Türkiyede Göllerin Genel özellikleri | Coğrafya

Türkiyede Göllerin Genel özellikleri | CoğrafyaTürkiyede Göllerin Genel özellikleri | CoğrafyaTürkiyede Göllerin Genel özellikleri | Coğrafya
Türkiyede Göllerin Genel özellikleri | Coğrafya Türkiyede Göllerin Genel özellikleri | Coğrafya
Türkiyede Göllerin Genel özellikleri | CoğrafyaTürkiyede Göllerin Genel özellikleri | CoğrafyaTürkiyede Göllerin Genel özellikleri | Coğrafya
Türkiyede Göllerin Genel özellikleri | CoğrafyaTürkiyede Göllerin Genel özellikleri | CoğrafyaTürkiyede Göllerin Genel özellikleri | Coğrafya
Türkiyede Göllerin Genel özellikleri | CoğrafyaTürkiyede Göllerin Genel özellikleri | Coğrafya
Türkiyede Göllerin Genel özellikleri | CoğrafyaTürkiyede Göllerin Genel özellikleri | CoğrafyaTürkiyede Göllerin Genel özellikleri | Coğrafya
Türkiyede Göllerin Genel özellikleri | CoğrafyaTürkiyede Göllerin Genel özellikleri | CoğrafyaTürkiyede Göllerin Genel özellikleri | Coğrafya
Türkiyede Göllerin Genel özellikleri | Coğrafya Türkiyede Göllerin Genel özellikleri | Coğrafya
Türkiyede Göllerin Genel özellikleri | CoğrafyaTürkiyede Göllerin Genel özellikleri | CoğrafyaTürkiyede Göllerin Genel özellikleri | Coğrafya
 
Türkiyede Göllerin Genel özellikleri
Kategori : Coğrafya

Türkiye'nin Gölleri ve Genel Özellikleri

Yerkabuğunu çanak şeklindeki çukurlarını kaplayan göllerin oluşabilmesi için göl sularının beslenmesinin su giderlerinden daha fazla olması gerekir.  Bunun sonucunda sıcak ve kurak bölgelerde yer alan bazı göl çanakları yılın ancak bazı dönemlerinde suya sahip olurlar bu şekilde göllere GEÇİCİ GÖL denir.

   Türkiye'nin gölleri ve genel özellikleri
* Göllerin deniz seviyesinden yükseltileri farklılık gösterir.
* Ülkemizde genelde yükselti batıdan doğuya doğru arttığından göllerin yüksekliği de buna bağlı olarak batıdan doğuya doğru artar.
* Göllerin genişliği ve derinlikleri oldukça farklılık gösterirler.
*Türkiye'nin yüzölçümünün % 10'unu göller oluşturur.
*Göllerimizin bir kısmı değişik jeolojik devirlerde oluşmuş çanaklaşma sonucunda; (Tektonik, Karstik, Volkanik, Buzul) bir kısmı da çöküntü olukları ya da vadilerin önlerinin setlerle kapanması sonucunda oluşmuştur. (Heyelan set, Lav set, Alüvyal set, Kıyı set,  Delta set, Yapay set gölleri)
* Göllerin yükseltisi batıdan doğuya gidildikçe artar. Su seviyeleri mevsimlere göre değişme gösterir.
* Sularının kimyasal özellikleri farklılık gösterir. Bazıları sodalı (Van), bazıları ise tuzlu sulara sahiptir. (Tuz. Burdur, Aktaş, Acıgöl, Akşehir)
* Dışarıya akıntısı olan göllerimizin suları tatlı iken (Çıldır, Eymir, Mogan, Eğirdir, Beyşehir) dışarıya akıntı olmayanların suları acı veya sodalıdır. (Burdur, Acıgöl)
* Büyük göllerimiz çevrelerindeki iklim şartlarını düzenleyici etkiye sahiptirler.
* Suları tatlı olan göllerimizden sulama ve kullanma suyu, bazılarından enerji üretimi (Çıldır, Tortum, Hazar Kovada), bazılarından da ulaşım amaçlı yararlanılır. (Van Gölü - Feribot taşımacılığı)
* Kurak ve sıcak olan bölgelerde buharlaşmanm fazla olması ve yağışlarm az düşmesine bağlı olarak göller oldukça azdır, var olanların da alanı büyük oranlarda (Devamlı güçlü kaynaklarla beslenen göller hariç) değişikliğe uğrar. Tuz Gölü abant en çok değişen göllerimizdendir.
Türkiyede Göllerin Genel özellikleri yazısı toplam 67065 defa okundu
Türkiyede Göllerin Genel özellikleri | Coğrafya Sayfayı Yazdır    Türkiyede Göllerin Genel özellikleri | Coğrafya Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Türkiyede Göllerin Genel özellikleri | Coğrafya
Türkiyede Göllerin Genel özellikleri | CoğrafyaTürkiyede Göllerin Genel özellikleri | CoğrafyaTürkiyede Göllerin Genel özellikleri | Coğrafya