Tarih Alanındaki Yeni Anlayış | Cumhuriyet Tarihi

Tarih Alanındaki Yeni Anlayış | Cumhuriyet TarihiTarih Alanındaki Yeni Anlayış | Cumhuriyet TarihiTarih Alanındaki Yeni Anlayış | Cumhuriyet Tarihi
Tarih Alanındaki Yeni Anlayış | Cumhuriyet Tarihi Tarih Alanındaki Yeni Anlayış | Cumhuriyet Tarihi
Tarih Alanındaki Yeni Anlayış | Cumhuriyet TarihiTarih Alanındaki Yeni Anlayış | Cumhuriyet TarihiTarih Alanındaki Yeni Anlayış | Cumhuriyet Tarihi
Tarih Alanındaki Yeni Anlayış | Cumhuriyet TarihiTarih Alanındaki Yeni Anlayış | Cumhuriyet TarihiTarih Alanındaki Yeni Anlayış | Cumhuriyet Tarihi
Tarih Alanındaki Yeni Anlayış | Cumhuriyet TarihiTarih Alanındaki Yeni Anlayış | Cumhuriyet Tarihi
Tarih Alanındaki Yeni Anlayış | Cumhuriyet TarihiTarih Alanındaki Yeni Anlayış | Cumhuriyet TarihiTarih Alanındaki Yeni Anlayış | Cumhuriyet Tarihi
Tarih Alanındaki Yeni Anlayış | Cumhuriyet TarihiTarih Alanındaki Yeni Anlayış | Cumhuriyet TarihiTarih Alanındaki Yeni Anlayış | Cumhuriyet Tarihi
Tarih Alanındaki Yeni Anlayış | Cumhuriyet Tarihi Tarih Alanındaki Yeni Anlayış | Cumhuriyet Tarihi
Tarih Alanındaki Yeni Anlayış | Cumhuriyet TarihiTarih Alanındaki Yeni Anlayış | Cumhuriyet TarihiTarih Alanındaki Yeni Anlayış | Cumhuriyet Tarihi
 
Tarih Alanındaki Yeni Anlayış
Kategori : Cumhuriyet Tarihi

Yeni Tarih Anlayışı (Milli Tarih)
Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşu

a) Millî Tarih:
Osmanlı Devleti döneminde, millî bir tarih anlayışı ve öğretimi yoktu. Önceleri yalnızca islâm tarihi okutuluyordu. Üstelik, Türklerin islâm tarihindeki rollerine de yeteri kadar yer verilmiyordu. 19.yüzyılda islâm tarihi ile birlikte Osmanlı tarihi de okutulmaya başlandı. Tarihçilerimizin, Osmanlı Devleti'nden önceki Türk tarihiyle ilgilenmeleri oldukça yenidir. işte bu sebeplerden dolayı, Türkler arasında millî bilinç ve milliyetçilik duygularının uyanışı gecikmiştir. Atatürk'ün Türk tarihi konusundaki çalışmalara ilgi gösterip destek  sağlaması, onun milliyetçilik anlayışının bir sonucudur. Atatürk, Türk tarihinin bütün yönleriyle araştırılmasını istiyordu. Bunun için herşeyden önce millî ve bilimsel bir tarih anlayışına ihtiyaç vardı. Bu anlayışla çalışmalar yapmak amacıyla, hepimizin bildiği gibi "Türk Tarih Kurumu" kuruldu (1930). Bu sayede tarihimiz ve vatanımızla ilgili olarak ortaya atılan yanlış bilgilere de bilimsel ve doğru cevaplar bulunmuş oldu.

b) Türk Tarihinin Zenginliği ve Türk Milletinin Tarihteki Yeri:
Türk milleti, insanlık ailesinin seçkin bir üyesi olarak, dünya tarihinde önemli görevler yapmıştır. Türkler, çok eski bir uygarlığın sahibidir. Gittikleri yerlere kültür taşımış, diğer milletlerin hayatında etkili
olmuşlardır. Türkler, Kavimler Göçünü başlatarak Avrupa'da; Haçlı Seferlerini durdurarak islâm dünyasında çok Önemli tarihî roller oynamışlardır. Bazı milletlerin kendilerine bir tarih yaratma ihtiyacı duydukları ve bunun için çaba harcadıkları bir çağda, binlerce yıllık tarihimiz bize güç ve ilham verecek başarılarla doludur. Konunun derinliğini ve önemini en anlamlı şekilde Atatürk'ün şu sözünde bulmak gerekir: "Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve kapsamlı medeniyetler de sahip olmuşlardır. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır."

c) Medenî ve Birleştirici Tarih Görüşü:
Atatürk, tarih araştırmalarında savaşlardan çok kültür ve uygarlığa önem verilmesini istemiştir. Çünkü, insanlığın ortak malı olan kültür ve sanat eserleri birleştirici bir rol oynar. Ayrıca Atatürk, aynı tarihe sahip olanların aynı soydan geldiklerini, bunun da aslında bir kültür birliği demek olduğunu belirterek "aynı ortak
geçmişe, ahlaka, hukuka sahip bulunan aynı ortak kültürü ve idealleri benimseyen, kaderlerini kendi içten istekleriyle buna bağlayan bütün Türk vatandaşlarının Türk kabul edileceğini" bildirmişti.
Tarih Alanındaki Yeni Anlayış yazısı toplam 8427 defa okundu
Tarih Alanındaki Yeni Anlayış | Cumhuriyet Tarihi Sayfayı Yazdır    Tarih Alanındaki Yeni Anlayış | Cumhuriyet Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Tarih Alanındaki Yeni Anlayış | Cumhuriyet Tarihi
Tarih Alanındaki Yeni Anlayış | Cumhuriyet TarihiTarih Alanındaki Yeni Anlayış | Cumhuriyet TarihiTarih Alanındaki Yeni Anlayış | Cumhuriyet Tarihi