Kurban | Din Ve Ahlak

Kurban | Din Ve AhlakKurban | Din Ve AhlakKurban | Din Ve Ahlak
Kurban | Din Ve Ahlak Kurban | Din Ve Ahlak
Kurban | Din Ve AhlakKurban | Din Ve AhlakKurban | Din Ve Ahlak
Kurban | Din Ve AhlakKurban | Din Ve AhlakKurban | Din Ve Ahlak
Kurban | Din Ve AhlakKurban | Din Ve Ahlak
Kurban | Din Ve AhlakKurban | Din Ve AhlakKurban | Din Ve Ahlak
Kurban | Din Ve AhlakKurban | Din Ve AhlakKurban | Din Ve Ahlak
Kurban | Din Ve Ahlak Kurban | Din Ve Ahlak
Kurban | Din Ve AhlakKurban | Din Ve AhlakKurban | Din Ve Ahlak
 
Kurban
Kategori : Din Ve Ahlak

Kurban Nedir

Allah rızası için Kurban Bayramı günlerinde, kurban olabilen hayvanları kesmektir. Sadakay-ı Fıtır vacip olan kimselere Kurban kesmekte vaciptir. Kurbandan maksat kan akıtmaktır. Sağ olarak fakirlere bağışlanan hayvanlar kurban edilmiş olmazlar. Kur'an-ı Kerim'de «Rabbin için namaz kıl ve kurban kes".  Peygamberimiz «hali vakti yerinde olup da kurban kesmeyen namazgahımıza yaklaşmasın"  buyurmuşlardır.
1- Kurbanın hikmet ve faydaları: Bir yıl boyunca evine et girmeyen fakir kimseler et ihtiyaçlarını kısa bir süre de olsa gidermiş olurlar.
2- Kurban kesmek, Allah yolunda hiç bir fedakarlıktan kaçınılmayacağının işaretidir.
3- Kurban bayramı et ziyafetinide beraber getirdiğinden müslümanlar birbirleriyle kaynaşırlar.
4- Yukarıda saydığımız faydaların yanısıra kurban kesen kişi bir vacibi yerine getirmenin sevincine ve huzuruna kavuşur.
5- Kurban kesen müslüman fakirlere yaptığı yardım sebebiyle toplum içinde sevilir ve sayılır.

Toplum Açısından Önemi:
Kurban Bayrımında gücü yeten müslümanlar kurban kestikleri için senenin diğer günlerinde et yiyemiyen fakirler bu ilahi ziyafetden paylarını alırlar.
Kurban kesenlerin kalplerindeki bütün kötü duygular temizlenerek fakirlere karşı daha merhametli hareket ederler. Kurban sebebiyle fakirlerle zenginler arasındaki sevgi bağları böylece kuvvetlenir. Kurban, iktisadi hayata bir canlılık getirir. Kurbanlık hayvanlar piyasaya getirilince alıcı, satıcı, taşıyıcı arasında ticari bir hareket meydana gelir. 22.Kevser Suresi, Ayet: 223.Ibni Mace, Kitabü'l-Edahi Bab.2 Hadis No : 3123
Kurbanın yukarıdaki maddelere ilaveten birde Ahiret saadetinin kazanılmasında büyük bir payı vardır. Bu borcu yerine getirmekle Hz. ibrahim'in sünnetine uymuş, dinimizin bir vacibini yerine getirmiş oluruz.

Kurbanı Kimler Keser:

Aşağıdaki şartları taşıyan kimselerin kurban kesmeleri vaciptir.
1- Müslüman olmak; Müslüman olmayanlara vacip değildir.
2- Hür olmak; Köleler ve eariyeler kurban kesmekle yükümlü değildirler.
3- Yolcu olmamak: islam'da yolcu olarak kabul edilenler de kurban kesmeyebilirler.
4- Zengin olmak: Asıl ihtiyaçlarından fazla nisap miktarı mala sahip olması gerekir.  
5- Akıllı ve erginlik çağına girmiş olmak: 24 Çocuklar ve akıı hastalarına kurban kesmek vacip değildir.


Kurbanın Kesilişi:
Kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günleri kesilir, Kesme işi, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazından sonra, kılınmayan yerlerde ise fecirden sonra başlar. Gücü yetiyorsa sahibinin kesmesi daha evladır. Eğer kesemiyorsa, kesen kimsenin yanında bulunması elini kasabın eli üzerine koyarak ikiside besmele okuması gerekir. Kurban kesileceği yere nazikçe görütülmeli kesim işinde keskin bıçak kullanılmalı, hayvana eziyet edilmemelidir. Kesilecek hayvan kıbleye karşı yatırılır. Ayakları bağlanır. Hazırlanmış keskin bıçak «Bismillahi Allahü Ekber» denilerek hayvanın boğazına sürülür. Hayvanın derisi, canı tamamen çıktıktan sonra yüzülmelidir. Kurban kestikten sonra iki rekat şükür namazı kılınması iyidir.

Kurban Edilebilen Hayvanlar:
1- Koyun ve keçi bir yaşını bitirmiş olmalıdır. Bir yaşındaki hayvan gibi gösterişli olan yedi sekiz aylık kuzu kurban olabilir:
2- Sığır ve manda, iki yaşını bitirmiş olmalıdır.
3- Deve, deve için beş yaşını bitirmiş olmak gerekir. Koyun ve keçi birer kişi için, sığır, manda ve deve yedi kişiye kadar kurban olabilir.

Eti Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar:
Yaratılışında iğrençlik ve aşağılık bulunan fare, akrep, kene, kaplumbağa ... gibi hayvanlar yenmez. Tırnaklarıyla kapıp avlayan çaylak, kartal, şahin karga .... gibi kuşların etleri yenmez. Azı dişleriyle kapıp avlayan aslan, kaplan, pars, kurt .. gibi hayvanların etleri yenmez. Eti helal olupta pislik yiyen hayvanların etlerinin yenebilmesi için tavukların üç gün, koyunların dört gün, sığırların ve develerin on gün hapsedilmesi gerekir. Suda yaşayan her çeşit balık eti yenilir. Yengeç, istakoz, midye ... gibi hayvanlar yenemez.

Kurban bayramı günlerinde kurban olabilen hayvanları Allah rızası için kesmeye kurban denilir. Sadaka-ı fıtır verenlere vaciptir. Toplumda fakir ve zengini birbirine yaklaştırır. Koyun, keçi, sığır, manda deve cinsindenkurban olur, diğer hayvanlardan kurban olmaz. Kurban eti üçe bölünür: Bir bölümü fakirlere, ikinci kısmı akrabaya verilir, son bölüm ev için aynllr. Adak kurbanının eti yenilemez. Yenilecek olursa değeri fakirlere ödenir. Yırtıcı, gagası ve pençesiyle avlayan hayvanlardan yaratılışında iğrençlik bulunan hayvanlann etleri yenilmez. Eti yenen pislik yiyen hayvanlar hapsedilir.

Kurban Etinin ve Derisinin Hükmü:

Adak kurbanı dışındaki her çeşit kurbandan sahibi faydalanabilir. Kurban etinin efdal olan kullanma şekli üç parçaya bölünmesidir: Bir parçası fakirlere ve yoksullara dağıtılır. Bir bölümü akraba ve hısımlara hediye edilir, son bölümü ise aile fertlerinin ihtiyacı için ayrılır. Ailesi kalabalık olan orta halli kimseler kurban etinin tamanını evinde yiyebilirler.
Kurbanın derisi hayır kurumlarına veya fakirlere verilir, yahutta evde kullanılabilir. Satıp parasını almak mekruh olduğu gibi kurban kesilmeden önce tüyünden gücünden ve sütünden faydalanmak da mekruhtur. Kesildikten sonra yünleri kırpılıp kullanılabilir.

Kurban Çeşitleri:

Yılda vacip olarak kestiğimiz kurbandan başka iki çeşit kurban vardır:
1- Adak kurbanı:
Şu işim şöyle olursa bir kurban keseceğim diyen bir kimsenin, işi, söylediği gibi olursa kurban kesmesi vacip olur. Bu çeşit kurban fakirin hakkıdır, sahibi, bakmakla yükümlü olduğu yakınları yiyemez. Yiyecek olurlarsa bedeli olan, paranın fakirlere verilmesi gerekir.
2- Nafile olan kurban:
Adak ve yıllık kesilen kurbanın dışında Allah rızası için kesilen kurbandır. Sahibi ve yakınları yiyebilir.
Kurban yazısı toplam 4778 defa okundu
Kurban | Din Ve Ahlak Sayfayı Yazdır    Kurban | Din Ve Ahlak Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Kurban | Din Ve Ahlak
Kurban | Din Ve AhlakKurban | Din Ve AhlakKurban | Din Ve Ahlak