Kadere Iman | Din Ve Ahlak

Kadere Iman | Din Ve AhlakKadere Iman | Din Ve AhlakKadere Iman | Din Ve Ahlak
Kadere Iman | Din Ve Ahlak Kadere Iman | Din Ve Ahlak
Kadere Iman | Din Ve AhlakKadere Iman | Din Ve AhlakKadere Iman | Din Ve Ahlak
Kadere Iman | Din Ve AhlakKadere Iman | Din Ve AhlakKadere Iman | Din Ve Ahlak
Kadere Iman | Din Ve AhlakKadere Iman | Din Ve Ahlak
Kadere Iman | Din Ve AhlakKadere Iman | Din Ve AhlakKadere Iman | Din Ve Ahlak
Kadere Iman | Din Ve AhlakKadere Iman | Din Ve AhlakKadere Iman | Din Ve Ahlak
Kadere Iman | Din Ve Ahlak Kadere Iman | Din Ve Ahlak
Kadere Iman | Din Ve AhlakKadere Iman | Din Ve AhlakKadere Iman | Din Ve Ahlak
 
Kadere Iman
Kategori : Din Ve Ahlak

Kadere İman

Kader, Allah Taala'nın ilmi ve iradesiyle her şeye kendi özelliklerini vermesidir. Taşın sert, suyun akıcı olması gibi. Kaza ise, Allah'ın takdir ettiklerinin o takdire uygun olarak meydana gelmesidir.
Kaderin bir kısmı insan iradesinin dışındadır. İnsanın doğması ve ölmesi gibi. Bir kısmı iradesi ile ilgilidir. İnsan iradesi ile ilgili olan konularda sorumludur. Çünkü Allah Taala, bu kısımda, insan iradesi ile ilgili kaderi, onun iradesine bağlı olarak yürütür. İnsan görmesinden dolayı sorumlu değildir. Çünkü iradesi yoktur. Bakmasından sorumludur. Çünkü bakmak isteğine bağlı olan bir harekettir. Hastalık sebebiyle eli titreyen bir insan bu titreyişten sorumlu değildir. Ancak onunla alay etmek için elini titreten insan yaptığının hesabını verecektir. Allah Taala, irademize bağlı işlerimizde bizim istediğimizin dışında bir şey yaratmadığı için sorumluluk bize aiddir.

Kaderim ne ise başıma o gelir diyerek veya önce kusur edip sonra kusurunu kadere yüklemek doğru değildir. Çünkü biz hakkımızda kaderin ne olduğunu bilmiyoruz. Kur'an'da ve Peygamberimizin hadislerinde bizim çalışmamız emredilmiştir. Kadere bırakmamız istenmemiştir. Tevekkül, insanm yapabileceği her şeyi Allah'ın koyduğu kanunlara uygun olarak yaptıktan sonra sonucu Allah'tan beklemektir. Allah'ın koyduğu kanuna uygun olarak davranmayan kimse Allah'a tevekkül etmiş sayılmaz. Allah Taala Kur'an-ı muhafaza edeceğini vadettiği halde Peygamberimiz O'nu hem ezbere aldırmış, hem de yazı ile tesbit ettirmiştir.

Hayır, sonuç bakımından insana faydalı olan, şer ise zararlı olandır. İslam dini hayırlı olanı emretmiş, şerli olanı yasaklamıştır. Emredilen ya sırf hayır olur, yahut hayır tarafı daha fazladır. Yasaklanan ise ya tamamen şerdir veya şer tarafı daha kuvvetlidir. Şer, hayrın kıymetini bilmemize sebeb olur. Sabredildiği takdirde şerden bile faydalanma imkanı vardır. Şerden alınacak birçok dersler bulunur. Bir müslüman hayrı şükürle, şerri sabırla karşılar. Hayra davet eder, şerden kaçınmayı tavsiye eder. Kötülüğe iyilikle karşılık verir.
Rızık canlıya gıda olan her şeydir. Bütün varlıkların rızkını veren Allah Taala'dlr. Rızkın genellikle insanın ilme bağlı çaltşmasına ve Allah'ın vergisine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Ecel insan için tayin edilen hayat müddetidir. O müddet bitince her canlı ölür. Eceli gelen geri bırakılmaz, ileri alınmaz. İnsanın eceline ecel-i kaza, kıyamete de ecel-i müsemma denilir.
Kadere Iman yazısı toplam 4249 defa okundu
Kadere Iman | Din Ve Ahlak Sayfayı Yazdır    Kadere Iman | Din Ve Ahlak Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Kadere Iman | Din Ve Ahlak
Kadere Iman | Din Ve AhlakKadere Iman | Din Ve AhlakKadere Iman | Din Ve Ahlak