Insanların Güzel Huyları | Din Ve Ahlak

Insanların Güzel Huyları | Din Ve AhlakInsanların Güzel Huyları | Din Ve AhlakInsanların Güzel Huyları | Din Ve Ahlak
Insanların Güzel Huyları | Din Ve Ahlak Insanların Güzel Huyları | Din Ve Ahlak
Insanların Güzel Huyları | Din Ve AhlakInsanların Güzel Huyları | Din Ve AhlakInsanların Güzel Huyları | Din Ve Ahlak
Insanların Güzel Huyları | Din Ve AhlakInsanların Güzel Huyları | Din Ve AhlakInsanların Güzel Huyları | Din Ve Ahlak
Insanların Güzel Huyları | Din Ve AhlakInsanların Güzel Huyları | Din Ve Ahlak
Insanların Güzel Huyları | Din Ve AhlakInsanların Güzel Huyları | Din Ve AhlakInsanların Güzel Huyları | Din Ve Ahlak
Insanların Güzel Huyları | Din Ve AhlakInsanların Güzel Huyları | Din Ve AhlakInsanların Güzel Huyları | Din Ve Ahlak
Insanların Güzel Huyları | Din Ve Ahlak Insanların Güzel Huyları | Din Ve Ahlak
Insanların Güzel Huyları | Din Ve AhlakInsanların Güzel Huyları | Din Ve AhlakInsanların Güzel Huyları | Din Ve Ahlak
 
Insanların Güzel Huyları
Kategori : Din Ve Ahlak

İNSANLARIN GÜZEL HUYLAR

Tevazu  
Tevazu alçak gönüllü, vakar ağırbaşlı olmak demektir. Böyleleri başkalarını hor görmez, arkadaşları arasında büyüklük taslamazlar. Alçak gönüllülükte aşırılığa gitmemelidir. Çünkü tevazuda aşınıık insanı zillete düşürür. Zillet, başkalarının kötü söz ve davranışlarına boyun eğmek demektir. Hiç bir müslüman kendisini bu duruma düşürmemelidir. Yakar da aşırılık da insanı kibirli yapar ki kibir, büyüklük taslamak ve böbürlenmek demektir. Allah, böbürlenip insanlara yüz çevirenleri sevmez. Peygamber Efendimiz: "Allah için alçak gö üllülük edeni Allah Yükseıtir, Allah'a karşı böbürlenenleri de Allah alçaltır. "buyurmuştur.

Hilm:
Hilm,yumuşak huylu olmaktır. Öfkeli olduğumuz zaman, mümkün olduğu kadar öfkemizi yenmeye çalışmak, elimize fırsat geçtiği halde intikam düşüncesinden vazgeçmek, kısaca katı yürekli olmamak gerekir. Kaba ve katı yürekli davranmayı Allah Teala yasaklamıştır. Ayrıca bağışlayıcı olmak da önemlidir. Yüce Allah: "Sen bağışlama yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir." buyurmuştur. Sevgili Peygamberimiz'in eline kuvvet ve fırsat geçtiği halde, kendisini öldürmek isteyenleri, müslümanlara kötülük yapanları affetliğini unutmamalıyız. Yalnız yumuşak huylu olacağım diye insan, haklarının başkaları tarafından çiğnenmesine göz yummamalı, işi bu kadar ileriye götürmemelidir. Müslüman, nem kendi hakkını, hem başkalarının hakkını korumasını bilen kişidir.

Sır Saklamak:
Açığa çıkmayıp gizli kalması gereken şeylerin saklanmasına denir. Hz. Ali'nin: "Sır, yani içinde sakladığın şey senin esirindir. Onu ortaya çrkardığın zaman sen ona esir olursun", demesi sır saklamanın önemini belirtir. Bazan başkalarının bilmesini istemediğimiz şeyler olur. Bunlar bizim özel sırlarımızdır. Saklamalı, kimseye söylememeliyiz. Bir de başkaları tarafından bize. açıklanan sırlar olur. Bu tür sırları saklamak ve kimseye söylememek ahlaki görevlerimizdendir. Özellikle aile sırLarı çok iyi korunmalıdır.
Devlet sırlarına gelince; her devletin başka devletler tarafından öğrenil"mesi sakıncalı sırları olur. Bütün bir milleti ilgilendiren bu sırlar daha çok askeri özellikler taşır. Bunların korunması, düşmana açıklanmaması bir vatan borcudur. Tar.ihimizde, düşmana sırvermemek için ölümü göze almış nice kahramanlarımız yaşamıştır. Sır saklamanın bir çok faydası vardır. En önemlisi de kişiler arasında güven duygusunu geliştirmesidir.

Emanete Riayet (Emaneti Korumak):
Korumak ve saklamak için insana verilen her türlü maddi ve manevi eşya emanet sayılır. Emanetlerin korunması dinimiz açısından son derece önemlidir. Peygamberimiz; "Emanete hiyanetin", yani emaneti korumamanın münafıklık işareti olduğunu haber vermiştir.
Emanetler bazan para ve eşya gibi maddi şeyler olur. Bunlar iyice saklanmalı, istenildiği zaman eksiksiz sahiplerine verilmelidir. Bir de manevi emanetler vardır. Allah'ın bize olan emirleri, aklımız ve sağlığımız, ailemiz, hertürlü görevlerimiz hep manevi emanettir. Onları iyi korumalı, görevlerimizi dikkatli bir şekilde yerine getirmeliyiz. Sevgili Peygamberimiz bu konuda o kadar titiz davranırdı ki daha islamiyetten önce, Araplar ona, "el-emin", (güvenilir kişi) derlerdi. Emanetlerin korunmadığı yerlerde güven kalm"az, düşmanlıklar artar. Toplum hayatı karışır ve devletler yıkılır. 

Doğruluk:
Kişinin söz ve davranışlarında dinin emirlerine, akıı ve ilmin kanunlarına uyması demektir. Allah Teala her işimizde doğru olmamızı, doğrularla beraber bulunmamızı emretmiştir. 38
Doğruluk çok önemlidir. Sevgili Peygamberimiz bize doğru olmamızı tavsiye etmiş ve doğruluktan ayrılmazsak dünya ve ahirette kurtuluşa ereceğimizi müjdelemiştir. işlerinde ye sözlerinde doğru olmayanların kimse tarafından sevilmediğini hepimiz biliriz. Böylelerini Allah da sevmez. Halbuki doğru kişiler her yerde sevilen ve sayılan, pek çok dostları olan kimselerdir. Bunlar Allah'ın sevgili kullarıdır.

Fazilet:
İnsanın olgun ve yüksek bir ahlaka sahip olması fazilet dediğimiz iyi huylar kazanmasına bağlıdır. Her türlü ölçüsüz söz ve davranıştan uzaklaşan, ruhlarını kötülüklerden arındıran, her zaman iyi olan şeyleri yapan kişiler faziletli insanlardır Sözle faziletli olunamayacağını unutmamalıyız. işimiz ve davranışlarımızı güzelce ayarlayıp dinimizin bizden beklediği şeyleri yapmalı ve böylece faziletli olduğumuzu göstermeliyiz.

ihlas:
Kalbimizi kin, garaz ve kötülüklerden arındırarak her konuda samimi olmak, doğru ve temiz bir gönülle hareket etmek ihlas demektir. İhlaslı olanlar bir iş yaparken çıkar peşinde koşmazlar. Her şeyi içten gelen bir istekle ve Allah rızası için düşünür ve yaparlar. Hem niyetlerinde, hem işlerinde samimi davranırlar.' Gösterişe önem vermezler. Bu davranışları ile de Allah katında yüceliklere ulaşırlar.

Sebat ve Metanet:
Güzel huylardan biri de sebat ve metanettir. Bir işi yapılacağı zaman, önceden her şeyi inceden inceye düşünüp karar verdikten sonra, artık bir daha bu karardan dönmemek sebat ve metanet demektir. Böyle davranmayanlar karasız kimselerdir, ve hayatta başarılı olamazlar. Özellikle güçlüklerle karşılaşıldığı zaman sebat ve. metanet göstermek, başarıya ulaşmanın ilk şartıdır. Allah Teala'nın bizlere tavsiyesi de budur. 39 Yalnız bu konuda aşınıık inattır ve doğru değildir. iyi ve doğru şeylerde sebat ve metanet göstermeli, haram ve kötü işlerden hemen vazgeçmelidir.

Nefse Hakimiyet:
Her zaman aynı durumda bulunmayız. Sağlıklı veya hasta olduğumuz zamanlar olur. Hiç beklenmedik felaketlerle karşılaşabjljriz. Bütün bu durumlarda insanın, duygularına kapılmadan, heyecanlanmadan öfkelenmeden hareket etmesi gerekir. işte buna nefse hakimiyet diyoruz. Öfkenin kötülüklerini hepimiz biliriz. Atalarımız: "Öfke ile kalkan zararla oturur." demişlerdir. Öfkeli iken doğru düşünemez ve karar veremeyiz. Onun için her zaman kendimizi tutmalı, sakin bir kafa ile düşünmeli, öyle karar vermeli ve iş yapmalıyız. Kısaca nefsimize hakim olmalıyız.

Sabır ve Faydaları:
Beklenmedik olaylar, içine düşülen güçlükler karşısında ümitsizliğe kapılmadan, tedirgin olmadan dayanma gücü göstermeye "sabır" denir. Yüce Allah'ın müsümanlara ençok tavsiye ettiği güzel huylardan biri sabırdır. Sabırlı olanlar hep övülmüşlerdir.  
Kur'an-ı Kerim'de Peygamberlerden hep sabırlı kişiler olarak söz edilir. ilk müslümanlar, putperestlerin bütün kötülük ve işkencelerine sabırla karşı koymuşlardı. Biz de ibadetlerimizi yaparken, sıcak yaz günlerinde oruç tutmak gibi, sabırlı olmalıyız. Harplerde zorluklarla karşılaşanlar; sel, deprem, yangın gibi felaket/ere uğrayanlar sabırlı olurlarsa başarıya ulaşırve kötü durumlardan kurtuluşun yolunu bulabilirler. Çünkü Allah her zaman sabredenlerle beraberdir. Sabırlı olmanın pek çok faydası vardır. "Sabrın sonu selamettir", sözü bunu anlatmak için söylenmiştir. Sabırlı kişileri Allah sever. Bunların imanları güçlü, ibadet ve ahlakları tam ve olgun olur. Hayat boyu her türlü güçlüğü yener, her felakete göğüs germesini bilirler.
Insanların Güzel Huyları yazısı toplam 10080 defa okundu
Insanların Güzel Huyları | Din Ve Ahlak Sayfayı Yazdır    Insanların Güzel Huyları | Din Ve Ahlak Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Insanların Güzel Huyları | Din Ve Ahlak
Insanların Güzel Huyları | Din Ve AhlakInsanların Güzel Huyları | Din Ve AhlakInsanların Güzel Huyları | Din Ve Ahlak