Insanların Kötü Huylar | Din Ve Ahlak

Insanların Kötü Huylar | Din Ve AhlakInsanların Kötü Huylar | Din Ve AhlakInsanların Kötü Huylar | Din Ve Ahlak
Insanların Kötü Huylar | Din Ve Ahlak Insanların Kötü Huylar | Din Ve Ahlak
Insanların Kötü Huylar | Din Ve AhlakInsanların Kötü Huylar | Din Ve AhlakInsanların Kötü Huylar | Din Ve Ahlak
Insanların Kötü Huylar | Din Ve AhlakInsanların Kötü Huylar | Din Ve AhlakInsanların Kötü Huylar | Din Ve Ahlak
Insanların Kötü Huylar | Din Ve AhlakInsanların Kötü Huylar | Din Ve Ahlak
Insanların Kötü Huylar | Din Ve AhlakInsanların Kötü Huylar | Din Ve AhlakInsanların Kötü Huylar | Din Ve Ahlak
Insanların Kötü Huylar | Din Ve AhlakInsanların Kötü Huylar | Din Ve AhlakInsanların Kötü Huylar | Din Ve Ahlak
Insanların Kötü Huylar | Din Ve Ahlak Insanların Kötü Huylar | Din Ve Ahlak
Insanların Kötü Huylar | Din Ve AhlakInsanların Kötü Huylar | Din Ve AhlakInsanların Kötü Huylar | Din Ve Ahlak
 
Insanların Kötü Huylar
Kategori : Din Ve Ahlak

İNSANLARIN KÖTÜ HUYLAR

Yalancılık:
Yalan,kişinin gerçeği saklayıp bildiğinin aksini söylemesidir. Çok çirkin bir huydur ve dinimizde kesin olarak yasaklanmıştır. Allah Teala: "Yalan sözden kaçının," buyurmaktadır. Yalan büyük günahlardandır. Toplum içinde huzursuzluk çıkaranlar, insanları birbirine düşürenler hep yalancılardır. Dinimiz yalnız üç yerde yalan söylenmesine izin vermiştir. Haksızlığa uğramış kişiyi korumak, dargınları barıştırmak ve harpte düşman yenmek için yalan söylenebilir. Peygamberimiz: "Yalan kişiyi kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür."  buyurmuştur. Üstelik yalan, er-geç ortaya çıkar. Bunun için atalarımız, "Yalancının mumu yatsıya-kadar yanar" demişlerdir.

Koğuculuk:
Kırıcı, üzücü, dargınlığa yol açan sözleri birinden diğerine taşımaya. koğuculuk denir. Sevgili Peygamberimizin, "Koğucu Cennet'e giremez."  buyurması, koğuculuğun ne kötü bir huyolduğunu anlatmaya yeter. Bu bir ruh hastalığıdır. Böyleleri karı-koca baba-evlat, hısım-akraba demez, herkesin arasını açar ve toplumun huzurunu kaçırırlar. Bizim bir görevimiz de koğucularla dost olmamak, onlarla arkadaşlık yapmamaktır.

Gıybet:
Gıybet, bir insanı arkasından çekiştirmek, yani duyduğu zaman hoşlanmayacağı şeyler söylemek demektir. Çok kötü bir huydur. Allah, gıybet yapmanın ölü bir kimsenin etini yemek kadar iğrenç olduğunu haber vermiştir. Bu konuda dilimizi iyi terbiye etmeli ve kimsenin arkasından konuşmamalıyız.

İftira:
Bir kimseninişlemediği bir suçu işlemiş gibi anlatmak, kendisinde olmayan bir kötülüğü varmış gibi göstermek, iftiradır. Özellikle ahlaklı kadınlara namusları ile ilgili olarak iftirada bulunmak çok büyük bir günahtır. Allah Teala iftiracıların, ahirette ağır bir şekilde cezalandırılacaklarını haber vermiştir.

Nifak:
iki yüzlülük demektir. Yani insanın yüzüne karşı dostluk gösterip arkasından kin ve düşmanlık beslemek nifak (iki yüzıüıük)'tür. İki yüzlülüğün en kötüsü iman konusunda olanıdır. Böyleleri Allah Teala'ya inanmadıkları halde inanmış gibi görünür ve müslüman olduklarını söylerler. Bunlara "münafık" denir. Münafıklar yalancı, sözünde durmayan, emanetleri korumayan ahlaksız kimselerdir. 

Fesad:
Bozgunculuk yapmaya, kargaşa çıkarıp toplumun huzurunu bozmaya fesad denir. "Allah bozguncuları sevmez"  Bozguncular devamlı olarak fitne (karışıklık) çıkaran insanlardır. Fitne ise dinimizde adam öldürmekten daha kötü sayılmıştır.  Fitneye anarşi de denilmektedir. Anarşinin olduğu yerde bir değil, pek çok kişinin öldüğünü hepimiz biliriz. Üstelik bu karışık ortamda öldürülenlerin çoğu suçsuz ve günahsız kimselerdir.

Tecessüs:
Tecessüs, başkalarının ayıp ve kusurlarını araştırmak ve çevreye yaymaktır. Allah Teala'nın birbirimizin kusurlarını araştırmamızı yasaklamış olması onun kötü bir huyolduğunu göstermeye yeter. Aslında müslüman'ın görevi kusur araştırmak değil, aksine başkalarında gördüğü ayıpları gizlemek, görmemezlikten gelmektir. Kim dünyada müslüman kardeşinin ayıplarını örterse, Allah da ahirette onun günahlarını bağışlar.

Hased:
Kıskançlık ve çekememezlik demektir. Bazı kişiler, çevrelerinde bulunan insanların mal-mülk sahibi, sağlıklı, akıllı, başkaları tarafından sevilip sayılan kimseler olmasını çekemez, kıskançlık gösterirler. Bu, doğru bir davranış değildir. Kendimiz için istediğimizi başkaları için de istemeli, bizde olmayıp onlarda olan şeyleri kıskanmamalıyız. Kıskanç insanlar başkalarına karşı her zaman kin ve nefret doludurlar. Kendileri kimseyi sevmedikleri için onları seven arkadaş ve dostları da bulunmaz.

Hiciv:
Müslümanlıkta her türlü kötü söz yasaklanmıştır. Bir kimsenin ayıplarını daha çok şiirle söylemek, çevreye yaymak ve onu kötülemek demek olan hiciv de yasaktır. Özellikle vücut kusurlarını ve sakatlıklarını ele alarak kınama ve kötüleme yoluna gitmek çok çirkin bir davranıştır.

Başkalarının Hakkına Saygısızlık:
Her insanın doğuştan bazı hakları vardır. Yaşamak, fikir ve vicdan hürriyeti, mal-mülk edinme hakkı bunlardandır, Bu ve benzeri haklara saldırıda bulunmak yasaktır. Yani kimseyi öldüremez, inancına karışamaz, malını elinden zorla alamaz, izinsiz evine giremeyiz. Çünkü bu hareketler hem suç, hem ahlaksızlıktır. Evde, okulda, camide, arabada, yolda, parkta da kimseyi rahatsız etmeye hakkımız yoktur. Nasıl biz, bu tür haklarımıza saygısızlık yapılmasını istemezsek, bizi de başkalarının haklarına saygısızlık yapmamamız gerekir.

Alay Etmek, Lakap Takmak:
Söz, yazı ve çeşitli davranışlarla, bir kimse ile dalga geçmek, onunla eğlenmek, alayetmek demektir. Hoşlanmayacağı isimlerle çağırılmasına da kötü lakap takmak diyoruz ki her ikisini de dinimiz yasaklamıştır. Çünkü her iki durumda da başkalarının şeref ve haysiyeti ile oynamış oluruz. Böyle bir şey yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Başkalarının bizimle alay etmelerini, bizi küçük düşürmelerini istemeyiz. Öyleyse biz de başkalarına karşı dürüst davranmalı. onlarla alay etmemeliyiz.
Insanların Kötü Huylar yazısı toplam 9066 defa okundu
Insanların Kötü Huylar | Din Ve Ahlak Sayfayı Yazdır    Insanların Kötü Huylar | Din Ve Ahlak Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Insanların Kötü Huylar | Din Ve Ahlak
Insanların Kötü Huylar | Din Ve AhlakInsanların Kötü Huylar | Din Ve AhlakInsanların Kötü Huylar | Din Ve Ahlak