Hz Muhammed In şahsiyeti Ve Ahlakı | Din Ve Ahlak

Hz Muhammed In şahsiyeti Ve Ahlakı | Din Ve AhlakHz Muhammed In şahsiyeti Ve Ahlakı | Din Ve AhlakHz Muhammed In şahsiyeti Ve Ahlakı | Din Ve Ahlak
Hz Muhammed In şahsiyeti Ve Ahlakı | Din Ve Ahlak Hz Muhammed In şahsiyeti Ve Ahlakı | Din Ve Ahlak
Hz Muhammed In şahsiyeti Ve Ahlakı | Din Ve AhlakHz Muhammed In şahsiyeti Ve Ahlakı | Din Ve AhlakHz Muhammed In şahsiyeti Ve Ahlakı | Din Ve Ahlak
Hz Muhammed In şahsiyeti Ve Ahlakı | Din Ve AhlakHz Muhammed In şahsiyeti Ve Ahlakı | Din Ve AhlakHz Muhammed In şahsiyeti Ve Ahlakı | Din Ve Ahlak
Hz Muhammed In şahsiyeti Ve Ahlakı | Din Ve AhlakHz Muhammed In şahsiyeti Ve Ahlakı | Din Ve Ahlak
Hz Muhammed In şahsiyeti Ve Ahlakı | Din Ve AhlakHz Muhammed In şahsiyeti Ve Ahlakı | Din Ve AhlakHz Muhammed In şahsiyeti Ve Ahlakı | Din Ve Ahlak
Hz Muhammed In şahsiyeti Ve Ahlakı | Din Ve AhlakHz Muhammed In şahsiyeti Ve Ahlakı | Din Ve AhlakHz Muhammed In şahsiyeti Ve Ahlakı | Din Ve Ahlak
Hz Muhammed In şahsiyeti Ve Ahlakı | Din Ve Ahlak Hz Muhammed In şahsiyeti Ve Ahlakı | Din Ve Ahlak
Hz Muhammed In şahsiyeti Ve Ahlakı | Din Ve AhlakHz Muhammed In şahsiyeti Ve Ahlakı | Din Ve AhlakHz Muhammed In şahsiyeti Ve Ahlakı | Din Ve Ahlak
 
Hz Muhammed In şahsiyeti Ve Ahlakı
Kategori : Din Ve Ahlak

Hz. Peygamber'in Şahsiyeti ve Ahlakı

Peygamber Efendimiz, bedenen olduğu kadar ahlak ve şahsiyeti itibariyle de insanların en mükemmelidir. Bu hususta yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: "Şüphesiz ki sen, büyük bir ahlak üzeresin" (el-Ka-lem, 68/4). Bizzat Hz. Peygamber; "Ben, ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" buyurmuştur (Muvatta', Husnü'1-Hulk, 8). Biliyoruz ki, Peygamber Efendimiz çocukluğundan beri Cenab-ı Hakk'ın kontrol ve murakabesi altında idi. Bu sebeple O; "Beni Rabbim terbiye etti ve güzel terbiye etti" buyurmuş (Süyüti, el-Ca-miu's-Sağîr 1/14); hayatı boyunca gayri İslamî ve gayri insanî hiç bir söz, davranış ve fiil ondan sadır olmamıştır. Peygamberliğinden önce de doğru sözlülüğü, dürüstlüğü, ahde vefası, yardım severliği ve her türlü güzel ahlakı ile takdirler kazanan ve KureyşIiler tarafından "el-Emîn = güvenilir kişi" ünvanına layık görülen Hz. Muhammed, peygamberliğinden sonra da Rabbinin Kur'an'la mü'minlere ve bütün insanlara emrettiği tüm ahlakî değerlere sımsıkı sarılmış ve bunları büyük bir titizlikle harfiyyen yerine getirmiştir. Bu bakımdan mü'minlerin annesi Hz. Aişe'ye Ashab-ı kiram'dan birisi Hz. Peygamber'in ahlakını sorduğu zaman, Hz. Aişe; "O'nun ahlakı Kur'an idi" diye cevap vermişti (Müslim, Müsafirîn 136).

Peygamber Efendimiz, Allah'ın Rasulü ve islam devleti'nin başkanı olarak yönetimi elinde bulundurmasına rağmen, son derece mütevazî ve samimi idi. Daima sade bir hayatı tercih ederdi. Giyinişi, ev düzeni, yiyecekleri, tüm yaşayışı sade idi. Zengin-fakir, küçük-büyük herkesle ilgilenir; hakka uygun olmak kaydıyla kendisine yapılan hiç bir müracaatı boş çevirmez, meşru istekleri mutlaka yerine getirirdi. Son derece cömert ve iyilikseverdi. Hiç kimseye kötülük yapmaz, kimsenin kötülüğünü istemez, kimse hakkında kötü söz söylemez, kimsenin gönlünü kırmaz, şahsiyetini rencide etmez, kimseyi hor ve hakir görmezdi. Şayet kızar ve öfkelenirse; bu, şahsı açısından olmayıp Allah içindi. Sevdiği, beğendiği, razı olduğu şeyleri de Allah rızası için severdi. Cesaret ve şecaat, sabır, azim ve ümit, müsamaha ve iltifat, şefkat ve merhamet, O'nun belirgin ahlakî özellikleri idi. Peygamberlerin temel vasıflarından birisi olarak parlak bir zekaya, keskin bir kavrama gücüne, eşsiz bir muhakeme kudretine, süratli bir intikal kabiliyetine sahipti. En tehlikeli ve kritik anlarda dahi çaresizliğe düşmez, yapılabilecek en uygun davranışı uygular ve Cenab-ı Hakk'a tevekkül ederdi.
Hz Muhammed In şahsiyeti Ve Ahlakı yazısı toplam 7417 defa okundu
Hz Muhammed In şahsiyeti Ve Ahlakı | Din Ve Ahlak Sayfayı Yazdır    Hz Muhammed In şahsiyeti Ve Ahlakı | Din Ve Ahlak Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Hz Muhammed In şahsiyeti Ve Ahlakı | Din Ve Ahlak
Hz Muhammed In şahsiyeti Ve Ahlakı | Din Ve AhlakHz Muhammed In şahsiyeti Ve Ahlakı | Din Ve AhlakHz Muhammed In şahsiyeti Ve Ahlakı | Din Ve Ahlak