Osmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi | Osmanlı Tarihi

Osmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi | Osmanlı TarihiOsmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi | Osmanlı TarihiOsmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi | Osmanlı Tarihi
Osmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi | Osmanlı Tarihi Osmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi | Osmanlı Tarihi
Osmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi | Osmanlı TarihiOsmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi | Osmanlı TarihiOsmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi | Osmanlı Tarihi
Osmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi | Osmanlı TarihiOsmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi | Osmanlı TarihiOsmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi | Osmanlı Tarihi
Osmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi | Osmanlı TarihiOsmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi | Osmanlı Tarihi
Osmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi | Osmanlı TarihiOsmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi | Osmanlı TarihiOsmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi | Osmanlı Tarihi
Osmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi | Osmanlı TarihiOsmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi | Osmanlı TarihiOsmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi | Osmanlı Tarihi
Osmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi | Osmanlı Tarihi Osmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi | Osmanlı Tarihi
Osmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi | Osmanlı TarihiOsmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi | Osmanlı TarihiOsmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi | Osmanlı Tarihi
 
Osmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi
Kategori : Osmanlı Tarihi

Osmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesine Eetki Eden Faktörler

1)Rusya'nın 1774 Küçük Kaynarca Antlasmasıyla Osmanlı Ortodokslarının KORUYUCUSU olarak ortaya
çıkması ve Osmanlıların iç islerine karısması.
2)Fransız ihtilalinin Osmanlı ülkesinda yasayan Gayri müslim toplumlarda MİLLİYETÇİLİK duygusunu
uyandırması, batılı devletlerinde milliyetçilik hareketlerini desteklemesi.
3)Batılı Devletlerin sık sık Osmanlının iç işlerine müdahale etmesi sonucu Osmanlı Devletinin Tanzimat ve Islahat Fermanıyla, Mesrutiyeti ilan etmesi Tanzimat Fermanıyla (1839) gayri müslim tebaaya genis haklar verilerek, yurttaslar arasında her türlü ayrım yasaklandı. Eyaletlerde kurulan meclislere gayri müslimlerde katıldı. Avrupa Devletlerinin hırıstiyanlara verilen hakların genişletilmesi konusundaki baskıları sonucu,
Kırım Savaşından sonra "Islahat Fermanı" ilan edildi(1856). Islahat Fermanıyla hırıstiyanlar askerlik hizmetine, okullara ve memurluklara alınacaktı. Harac vergisi kalkacaktı.

Tanzimat ve Islahat Fermanının Millet Sistemine Etkisi
Tanzimat ve Islahat Fermanıyla Hırıstiyanlara verilen haklar, Müslüman halk üzerinde hosnutsuzluk
uyandırdı, hırıstiyanlar arasında da Milliyetçilik duygusunun daha da yayılmasına neden oldu. Gayri
müslimlerin devlete sadakati kalmadı.
Osmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi yazısı toplam 6765 defa okundu
Osmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi | Osmanlı Tarihi Sayfayı Yazdır    Osmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi | Osmanlı Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Osmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi | Osmanlı Tarihi
Osmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi | Osmanlı TarihiOsmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi | Osmanlı TarihiOsmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi | Osmanlı Tarihi