özerk Türk Cumhuriyetleri | Coğrafya

özerk Türk Cumhuriyetleri | Coğrafyaözerk Türk Cumhuriyetleri | Coğrafyaözerk Türk Cumhuriyetleri | Coğrafya
özerk Türk Cumhuriyetleri | Coğrafya özerk Türk Cumhuriyetleri | Coğrafya
özerk Türk Cumhuriyetleri | Coğrafyaözerk Türk Cumhuriyetleri | Coğrafyaözerk Türk Cumhuriyetleri | Coğrafya
özerk Türk Cumhuriyetleri | Coğrafyaözerk Türk Cumhuriyetleri | Coğrafyaözerk Türk Cumhuriyetleri | Coğrafya
özerk Türk Cumhuriyetleri | Coğrafyaözerk Türk Cumhuriyetleri | Coğrafya
özerk Türk Cumhuriyetleri | Coğrafyaözerk Türk Cumhuriyetleri | Coğrafyaözerk Türk Cumhuriyetleri | Coğrafya
özerk Türk Cumhuriyetleri | Coğrafyaözerk Türk Cumhuriyetleri | Coğrafyaözerk Türk Cumhuriyetleri | Coğrafya
özerk Türk Cumhuriyetleri | Coğrafya özerk Türk Cumhuriyetleri | Coğrafya
özerk Türk Cumhuriyetleri | Coğrafyaözerk Türk Cumhuriyetleri | Coğrafyaözerk Türk Cumhuriyetleri | Coğrafya
 
özerk Türk Cumhuriyetleri
Kategori : Coğrafya

Rusya Federasyonu İçindeki Özerk Türk Cumhuriyetleri
 
* Saha (Yakut) Özerk Cumhuriyeti
Doğu Sibirya'da yeralır. Yüzölçümü 3.100.000 km2, nüfusu 1.2 milyon, başkenti Yakutsk'dur.
Ormancılık ve hayvancılık önemli geçim kaynağıdır, çok zengin taşkömürü altın, uranyum, demir yatakları bulunur.

* Tiva (Tuva) Özerk Cumhuriyeti
Sibirya'nın güneydoğusundadır. Yüzölçümü 170.000 km2,nüfusu 350 bin, Başkenti Kızıl'dır. Geçimi tarım ve hayvancılığa dayanır. Demir, kömür, civa, altın önemli yeraltı zenginlikleridir.

* Tataristan Özerk Cumhuriyeti
Başkenti Kazan, yüzölçümü 6800 km2, nüfusu 4 milyondur. Orta Volga'da bulunur. Tarım, sanayi gelişmiştir. Petrol ve doğal gaz önemli yeraltı kaynaklarıdır.

* Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti
Başkenti Ufa, yüzölçümü 144.000 km2, nüfusu 4 milyondur. Nüfusun 1 milyonu Türk'tür. Bakır, kömür, petrol, doğalgaz önemli yeraltı kaynaklarıdır.
Tataristan'ın güneydoğusunda yer alır.

* Çuvaşistan Özerk Cumhuriyeti
Başkenti Çeboksarı, yüzölçümü 18.000 km2, nüfusu 1,5 milyondur. 1 milyonunu Çuvaş Türkleri oluşturur.

* Dağıstan Özerk Cumhuriyeti
Başkent Mohaçkala, yüzölçümü 50.300 km2, nüfusu 2 milyon olup, 1.8 milyonu Türk'tür.
 
* Kabartay-Balkar Özerk Cumhuriyeti
Başkenti Nalçik, yüzölçümü 12.500 km2, nüfusu 800 bindir. 100 bin kadarını Türkler oluşturur.

Ayrıca; Moldova'da Gagauz Türkleri Ukrayna'da Kırım Tatarları bulunur.
Çeçen - ınguş ve Udmurdistan Özerk Cumhuriyetleri de Rusya Federasyonu içerisindeki Türk Cumhuriyetleridir.
özerk Türk Cumhuriyetleri yazısı toplam 10095 defa okundu
özerk Türk Cumhuriyetleri | Coğrafya Sayfayı Yazdır    özerk Türk Cumhuriyetleri | Coğrafya Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
özerk Türk Cumhuriyetleri | Coğrafya
özerk Türk Cumhuriyetleri | Coğrafyaözerk Türk Cumhuriyetleri | Coğrafyaözerk Türk Cumhuriyetleri | Coğrafya