Ovalarımızın önemli Sorunları | Coğrafya

Ovalarımızın önemli Sorunları | CoğrafyaOvalarımızın önemli Sorunları | CoğrafyaOvalarımızın önemli Sorunları | Coğrafya
Ovalarımızın önemli Sorunları | Coğrafya Ovalarımızın önemli Sorunları | Coğrafya
Ovalarımızın önemli Sorunları | CoğrafyaOvalarımızın önemli Sorunları | CoğrafyaOvalarımızın önemli Sorunları | Coğrafya
Ovalarımızın önemli Sorunları | CoğrafyaOvalarımızın önemli Sorunları | CoğrafyaOvalarımızın önemli Sorunları | Coğrafya
Ovalarımızın önemli Sorunları | CoğrafyaOvalarımızın önemli Sorunları | Coğrafya
Ovalarımızın önemli Sorunları | CoğrafyaOvalarımızın önemli Sorunları | CoğrafyaOvalarımızın önemli Sorunları | Coğrafya
Ovalarımızın önemli Sorunları | CoğrafyaOvalarımızın önemli Sorunları | CoğrafyaOvalarımızın önemli Sorunları | Coğrafya
Ovalarımızın önemli Sorunları | Coğrafya Ovalarımızın önemli Sorunları | Coğrafya
Ovalarımızın önemli Sorunları | CoğrafyaOvalarımızın önemli Sorunları | CoğrafyaOvalarımızın önemli Sorunları | Coğrafya
 
Ovalarımızın önemli Sorunları
Kategori : Coğrafya

TÜRKİYE OVALARININ SORUNLARI: 

- Bazı ovalarımızda taban suyu yüksektir. Taban suyunun yüzeye kadar çıkması sonucu bataklıklar oluşur. Bataklıklar  tarım dışı alan olmaları yanında, sivrisinek üreme ve barınma yerleri oldukları için de sağlık yönünden zararlı yerlerdir. Onun için ovalardaki yüksek taban suyunun seviyesi, açılacak su gönderme (drenaj) kanallayla düşürülmeli ve buralar tarıma uygun hale getirilmelidir. 

- Bazı ovaların toprakları fabrika ve şehirlerin atık suları ile kirletilmektedir. Sanayi kuruluşlarının kirli ve zehirli suları bazı yerlerde topraklara akıtılmaktadır. Böylece bu toprakların verimi düşmekte ve zamanla kullanılmaz hale gelmektedir. 

- Yerleşme için uygun özelliklere sahip olan ovalar, yrleşim birimleri ve sanayi kuruluşlarıyla dolmaktadır. Hızla artan nüfusa bağlı olarak yerleşim birimleri ovalara hızla yayılmaktadır. 

- Ayrıca ulaşım ve pazarlama kolaylıkları yönünden de ovalar sanayiciler tarafından tercih edildiği için, fabrikaların çoğu ovalarda kurulmaktadır. Bunların sonucu olarak ovalar, hızlı biçimde beton ve taş yapılarla dolmakta ve ovalardaki tarım toprakları, tarım dışı kalmaktadır. Bu durum, hem ovaların hem de Türkiye'nin önemli sorunları arasındadır. Halbuki kentler ve fabrikalar ovalardan başka yerlere de kurulabilir. Ancak tarım, sadece toprak üzerinde yapılabilir. Verimli ovaların şehirleşmeye açılması ve sanayi tesislerinin kurulmasına ayrılması tarımla uğraşan insanları daha verimsiz alanlarda tarım yapmaya zorladığından tarımsal verimi düşürmektedir. 

- Ovalarımızın tabanındaki verimli tarım topraklarının bir kısmı, tuğla ve kiremit yapımı için veya inşaat malzemesi olarak alınmaktadır. Böylece bu araziler artık tarım yapılamaz duruma getirilmektedir.
Ovalarımızın önemli Sorunları yazısı toplam 6072 defa okundu
Ovalarımızın önemli Sorunları | Coğrafya Sayfayı Yazdır    Ovalarımızın önemli Sorunları | Coğrafya Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Ovalarımızın önemli Sorunları | Coğrafya
Ovalarımızın önemli Sorunları | CoğrafyaOvalarımızın önemli Sorunları | CoğrafyaOvalarımızın önemli Sorunları | Coğrafya