Türkiyenin Yüzey şekilleri | Coğrafya

Türkiyenin Yüzey şekilleri | CoğrafyaTürkiyenin Yüzey şekilleri | CoğrafyaTürkiyenin Yüzey şekilleri | Coğrafya
Türkiyenin Yüzey şekilleri | Coğrafya Türkiyenin Yüzey şekilleri | Coğrafya
Türkiyenin Yüzey şekilleri | CoğrafyaTürkiyenin Yüzey şekilleri | CoğrafyaTürkiyenin Yüzey şekilleri | Coğrafya
Türkiyenin Yüzey şekilleri | CoğrafyaTürkiyenin Yüzey şekilleri | CoğrafyaTürkiyenin Yüzey şekilleri | Coğrafya
Türkiyenin Yüzey şekilleri | CoğrafyaTürkiyenin Yüzey şekilleri | Coğrafya
Türkiyenin Yüzey şekilleri | CoğrafyaTürkiyenin Yüzey şekilleri | CoğrafyaTürkiyenin Yüzey şekilleri | Coğrafya
Türkiyenin Yüzey şekilleri | CoğrafyaTürkiyenin Yüzey şekilleri | CoğrafyaTürkiyenin Yüzey şekilleri | Coğrafya
Türkiyenin Yüzey şekilleri | Coğrafya Türkiyenin Yüzey şekilleri | Coğrafya
Türkiyenin Yüzey şekilleri | CoğrafyaTürkiyenin Yüzey şekilleri | CoğrafyaTürkiyenin Yüzey şekilleri | Coğrafya
 
Türkiyenin Yüzey şekilleri
Kategori : Coğrafya

Türkiye'nin yüzey şekilleri

Türkiye ortalama yükseltisi 1132 metre olan, geniş alan kaplayan hem yüksek hem de engebeli bir  ülkedir. Asya kıtasının 1010 m, Avrupa'nın 330 m ortalama yükseltiye sahip olduğu düşünülürse Türkiye'nin oldukça yüksek bir ülke olduğu anlaşılır. Türkiye arazisinin yarısına yakını 1000 - 2000 m arasında kalır.

   Türkiye'deki arazilerin yüksek olmasının nedenleri:
*Alp-Himalaya orojenezi sırasında oluşan sıradağların Anadolu üzerinde doğu-batı yönlü uzanması,
*Aynı oluşum döneminde epirojenez hareketiyle Türkiye topraklarının büyük kısmının toptan yükselmiş
olmasıdır.

  Türkiye'de düz alanlar da oldukça geniş yer kaplar, bu durumun nedenleri;
*3. zamanda göllerle kaplı olan geniş çukuruklar suların çekilmesiyle düz arazi olarak kara haline gelmiş büyük bir bölümün tabanı ise alüviyonla örtülmüş geniş düzlükler oluşmuştur.
*Türkiye toprakları uzun bir dönemden beri aşınıp  düzleşmiştir. Türkiye'de yüzey şekilleri çeşitlilik gösterir, bunun nedeni ise çeşitli jeolojik dönemlere ait arazi oluşumlarına rastlanmasıdır. 
* Türkiye'nin arazisi, bugünkü şeklini önemli ölçüde kuzeyden ve güneyden eski arazilerin sıkıştırması ile gerek kara oluşumu gerekse dağ oluşumu hareketleriyle kazanmıştır.

   Türkiye'de dört jeolojik devre ait arazi bulunmaktadır. 
*  Zaman (Paleozoik) Bu dönemde ülkemizde;
Anadolu'nun çeşitli kesimlerinde masif (sert) kütleler oluşmuştur. Bu kütleler Istranca (Yıldız), Zonguldak, Kırşehir masifi, Bitlis masifi, Saruhan-Menteşe kütlesi, Alanya - Anamur arası, Mardin-Derik civarı, Elmadağ, Idris dağı, Emir dağı, Güneydoğu toroslar bu dönemde oluşmuştur. Zonguldak çevresindeki taşkömürü yataklan bu dönemde oluşmuştur. 

*  Zaman (Mesozaik) Kuzey Anadolu dağ kuşağı ile Toros dağ kuşağı oluşmuş, kıta araları açılmaları ile Tethys (Tetis) denizi çukuru oluşmuştur. 

*  Zaman (Neozaik) Türkiye'nin büyük bir bölümü, bu jeolojik dönemde meydana gelen Alp - Himalaya kıvrımları ile oluşmuştur.
Zengin Linyit, Tuz, Petrol, Boraks yatakları oluşmuştur.
İç kısımlarda geniş alanlarda sığ göler oıuşmuştur. 

*  Zaman (Kuaterner) Türkiye bugünkü dış görünümünü bu dönemde kazanmıştır. Bu dönemde;
Yunanistan ile Türkiye arasındaki Egeid kara parçası çökmüş ve Ege Denizi oluşmuştur.
Marmara ve Karadeniz'in bulunduğu yerler çökmüş, vadiler su altında kalmış, Marmara Denizi, Karadeniz ve boğazlar oluşmuştur.

Epirojenik hareketlere bağlı olarak İç Anadolu penepleni ve Güneydoğu Anadolu arazileri yükselmiş, Ergene havzası, Çukurova, Akdeniz ve Karadeniz'in tabanlarında ise alçalma olmuştur. Kıbrıs adası Anadolu'dan ayrılmış, volkanik olaylar yaşanmıştır. Buzul ilerlemeleri, buzul çekilmeleri ile deniz ilerlemesi (transgresyon) ve deniz çekilmesi (regresyon) gözlenmiştir. Türkiye'deki Kırık Hatları ve Deprem Bölgeleri Günümüzde hala yerkabuğu hareketlerine maruz kalan Türkiye genç oluşmlu bir ülkedir.
Türkiyenin Yüzey şekilleri yazısı toplam 36027 defa okundu
Türkiyenin Yüzey şekilleri | Coğrafya Sayfayı Yazdır    Türkiyenin Yüzey şekilleri | Coğrafya Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Türkiyenin Yüzey şekilleri | Coğrafya
Türkiyenin Yüzey şekilleri | CoğrafyaTürkiyenin Yüzey şekilleri | CoğrafyaTürkiyenin Yüzey şekilleri | Coğrafya