Bibliyografi | Yazılı Anlatım Türleri

Bibliyografi | Yazılı Anlatım TürleriBibliyografi | Yazılı Anlatım TürleriBibliyografi | Yazılı Anlatım Türleri
Bibliyografi | Yazılı Anlatım Türleri Bibliyografi | Yazılı Anlatım Türleri
Bibliyografi | Yazılı Anlatım TürleriBibliyografi | Yazılı Anlatım TürleriBibliyografi | Yazılı Anlatım Türleri
Bibliyografi | Yazılı Anlatım TürleriBibliyografi | Yazılı Anlatım TürleriBibliyografi | Yazılı Anlatım Türleri
Bibliyografi | Yazılı Anlatım TürleriBibliyografi | Yazılı Anlatım Türleri
Bibliyografi | Yazılı Anlatım TürleriBibliyografi | Yazılı Anlatım TürleriBibliyografi | Yazılı Anlatım Türleri
Bibliyografi | Yazılı Anlatım TürleriBibliyografi | Yazılı Anlatım TürleriBibliyografi | Yazılı Anlatım Türleri
Bibliyografi | Yazılı Anlatım Türleri Bibliyografi | Yazılı Anlatım Türleri
Bibliyografi | Yazılı Anlatım TürleriBibliyografi | Yazılı Anlatım TürleriBibliyografi | Yazılı Anlatım Türleri
 
Bibliyografi
Kategori : Yazılı Anlatım Türleri

Bibliyografi

Günümüzde bilimde, teknolojide ve sanatta yaşanan gelişmeler sonucu basılı yayın o kadar arttı ki artık bunların hepsini bir kitapta toplamak mümkün değildir. Günümüzde her bilim kendi bibliyografisini hazırlamaktadır. Hatta bilimlerin altkollarının da bibliyografileri hazırlanmaktadır. Örneğin; Türkiye Türkçesi içinde Anadolu Ağızları ayrı bir çalışma alanıdır. 1867 yılından beri çalışılan bu alandaki  basılı yayın adlarını toplama çalışmaları 1940'lardan beri sürmektedir. Böylece Anadolu Ağızları Bibliyografisi oluşmuştur. Anadolu Ağızlarını araştıracaklar, bu bibliyografiler yardımıyla alanlarındaki yazılı kaynaklara ulaşmakta güçlük çekmezler. Ayrıca bir yazarın bütün eserlerinin bibliyografisi hazırlanabilir. Bu anlamda bütün bilim ve sanat dalları, alt kolları, bilim adamları ve sanatçılar düşünüldüğünde bibliyografi oluşturmak da ayrı bir bilim alanı olmuştur denilebilir. Bibliyografide eserler yazarların soyadları gözönüne alınarak alfabe sırasıyla yazılır. Kitap birden fazla yazarlı ise ilk yazarın soyadı dikkate alınır.
Kitap tanıtımında ise:
Kitabın adı, yazarın adı, konusu, bölümleri (varsa), cilt sayısı, baskı sayısı, basım yeri, basım yılı, sayfa sayısı, eserin boyutları, fiatı, resimli olup olmadığı, kapak kompozisyonu, dizgi, baskı ve kâğıt nitelikleri verilir.
Eğer eser bir makale ise:
Yazarın soyadı, ön adı, eserin adı, eserin yer aldığı dergi, kitap vs. adı, basım yeri, basım yılı, eserin yer aldığı sayfalar, eserin boyutları verilir.
Son zamanlarda kitap boyutlarındaki standart ölçüler kalkmakla birlikte hâlâ kitap boyutlarını; küçük boy, orta boy, büyük boy olmak üzere üç türde toplayabiliriz. Buna göre roman ve öykü kitaplarının boyutu küçük, ders kitaplarının boyutu orta, ansiklopedilerin boyutu büyüktür

Bir Kitabın Bibliyografi Bilgisi:
Kitabın adı: Söylev (Nutuk)
Yazarın soyadı, ön adı: Kemal ATATÜRK
Konusu: Kurtuluş Savaşı
Cilt: I (1919 - 1920), II (1920 - 1927), III (Vesikalar)
Baskı sayısı: Yedinci Baskı
Basım yeri: Türk Devrim Tarihi Enstitüsü, Devlet Kitapları Müdürlüğü, İstanbul, Milli
Eğitim Basımevi.
Basım yılı: 1967
Sayfa sayısı: IV+1280
Eserin boyutları: Küçük boy
Fiatı: 800 x 3 = 2400 kuruş
Resimli olup olmadığı: Bir Atatürk resmi var.
Kapak kompozisyonu: Resimsiz
Dizgi, baskı ve kâğıt nitelikleri:

Bir Makalenin Bibliyografi Bilgisi:
Yazarın soyadı, ön adı: AZMUN, Yusuf
Eserin (makalenin) adı: Türkmen Halk Edebiyatı Hakkında
Eserin yer aldığı kitap adı: Reşit Rahmeti Arat İçin
Basım yeri: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 19, Seri:I
Sayı: A 2-Ankara,
Basım yılı: 1966
Eserin yer aldığı sayfalar: 32- 83
Eserin boyutları: Orta.
Bibliyografi yazısı toplam 9745 defa okundu
Bibliyografi | Yazılı Anlatım Türleri Sayfayı Yazdır    Bibliyografi | Yazılı Anlatım Türleri Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Bibliyografi | Yazılı Anlatım Türleri
Bibliyografi | Yazılı Anlatım TürleriBibliyografi | Yazılı Anlatım TürleriBibliyografi | Yazılı Anlatım Türleri