Osmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı | Osmanlı Tarihi

Osmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı | Osmanlı TarihiOsmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı | Osmanlı TarihiOsmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı | Osmanlı Tarihi
Osmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı | Osmanlı Tarihi Osmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı | Osmanlı Tarihi
Osmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı | Osmanlı TarihiOsmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı | Osmanlı TarihiOsmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı | Osmanlı Tarihi
Osmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı | Osmanlı TarihiOsmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı | Osmanlı TarihiOsmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı | Osmanlı Tarihi
Osmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı | Osmanlı TarihiOsmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı | Osmanlı Tarihi
Osmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı | Osmanlı TarihiOsmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı | Osmanlı TarihiOsmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı | Osmanlı Tarihi
Osmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı | Osmanlı TarihiOsmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı | Osmanlı TarihiOsmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı | Osmanlı Tarihi
Osmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı | Osmanlı Tarihi Osmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı | Osmanlı Tarihi
Osmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı | Osmanlı TarihiOsmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı | Osmanlı TarihiOsmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı | Osmanlı Tarihi
 
Osmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı
Kategori : Osmanlı Tarihi

ESNAF VE ZANAATKARLAR

AHİLİK TESKİLATI:
Anadolu'da 13. yüzyılda yayılmıs olan esnaf, zanaatkâr ve isçileri toplayan teskilattır. Anadolu Selçuklu Devletinin sosyal düzeninin sağlanmasında ve Osmanlı devletinin kurulusunda etkili olan ahîlik teskilatı dinî, ahlakî, sosyal ve ekonomik bir nitelik tasıyordu. Ahîlikte her mesleğin bir pîri ve pîr çevresinde toplanan meslek sahipleri vardı. Bu meslek sahiplerinin güven, doğruluk, tövbe ve hidayet gibi kurallara uyma
zorunluluğu vardı.

LONCA TESKİLATI:
Osmanlı toplumunda esnaflar LONCA adı verilen teskilatlara sahiptiler. Her esnaf muhakkak bir loncaya kayıtlı olur, loncasının koruması ve denetimi altında bulunurdu. Bugünkü tabipler odası, mimarlar odası, soförler cemiyeti gibi... Dükkan açma hakkına GEDİK denilirdi. Gedik'e sahip olmak için çıraklık, kalfalık yapıp, ustalık belgesini almak gerekirdi.

Loncaların baslıca görevleri sunlardı:
1- Üye sayısını, üretilen malların kalitesini,fiyatını belirlemek
2- Esnaf arasındaki haksız rekabeti önlemek,
3- Esnaf ile devlet arasındaki iliskileri düzenlemek,
4- Üyelerine kredi vermek. Her loncada yaslılardan meydana gelen 6 kisilik bir "ustalar kurulu" vardı.
Bunların en yaslısı baskan olur ve SEYH adını alırdı.
Seyh    : Çıraklık ve ustalık törenlerini yönetir ve cezaların uygulanmasını sağlardı.
Kethüda: Loncayı dısarda temsil eder, hükümetle iliskileri düzenlerdi.
Nakib    : Seyhi temsil eder,esnafla seyh arasında aracılık yapardı.
Yiğitbası: Disiplin isleri ve esnafa hammadde dağıtımını yapardı.
Ehl-i Hibre: İki kisiydiler. Mesleğin sırlarını bilen, malların kalitesi bildiren, fiyat belirleyen uzman. (Bilirkisi)
Bu 6 kisiden olusan Lonca kurulunun dısında Lonca teskilatıyla ilgili devlet görevlileri de vardı; Bunlar:
Kadı     : Lonca birliklerinin en üst makamıydı. Esnaf arasındaki anlasmazlıkları çözümler ve yukarıda belirtilen altı kisilik kurulun seçilmesini onaylar veya görevden alırdı.
Muhtesib: Çarsı ve pazar denetlemesi yapardı. Satılan mal ve fiatları kontrol ederlerdi.(zabıta)

Esnaf ikiye ayrılır 
a)-Üreticiler:
Hammaddeyi isleyerek, islenmis madde haline getiren esnaflardır.
Örneğin: Bakırcı, kılıççı, fırıncı, demirci gibi...
b)-Hizmet Erbabı:
Toplum için gerekli bir hizmeti yapan esnaftır. Örneğin: Berberler, hammallar gibi...

DİĞER GRUPLAR:
Osmanlı sehirlerinde Askerîler, tacîrler ve esnaflardan baska meslek ve toplum  grupları da vardı. Bunların baslıcaları; yabancı tüccarlar, seyyahlar, yabancı ülke temsilcileri, köyden kente göç etmis issizler, seyyar satıcılardır.
Osmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı yazısı toplam 177347 defa okundu
Osmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı | Osmanlı Tarihi Sayfayı Yazdır    Osmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı | Osmanlı Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Osmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı | Osmanlı Tarihi
Osmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı | Osmanlı TarihiOsmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı | Osmanlı TarihiOsmanlılarda Ahilik Lonca Teşkilatı | Osmanlı Tarihi