Türkiyenin Dağları | Coğrafya

Türkiyenin Dağları | CoğrafyaTürkiyenin Dağları | CoğrafyaTürkiyenin Dağları | Coğrafya
Türkiyenin Dağları | Coğrafya Türkiyenin Dağları | Coğrafya
Türkiyenin Dağları | CoğrafyaTürkiyenin Dağları | CoğrafyaTürkiyenin Dağları | Coğrafya
Türkiyenin Dağları | CoğrafyaTürkiyenin Dağları | CoğrafyaTürkiyenin Dağları | Coğrafya
Türkiyenin Dağları | CoğrafyaTürkiyenin Dağları | Coğrafya
Türkiyenin Dağları | CoğrafyaTürkiyenin Dağları | CoğrafyaTürkiyenin Dağları | Coğrafya
Türkiyenin Dağları | CoğrafyaTürkiyenin Dağları | CoğrafyaTürkiyenin Dağları | Coğrafya
Türkiyenin Dağları | Coğrafya Türkiyenin Dağları | Coğrafya
Türkiyenin Dağları | CoğrafyaTürkiyenin Dağları | CoğrafyaTürkiyenin Dağları | Coğrafya
 
Türkiyenin Dağları
Kategori : Coğrafya

Türkiye'nin Dağları

Ülkemizde en yaygın olan yüzey şekli dağlardır. Dağları oluşumlarına göre kıvrım, kırık, volkanik olarak sınıflandırabiliriz. Bu dağlardan kıvrım ve kırık dağları olarak oluşanlar orojenik oluşumludur.

* Kıvrım Dağları
Büyük su kütleleri tabanıarında biriken tabakaların bir kısmı plastiki özelliklerdir. Yan basınçlara maruz kalan bu alanlar kıvrımlanarak Antiklinal ve Senklinaller oluşur  kıvrım alanlarda yükselen yerler kıvrım dağları oluştururken, arada kalan çukur yerlerde senklinal alanlarını oluştururlar. Türkiye'de genç kıvrım dağları Alp orojenezi ile oluşmuştur. Birinci jeolojik zamanda Türkiye'nin bulunduğu yerde tedhis denizi tabanında çevre karalardan taşınan malzemeler birikerek kalın tabakalar oluşturmuşlardır. III. zaman ortalarında kuzey ve güneydeki eski karaların birbirine doğru hareket etmesi sonucu Tethis denizi tababanındaki yumuşak tabakalar sıkışarak kıvrılmış, yükselen yerler kıvrım dağlarını oluşturmuştur. Bu oluşum bir kaç kere tekrarlanmıştır. İşte bu olayların sonuncusuyla Alp - Himalaya orojenik hareketiyle Kuzey ve Güney Anadolu'daki kıvrım dağları oluşmuştur.  Ülkemizin kuzey ve güneyinde doğu - batı genel yönünde uzanan bu dağlar kıyı çizgisinin uzanışını da belirlemiştir. Bu iki dağ sırası Doğu Anadolu'da birbirine yaklaşırlar. (Tunceli - Bingöl çevresi) Bu dağlar üçüncü zaman sonunda oluşmuş bugünkü görüntülerini ise IV. zamandaki toptan yükselme ile tamamlamışlardır.  Bu dağların örneklerini; Kuzeyde, Küre, Canik, Rize, Giresun dağ sıraları Güneyde, Beydağları, Bolkar, Aladağlar, Munzur, Bingöl, Güneydoğu Toroslar oluşturur. 
 
* Kırık Dağlar
Kıvrılma özelliğine sahip olmayan sert tabakalar iç etkenlerin etkisiyle yükselmeye veya alçalmaya zorlanırlsa kırılır. Orojenik hareketler sırasında yükselen yerlerde kırık dağları oluşturan kısıma Horst, horstlar arasında kalan çöküntü alanlarına ise Graben adı verilir. Sert olan Egeid karası iç olaylardan etkilenerek doğu-batı yönünde kırılmış Kıyı Ege Bölümü'ndeki horst ve graben alanları oluşmuştur. Yunt dağı, Boz dağlar, Aydın Dağlar, Madra dağı Horst oluşumuna örnek verilirken onlar arasında kalan Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes ovaları ise tipik graben alanlarının örneklerini oluşturmaktadır.
Horst ve grabenli yapmm Ege Bölgesi dışmdaki tek örneği uzunyayla ile Kayseri ovası arasmda yükselen Hınzır-Korumaz dağları oluşturur. Kıvrım dağlar ile kırık dağları birbirinden ayırmak zordur. Çünkü bu iki oıuşum bazen iç içe gerçekleşir. Ancak Ege Bölgesi'nde bu oluşumlar belirgin şekilde ayrılabilmektedir.

* Volkanik Dağlar
Yerin derinliklerindeki mağmanın yeryüzüne çıkarak soğuması sonucu oluşan orojenik kökenli olmayan kütlelerdir. Ülkemizde oluşan volkanik dağların çoğu genç oluşumludur. Bu dağların oluşumu III. zamanda başlamış, IV. zamanın başlarında oluşumlarını tamamlamışlardır. Yerkabuğunun zayıf yerlerindeki kırıklar boyunca volkanik faaliyetler görülür. Volkanik dağlardan çıkan malzemenin bir kısımı çevreye yayılarak volkanik arazileri oluştururlar. Ancak bir kısım volkanik malzeme çıkış noktasının etrafında birikerek koni şeklinde yükselir. Bu yapılar volkan konilerini oluştururlar.
Türkiyenin Dağları yazısı toplam 39542 defa okundu
Türkiyenin Dağları | Coğrafya Sayfayı Yazdır    Türkiyenin Dağları | Coğrafya Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Türkiyenin Dağları | Coğrafya
Türkiyenin Dağları | CoğrafyaTürkiyenin Dağları | CoğrafyaTürkiyenin Dağları | Coğrafya