Avrupa Kıtası | Coğrafya

Avrupa Kıtası | CoğrafyaAvrupa Kıtası | CoğrafyaAvrupa Kıtası | Coğrafya
Avrupa Kıtası | Coğrafya Avrupa Kıtası | Coğrafya
Avrupa Kıtası | CoğrafyaAvrupa Kıtası | CoğrafyaAvrupa Kıtası | Coğrafya
Avrupa Kıtası | CoğrafyaAvrupa Kıtası | CoğrafyaAvrupa Kıtası | Coğrafya
Avrupa Kıtası | CoğrafyaAvrupa Kıtası | Coğrafya
Avrupa Kıtası | CoğrafyaAvrupa Kıtası | CoğrafyaAvrupa Kıtası | Coğrafya
Avrupa Kıtası | CoğrafyaAvrupa Kıtası | CoğrafyaAvrupa Kıtası | Coğrafya
Avrupa Kıtası | Coğrafya Avrupa Kıtası | Coğrafya
Avrupa Kıtası | CoğrafyaAvrupa Kıtası | CoğrafyaAvrupa Kıtası | Coğrafya
 
Avrupa Kıtası
Kategori : Coğrafya

Avrupa Kıtası
 
10 milyon km2 lik alanı ile Asya'nın bir yarımadası görünümündedir. Kıyılarında girinti ve Çlkıntıları fazladır. Güneyinde genç oluşumlu ve doğuya doğru uzanan Alp Dağları kuşağı önemli bir yükselti oluşturur. Buna rağmen ortalama yükselti 330 m civarındadır. Alp kuşağında volkan dağları önem taşır. (Etna - Vezüv gibi.) Kıtanın kuzey kesimleri geniş düzlükler halindedir.

Iklim:
Güneyde kıyı kesimlerinde Akdeniz iklimi, batıdaki kıyılarında her mevsimi yağışlı nemli okyanusal iklim, iç kesimlerde ise step ve karasal iklim hakimdir. Kuzeyindeki dar bir alanda da Tundra iklimi etkilidir.
* Akarsuları:
Volga Hazar Denizine, Don, Dinyeper ve Tuna Karadeniz'e dökülür. Sen ve Ren Atlas Okyanusuna, Po Akdeniz'e dökülür.
* Göller:
Kuzeyinde buzul gölleri önem taşır. Ladoga, Onega, Vener gibi.
* Ekonomi:
Kıtanın batısı endüstride gelişmiştir. Tarım alanlarından yüksek verim elde edilir. Şekerpancarı, patates, mısır, buğday, pamuk, zeytin ve üzüm fazla yetişir. Maden olarak taşkömürü, linyit ve demir önemlidir.
* Nüfüs:
Km2 ye düşen insan sayısı itibarı ile birinci sıradadır. Yoğun nüfusludur. Nüfuslanma sanayileşme ile doğru orantılıdır.

Avrupa Kıtasının Diğer ülkeleri
İskandinavya yarımadası üzerinde yer alan Norveç dağlıktır, akarsuların enerji potansiyeli yüksektir. Balıkçılık gelişmiştir. Ülke petrol, demir, doğalgaz çıkarmaktadır. Isveç ise geniş topraklara sahiptir. Ormanlar geniş yer kaplar. Sanayisini kurmuş olan bu ülkede beyaz enerji üretimi yapılır. Demir çıkarılmaktadır.
Yugoslavya'nın dağılmasıyla - Slovenya
- Bosna-Hersek
- Sırbistan-Karadağ (Yugoslavya)
- Hırvatistan
- Makedonya ülkeleri ortaya çıkmıştır.
Geçim kaynakları genelde tarım ve hayvancılığa dayanır.

Avrupa Kıtası yazısı toplam 9546 defa okundu
Avrupa Kıtası | Coğrafya Sayfayı Yazdır    Avrupa Kıtası | Coğrafya Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Avrupa Kıtası | Coğrafya
Avrupa Kıtası | CoğrafyaAvrupa Kıtası | CoğrafyaAvrupa Kıtası | Coğrafya