçalara yazdırmış ve ayrıca ezberlemiş, ezberletmiştir. Fakat hayatta oldukça vahiy devam ettiği için hayatında bir kitap haline getirememiştir. Vefatından sonra Hazret-i Ebu Bekir dağınık olan Kur'an ayetlerini bir araya getirmiş, yazdırmıştır. Her ayetin Peygamberimizin huzurunda yazılmış olması şart koşulmuştur. Hazret-i Osman'da genişleyen islam ülkesinde yanlışlıklara meydan vermemek için çoğaltmış ve büyük şehirlere göndermiştir.
Kitaplara Iman yazısı toplam 2775 defa okundu
Kitaplara Iman | Din Ve Ahlak Sayfayı Yazdır    Kitaplara Iman | Din Ve Ahlak Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Kitaplara Iman | Din Ve Ahlak
Kitaplara Iman | Din Ve AhlakKitaplara Iman | Din Ve AhlakKitaplara Iman | Din Ve Ahlak