Atatürk ün Kronolojisi | Atatürk

Atatürk ün Kronolojisi | AtatürkAtatürk ün Kronolojisi | AtatürkAtatürk ün Kronolojisi | Atatürk
Atatürk ün Kronolojisi | Atatürk Atatürk ün Kronolojisi | Atatürk
Atatürk ün Kronolojisi | AtatürkAtatürk ün Kronolojisi | AtatürkAtatürk ün Kronolojisi | Atatürk
Atatürk ün Kronolojisi | AtatürkAtatürk ün Kronolojisi | AtatürkAtatürk ün Kronolojisi | Atatürk
Atatürk ün Kronolojisi | AtatürkAtatürk ün Kronolojisi | Atatürk
Atatürk ün Kronolojisi | AtatürkAtatürk ün Kronolojisi | AtatürkAtatürk ün Kronolojisi | Atatürk
Atatürk ün Kronolojisi | AtatürkAtatürk ün Kronolojisi | AtatürkAtatürk ün Kronolojisi | Atatürk
Atatürk ün Kronolojisi | Atatürk Atatürk ün Kronolojisi | Atatürk
Atatürk ün Kronolojisi | AtatürkAtatürk ün Kronolojisi | AtatürkAtatürk ün Kronolojisi | Atatürk
 
Atatürk ün Kronolojisi
Kategori : Atatürk

ATATÜRK ÜN HAYATI
19Mayıs1881  
Selanik te doğumu
1893
Selanik Askeri Rüştiyesine girişi.
1896
Manastır Askeri İdadisine girişi.
13 Mart 1899  
Manastır Askeri İdadisi ni bitirip İstanbul Harp Okuluna girişi.
10 Şubat 1902 
Harp Okulunu Teğmen rütbesiyle bitirip Harp Akademisine girmesi .
11 Ocak 1905 
 Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisi nden mezun oluşu.
05 Şubat 1905
Şam da 5. ordu ya atanması.
1905
Şam da bazı arkadaşlarıyla gizlice Vatan ve Hürriyet Cemiyeti ni kurdu.
20 Haziran 1907  
Kıdemli yüzbaşı (Kolağası) oluşu.
13 Ekim 1907  
Şam dan 3. Ordu Karargahı na atanması.
15-16Nisan 1909  
31 Mart ayaklanması üzerine Hareket Ordusunun Kurmay Başkanı olarak İstanbul a      hareket etmesi.
19 Nisan 1909
Kurmay Başkanı sıfatıyla Hareket Ordusu yla İstanbul a gelmesi.
16 Mayıs 1909 
31 Mart isyanının bastırılmasıyla Selanik e geri dönüşü.
30 Ağustos 1909  
Kolağası rütbesiyle Cumalı Karargahı ndaki askeri manevraya katılışı. 05 Kasım 1909 Selanik Redif Tümeni  Kurmay Başkanlığı ndan tekrar Üçüncü Ordu Karargahı na atanması.
06 Eylül 1910  
Selanik te Üçüncü Ordu Subay Talimgahı komutanlığı na atanması.
Eylül 1910  
Ordu adına Pikardi Manevralarını izlemek üzere Fransa ya gönderildi
01 Kasım 1910  
Üçüncü Ordu Subay Talimgahı Komutanlığı ndan tekrar Üçüncü Ordu Karargahı na atanması.
15 Ocak 1911  
Beşinci Kolordu Karargahı ve sonra Selanik teki 38.Piyade alayı nda görevlendirilmesi.
Mart  1911  
Arnavutluk ta çıkan isyanı bastırmak için Mahmut Şevket Paşa nın yanında yer alışı.
19 Nisan 1911  
Kolağası rütbesiyle 5. Kolordu nun Selanik-Kılkış arasında yaptığı manevralara katılması.
13 Eylül 1911  
İstanbul a Genelkurmay a nakledilmesi.
27 Kasım 1911 
Binbaşılığa terfi edilişi.
08 Aralık 1911  
Arkadaşlarıyla beraber Bingazi ye gelişi.
22 Aralık 1911  
İtalyan-Osmanlı Trablus savaşında Tobruk Taarruzunu başarıyla idare etti.
30 Aralık 1911  
Derne ye gelişi ve Derne doğusundaki Şark Gönüllüleri Komutanlığı görevini üzerine alışı.
12 Mart 1912  
Derne Komutanlığı na atanması.
25 Kasım 1912   
Gelibolu daki Bahr-i Sefid Boğazı Kuva-yı Mürettebesi Komutanlığı Hareket Şubesi Müdürlüğü ne atanması.
27 Ekim 1913    
M.Kemal in Sofya Ataşamiliteri olması.
01 Mart 1914    
M.Kemal in Yatbaylığa yükseltilmesi.,
02 Şubat 1915  
Tekirdağ da 19. Tümeni kurmaya başladı. (25 Şubat 1915 te tümenin kuruluşunu tamamlayıp Maydos a gelmiştir.)
25 Nisan1915   
İtilaf Devletlerinin Arıburnu na asker çıkarmaları üzerine M.Kemal in tümeniyle düşmanı durdurarak, ilerlemesini önlemiştir.
01 Haziran 1915  
M.Kemal in Albaylığa yükseltilmesi.
8-9 Ağustos 1915 
M.Kemal in Anafartalar Grubu Komutanlığına atanması.
10 Ağustos 1915 
Anafartalar cephesinde düşmanı geri püskürttü.
17 Ağus.1915   M.Kemal Kireçtepe de zafer kazandı.
21Ağustos 1915   
M.Kemal II. Anafartalar Savaş ını kazandı.
14 Ocak 1916    
M.Kemal Edirne de 16. Kolordu Komutanlığı görevine başladı.
01 Nisan 1916    
M.Kemal Mirlivalığa (Tümgeneral) yükseltilmesi.
7-8Ağus 1916   
M.Kemal Bitlis ve Muş u düşman işgalinden kurtardı.
07  Mart 1917   
M.Kemal Diyarbakır daki 2. Ordu Komutan Vekilliğine atandı.
16  Mart 1917   
M.Kemal Diyarbakır daki 2. Ordu Komutanlığı na asil olarak atandı.
05 Temmuz 1917   
Halep teki 7. Ordu Komutanlığına atanması.
20 Eylül 1917   
M.Kemal 7. Ordu komutanı sıfatıyla memleketin ve ordunun durumunu açıklayan tarihi raporunu göndermesi.
15 Ekim 1917   
7. Ordu Komutanlığından ayrılarak İstanbul a döndü.
15 Aralık 1917   
M.Kemal Veliaht Vahdettin le birlikte Almanya ya gitti.
16 Aralık 1917   
Birinci Rütbeden Kılıçlı Mecidi Nişanı verildi.
04 Ocak 1918    
Almanya gezisinden döndü.
07 Ağustos 1918  
Birinci Rütbeden Kılıçlı Mecidi Nişanı verildi.
26 Ekim 1918    
M.Kemal komutasındaki 7. Ordu birlikleri tarafından düşman taarruzunun Halep in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde durduruldu.
31 Ekim 1918    
M.Kemal Yıldırım Orduları Grubu Komutanı olması.
13 Kasım 1918   
Yıldırım Orduları Komutanlığının lağvı üzerine M.Kemal İstanbul a geldi.
30 Nisan 1919  
9. Ordu müfettişliği görevine atandı.
15 Mayıs 1919   
Padişah Vahdetin le görüştü.
16 Mayıs 1919   
Samsun a gitmek üzere Bandırma Vapuru ile İstanbul dan ayrıldı.
19 Mayıs 1919   
M.Kemal Samsun a ayak bastı.
21-22 Haziran 1919
M.Kemal in Amasya dan yolladığı genelgeyle, milli kuvvetleri bir gaye ve teşkilat etrafında toplamak amacıyla Sivas Kongresi ni toplantıya çağırması.
26 Haziran 1919  
Amasya dan Sivas a hareketi.
03 Temmuz 1919   
M.Kemal in ilk kez Erzurum a gelişi.
8-9Temmuz 1919 
M.Kemal askerlik ve resmi görevinden çekildi.
23 Temmuz 1919   
Erzurum Kongresi nin toplanması ve M.Kemal in Erzurum Kongresine Başkan seçilmesi.
04 Eylül 1919   
Sivas Kongresi nin toplanması ve M.Kemal in KONGRE Başkanı seçilmesi.
11 Eylül 1919   
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi Başkanlığına seçilmesi.
20-22Ekim 1919 
İstanbul dan gelen Bahriye Nazırı Salih Paşa yla Amasya da görüşmesi ve Amasya Protokolu nun imzalanması.
07 Kasım 1919   
M.Kemal in İstanbul da toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclisi için Erzurum dan Millet Vekili seçilmesi. (B.M.Mecclisi nin birinci dönemi için yapılan seçimde ve ondan sonraki seçimlerde Ankara dan Milletvekili seçilmiştir.)
27 Aralık 1919   
M.Kemal Heyet-i Temsiliye ile birlikte Ankara ya gelmesi.
16 Mart 1920   
İstanbul un İtilaf Devletleri tarafından işgali üzerine M.Kemal in durumu bütün devletler ve Millet Meclisleri nezdinde protesto etmesi ve Ankara da yeni bir meclisi toplama teşebbüsüne geçmesi.
23 Nisan 1920   
M.Kemal in Heyeti Temsiliye yle birlikte Ankara ya gelmesi.
24 Nisan 1920    
T.B.MM. inin M.Kemal i başkanlığa seçmesi.
11 Mayıs 1920   
M.Kemal in İstanbul Hükümetin nce ölüm cezasına çarptırılması.
13 Eylül 1920    
Halkçılık Programının Büyük Millet Meclisine sunulması.
05Aralık1920    M. Kemal in İstanbul dan gelen Osmanlı Delegeleri Ahmet İzzet ve Salih Paşa larla Bilecik tren istasyonunda görüşmesi.
10 Mayıs 1921   
B.M.Meclisi nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubunun kurulması ve kendisinin Grup Başkanlığına seçilmesi.
13 Haziran 1921   
Fransız temsilcisi F. Bouillon la Ankara da görüşmesi.
05 Ağustos 1921  
B.M. Meclisi nce M.Kemal e Başkomutanlık görevinin verilmesi.
23 Ağustos 1921    
22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebe sini idareye başladı.
13 Eylül 1921    
M.Kemal in Sakarya Savaşını kazanması.
19 Eylül 1921    
B.M.Meclisi tarafından müşirlik (mareşallık) rütbesinin ve Gazi ünvanının verilmesi.
26 Ağustos1922  
M.Kemal in Kocatepe den Büyük Taarruz u idareye başlaması.
30 Ağustos 1922  
Dumlupınar da Başkomutan Meydan Savaşı nı kazanması.
10 Eylül 1922    
M.Kemal İzmir e girmesi.
01 Kasım 1922   
T.B.M.M. saltanatı kaldırdı.
14 Ocak 1923    
Zübeyde Hanım İzmir de öldü.
29 Ocak 1923    
M.Kemal İzmir de Latife (Uşaklıgil) Hanımla evlendi. (5 Ağustos 1925 te ayrılmıştır.)
17 Şubat 1923   
Gazi M.Kemal İzmir de ilk Türkiye İktisat Kongresini açtı.
13 Ağustos 1923    
M.Kemal ikinci kez T.B.M.M. Başkanı seçildi.
11 Eylül 1923    
Halk Partisi ni kurdu.
29 Ekim 1923    
Cumhuriyet in ilanı ve M.Kemal in ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi.
01 Mart 1924    
T.B.M.M. nin açılışı. Halifeliğin kaldırılması. Öğretimin birleştirilmesi gerektiğini konuşmasında belirtmesi.
23 Ağustos 1925    
Kastamonu da ilk şapkayı giymesi.
03 Ekim 1926    
İstanbul Sarayburnu nda M.Kemal in ilk heykelinin dikilmesi.
01 Temmuz 1927   
Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk defa İstanbul geldi.
15-20 Ekim 1927  
C.H.P. ikinci Kurultay ında büyük nutkunu söyledi
01 Kasım 1927   
İkinci defa Cumhurbaşkanlığına seçildi
04 Kasım 1927   
Ankara Etnografya müzesi önünde ve Yenişehir de dikilen heykelleri açıldı.
20 Mayıs 1928   
Afgan Kralı Amanullah Han ın Ankara da Gazi M.Kemal i ziyaret etmesi.
9-10 Ağustos 1928 
Sarayburnu nda Türk Harfleri hakkındaki nutkunu söyledi.
12 Nisan 1931    
Türk Tarih Kurumunun kuruluşu.
04 Mayıs 1931    
M.Kemal 3. defa Cumhurbaşkanlığına seçildi.
12 Haziran 1932   
Irak Kralı Emir Faysal ın Ankara da M.Kemal i ziyareti.
12 Temmuz 1932   
Türk Dil Kurumu nun kurulması.
04 Ekim 1933    
Yugoslavya Kralı Aleksandr ın Gazi M.Kemal i İstanbul da ziyareti.
29 Ekim 1933    
Cumhuriyet in 10. yılı nedeniyle tarihi nutuk okundu.
16 Haziran 1934   
İran Şahı Rıza Pehlevi nin Ankara da M.Kemal i ziyareti.
24 Kasım 1934   
T.B.M.M. i Mustafa Kemal e ATATÜRK soyadını veren kanunu kabul etti.
01 Mart 1935    
M.Kemal 4. kez Cumhurbaşkanı seçildi.
04 Eylül 1936    
İngiltere Kralı Edward VIII in İstanbul da Atatürk ü ziyareti.
11 Haziran 1937    
Atatürk çiftlilerinin devlete ve gayrimenkullerinin bir kısmını Ankara Belediyesine bağışladı.
30 Mart 1938    
Atatürk ün hastalığı ile ilgili Cumhurbaşkanlğı Genel Sekreterince ilk tebliğ yayınlandı.
19 Haziran 1938     
Romanya Kralı Karo II nin Atatürk ü İstanbul da ziyareti.
05 Eylül 1938     
Atatürk vasiyetnamesini yazdı.(28Kasım1938′de açıldı.)
10 Kasım 1938    
Atatürk ün ölümü.
21 Kasım 1938    
Atatürk ün cenazesi Etnografya Müzesindeki geçici kabre kondu.
10 Kasım 1953  
Atatürk ün naşı Etnografya Müzesinden alınarak Anıtkabire nakledildi.
1981 
UNESCO nun aldığı bir kararla Atatürk ün Doğumunun 100. yılı bütün dünyada ATATÜRK YILI olarak kutlanması.
Atatürk ün Kronolojisi yazısı toplam 10436 defa okundu
Atatürk ün Kronolojisi | Atatürk Sayfayı Yazdır    Atatürk ün Kronolojisi | Atatürk Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Atatürk ün Kronolojisi | Atatürk
Atatürk ün Kronolojisi | AtatürkAtatürk ün Kronolojisi | AtatürkAtatürk ün Kronolojisi | Atatürk