Türkiyede Maden Endüstrisi | Coğrafya

Türkiyede Maden Endüstrisi | CoğrafyaTürkiyede Maden Endüstrisi | CoğrafyaTürkiyede Maden Endüstrisi | Coğrafya
Türkiyede Maden Endüstrisi | Coğrafya Türkiyede Maden Endüstrisi | Coğrafya
Türkiyede Maden Endüstrisi | CoğrafyaTürkiyede Maden Endüstrisi | CoğrafyaTürkiyede Maden Endüstrisi | Coğrafya
Türkiyede Maden Endüstrisi | CoğrafyaTürkiyede Maden Endüstrisi | CoğrafyaTürkiyede Maden Endüstrisi | Coğrafya
Türkiyede Maden Endüstrisi | CoğrafyaTürkiyede Maden Endüstrisi | Coğrafya
Türkiyede Maden Endüstrisi | CoğrafyaTürkiyede Maden Endüstrisi | CoğrafyaTürkiyede Maden Endüstrisi | Coğrafya
Türkiyede Maden Endüstrisi | CoğrafyaTürkiyede Maden Endüstrisi | CoğrafyaTürkiyede Maden Endüstrisi | Coğrafya
Türkiyede Maden Endüstrisi | Coğrafya Türkiyede Maden Endüstrisi | Coğrafya
Türkiyede Maden Endüstrisi | CoğrafyaTürkiyede Maden Endüstrisi | CoğrafyaTürkiyede Maden Endüstrisi | Coğrafya
 
Türkiyede Maden Endüstrisi
Kategori : Coğrafya

Türkiye'de Maden Endüstrisi
 
* Demir-Çelik Endüstrisi
Ülkemizde, beş yıllık sanayi planı uyarınca, doğrudan oğruya demir-çelik elde etmek üzere Karabük'te 937'de bir fabrika açılmış ve hızla gelişmiştir. Bu fabrika enerji gereksinimini Zonguldak kömür havzasından, demir cevherini ise Divriği'den almaktaydı. 1965 yılında, laşım kolaylığı ve kömür havzasına yakınlığı gibi avan~jlar da gözönüne alınarak Karadeniz Ereğlisinde ikinci demir-çelik fabrikası kurulmuştur. Ülkenin üçüncü demir-çelik fabrikası ıskenderun'da kurulmuştur. Fabrikalar yuvarlak demir, inşaat demirleri, raylar, saç, teneke, tel çelik ve çekme borular üretmektedir. 

* Bakır ve Alüminyum Endüstrisi
Ülkemizde oldukça bol bulunan alüminyum ve bakır madenierinin enerjinin artması ile birlikte, metalurji endüstrisi içindeki payı artmaktadır. Diyarbakır-Elazığ yöresindeki Maden, ilk bakır üretim alanıdır. Burada kurulan bakır eritme endüstrisi de oldukça eskidir. Doğu Karadeniz bölümünde yer alan oldukça zengin bir cevher rezervine sahip olan Murgul (Göktaş) da ise bakır işletmesi ve buna bağlı yan sanayinin geliştiği görülmektedir. Karadeniz bölgesinin Orta Karadeniz bölümünde birkaç bakır üretim sahasında (Giresun - Espiye ve Kastamonu-Küre yöresi) bulunmaktadır. Samsun bakır işletmelerinde işlenmektedir.
Batı Toroslardaki çok zengin boksit (Alüminyum oksit) yataklarından çıkarılan cevher Seydişehir'de kurulan Alüminyum fabrikasında işlenerek külçe, levha gibi yarı işlenmiş hale getirilmektedir. Yıllık kapasitesi 40.000 ton külçe Alüminyuma yaklaşan bu kuruluş dışında özellikle Istanbul - ızmit sanayi bölgesinde ve diğer büyük sanayi bölgelerinde daha küçük boyutta özel sektöre ait alüminyum fabrikaları vardır. 

* Askeri Malzeme Endüstrisi
Bu kuruluşlardan önemli biri, gerçekte top, tüfek, mermi vs. yapmak üzere kurulmuş olan ve şimdi Makina Kimya endüstrisi kurumları içinde yer alan, birçok makina, alet, yedek parça üreten Kırıkkale Fabrikalarıdır. Buradaki kuruluş, oldukça geniş ve entegre bir fabrika olup çeşitli harp sanayi gereksinimlerini karşılamaktadır. Son yıllarda, bir kısım parçaları içeride üretilecek biçimde uçak montaj ve bakım fabrikaları kurulmuştur. Ankara ve Eskişehir yakınlarında kurulan bu fabrikalarda aynı zamanda bakım ve tamir üniteleri de kurulmuştur. Adapazarında kurulan tank üretim ve pal et fabrikasında askeri araç üretimi yapılmaktadır. Askeri malzeme üretim üniteleri içinde, ordu ihtiyacını karşılayan dikimevleri ile askeri ulaşım ve haberleşme cihazları üretim merkezleri de başta Ankara olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde kurulmuştur. 

* Gemi ve Vagon Endüstrisi
Ülkemizde özellikle gemi yapım sanayii, oldukça eskiye dayanmaktadır. Gölcük'te Cumhuriyet döneminde kurulmuş olan ve harp filomuzun bakım ve tamirini ustlenen Askeri Tersanede, bugün çeşitli tonajiarda muhabere, destek, ikmal gemileri, denizaltılar üretilmektedir. Bir başka gemi inşaat tezgahları da ıstanbul'da Pendik ve Haliç'te bulunmaktadır. Son yıllarda İstanbul yakınında, Tuzla'da hizmete giren büyük bir gemi makinaları fabrikası ile, giderek yerli katkı çapı artarak gemi yapılmaktadır. Ülkede ayrıca Gelibolu ve İzmir'de gemi yapım tersaneleri bulunmakta ise de kapasiteleri fazla değildir. Bir başka önemli yapım endüstrisi de Devlet Demiryollarının ihtiyacını karşılamak üzere Adapazarında kurulan Devlet Demiryolları fabrikalarıdır. Bu fabrikada vagon üretimi yapılırken Lokomotif üretimi Eskişehir'de yapılmaktadır. 

* Tarım Araç ve Gereçleri Endüstrisi
Başta Istanbulolmak üzere Adapazarı, Ankara, ızmir, Konya, Adana ve Eskişehir gibi kentlerimizin sanayi bölgelerinde bu tür araç ve gereç üreten fabrikalar bulunmaktadır.
Türkiyede Maden Endüstrisi yazısı toplam 16037 defa okundu
Türkiyede Maden Endüstrisi | Coğrafya Sayfayı Yazdır    Türkiyede Maden Endüstrisi | Coğrafya Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Türkiyede Maden Endüstrisi | Coğrafya
Türkiyede Maden Endüstrisi | CoğrafyaTürkiyede Maden Endüstrisi | CoğrafyaTürkiyede Maden Endüstrisi | Coğrafya