ölçek Harita üzerinde Gösterme | Coğrafya

ölçek Harita üzerinde Gösterme | Coğrafyaölçek Harita üzerinde Gösterme | Coğrafyaölçek Harita üzerinde Gösterme | Coğrafya
ölçek Harita üzerinde Gösterme | Coğrafya ölçek Harita üzerinde Gösterme | Coğrafya
ölçek Harita üzerinde Gösterme | Coğrafyaölçek Harita üzerinde Gösterme | Coğrafyaölçek Harita üzerinde Gösterme | Coğrafya
ölçek Harita üzerinde Gösterme | Coğrafyaölçek Harita üzerinde Gösterme | Coğrafyaölçek Harita üzerinde Gösterme | Coğrafya
ölçek Harita üzerinde Gösterme | Coğrafyaölçek Harita üzerinde Gösterme | Coğrafya
ölçek Harita üzerinde Gösterme | Coğrafyaölçek Harita üzerinde Gösterme | Coğrafyaölçek Harita üzerinde Gösterme | Coğrafya
ölçek Harita üzerinde Gösterme | Coğrafyaölçek Harita üzerinde Gösterme | Coğrafyaölçek Harita üzerinde Gösterme | Coğrafya
ölçek Harita üzerinde Gösterme | Coğrafya ölçek Harita üzerinde Gösterme | Coğrafya
ölçek Harita üzerinde Gösterme | Coğrafyaölçek Harita üzerinde Gösterme | Coğrafyaölçek Harita üzerinde Gösterme | Coğrafya
 
ölçek Harita üzerinde Gösterme
Kategori : Coğrafya

Ölçek

* Haritalar çizilirken gerçek araziyi aynı boyutlarda çizmek mümkün olmadığından gerçek arazi haritaya aktarılırken belli bir oranda küçültmenin yapılması gerekir.
* İşte haritalardaki uzunlukların, gerçeğe göre ne kadar küçültülmüş olduğunu belirten orana ölçek denir.
* Bir diğer ifade ile ölçek, harita üzerinde belli iki nokta arasındaki uzunluğun, arazideki aynı noktaları ayıran uzunluğa oranıdır.
Ölçek =Harita Üzerindeki Uzunluk (cm) : Gerçek Uzunluk (cm)
* Ölçekler, haritalardaki küçültme oranını belirtir. Uzunluk ve alan hesaplamada kullanılır.


Haritalarda ölçeklerin gösterilmesi
* Kesir Ölçek
Küçültme oranı basit bir kesirle ifade edilirse kesir ölçek adını alır.
Örnek
1:10000 kesir ölçeği harita üzerindeki bir birimin gerçek arazide 10000 birimi
ifade ettiğini yani 10000 birim küçültüldüğünü gösterir.
Kesir ölçekte pay ve paydanın biriminin aynı olması gerekir.
Payda ne kadar küçükse, ölçekte o kadar büyük olur.
1:1000 küçük bir payda, (büyük ölçek)
1:10000 orta büyüklükte bir kesir. (Orta Ölçek)
1:200000 büyük bir payda (küçük ölçek)

* Grafik ölçek (Çizgi ölçek)
Haritalarda küçültme oranını belirtmek için kesir ölçekten başka, bir de grafik ölçek kullanılır.
Çizgi ölçek daha kullanışlıdır çünkü günümüzde haritaları büyültüp, küçültmek kolaylaşmıştır.
Bu işlemler sırasında kesir ölçek bozulurken, çizgi ölçekte bozulma olmaz.
Çizgi ölçek uzunluk ölçümlerinde kolaylık sağlar.
ölçek Harita üzerinde Gösterme yazısı toplam 8273 defa okundu
ölçek Harita üzerinde Gösterme | Coğrafya Sayfayı Yazdır    ölçek Harita üzerinde Gösterme | Coğrafya Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
ölçek Harita üzerinde Gösterme | Coğrafya
ölçek Harita üzerinde Gösterme | Coğrafyaölçek Harita üzerinde Gösterme | Coğrafyaölçek Harita üzerinde Gösterme | Coğrafya