Tarih öncesi Devirler | Dünya Tarihi

Tarih öncesi Devirler | Dünya TarihiTarih öncesi Devirler | Dünya TarihiTarih öncesi Devirler | Dünya Tarihi
Tarih öncesi Devirler | Dünya Tarihi Tarih öncesi Devirler | Dünya Tarihi
Tarih öncesi Devirler | Dünya TarihiTarih öncesi Devirler | Dünya TarihiTarih öncesi Devirler | Dünya Tarihi
Tarih öncesi Devirler | Dünya TarihiTarih öncesi Devirler | Dünya TarihiTarih öncesi Devirler | Dünya Tarihi
Tarih öncesi Devirler | Dünya TarihiTarih öncesi Devirler | Dünya Tarihi
Tarih öncesi Devirler | Dünya TarihiTarih öncesi Devirler | Dünya TarihiTarih öncesi Devirler | Dünya Tarihi
Tarih öncesi Devirler | Dünya TarihiTarih öncesi Devirler | Dünya TarihiTarih öncesi Devirler | Dünya Tarihi
Tarih öncesi Devirler | Dünya Tarihi Tarih öncesi Devirler | Dünya Tarihi
Tarih öncesi Devirler | Dünya TarihiTarih öncesi Devirler | Dünya TarihiTarih öncesi Devirler | Dünya Tarihi
 
Tarih öncesi Devirler
Kategori : Dünya Tarihi

Tarih Öncesi Devirler

İnsanoğlunun yeryüzünde görülmesiyle başlayıp, yazının icadına kadar olan dönemdir. Bu dönem, kendi arasında Taş ve Maden devri olmak üzere iki temel döneme ayrılmıştır. Bu ayrım yapılırken insanların kullanmış oldukları araç ve gereçlerin niteliklerine bakılmıştır.

Taş Devri
Kabataş Devri:
insanoğlunun yaşadığı en ilkel ve en uzun dönemdir. Bu dönem insanı tabiattaki uzun ve sivri taşları silah olarak kullanmıştır. Avcılık ve toplayıcılıkla uğraşmıştır.
 
Yontma taş Devri:
Bu dönemde insanoğlu kullandığı araç ve gereçleri şekillendirmeye başlamıştır. Taştan ve emikten silahlar yapmıştır. Buzul çağının yaşanmasından dolayı soğuklardan ve vahşi hayvanlardan korunmak için mağara ve ağaç kovuklarında yaşamışlardır. Avcılık ve toplayıcılıkla uğraşmışlardır. Mevsimlere göre yer değiştiren hayvan sürülerini takip etmişlerdir. Ayrıca meyvelerin olgunlaşma dönemlerine göre de yer değiştirmişlerdir. Bu nedenle bu dönemdeki insanlar göçebe bir hayat sürmüşlerdir. Dönemin sonlarına doğru ateş kontrol altına alınmıştır. Ateşin kontrol altına alınmasıyla insanlar ısınma, aydınlanma, korunma ve pişirme gibi bazı ihtiyaçlarını gidermeye başlamış/ardır. Klan adı verilen kan bağına bağlı ilk  insan toplulukları bu dönemde oluşmuştur. Totemizm denilen ilk inanış başlamıştır.
mağara duvarlarına yapılan resimler, insanoğlunun ilk sanat etkinlikleri olarak kabul edilmiştir. Yontmataş Devrinde  insanlar tüketici durumundadırlar. Tabiatın kendilerine sunduklarıyla yetinmişlerdir. İnsanları iklim şartları ve diğer doğal çevre şartları yönlendirmiştir.

Cilalıtaş Devri:
Bu dönemde insanlar havaların ısınmasıyla birlikte mağaralardan çıkmışlardır. Hayvanları evcilleştirip, toprağı işlemeye başlamışlardır. Tarımsal faaliyetlerin bir sonucu olarak, yerleşik hayata geçmişlerdir. Akarsu ve göl kenarlarında ilk köyler kurulmuştur. Topraktan araç ve gereçler, bitki liflerinden de ilk dokumalar, bu dönemde yapılmaya başlanmıştır. Köy yaşantısının bir sonucu olarak, ilk mesleki iş bölümleri başlamıştır. Üretim fazlasının ortaya çıkması, takas yoluyla ticaret hayatının da başlamasına neden olmuştur. Ürünlerini saklamak için toprağı ateşte pişirerek çanak-çömlek yapmaya başlamışlardır. Böylece seramik sanatı doğmuştur. Menhir, dolmen, tümülüs adı verilen ilk anıt mezarlar da bu dönemde yapılmıştır.

Cilalıtaş dönemi insanının bu yaşantısına bakılarak aşağıdaki yargılar çıkartılabilir:
Bu dönem insanı üretici karakter kazanmıştır. Sadece tabiatın sunduklarıyla değil, kendi ürettikleriyle hayatını devam ettirmeye çalışmıştır. Tarımsal faaliyetlerin başlaması, toprak üzerinde özel mülkiyet kavramını doğurmuş, bu da sınır çatışmalarının başlamasında etkili olmuştur. Insanların birlikte yaşamasının bir sonucu olarak, toplumsal düzeni sağlayan kuralların ortaya çıkması da Cilalı taş dönemine ait bir özelliktir.

Maden Devri
Bu dönemde insanoğlu sırasıyla bakır, tunç ve demiri işlemiştir. Sıralanışın bu şekilde olmasının temel sebebi, bu madenlerin işlenmesindeki kolaylıktır. Buna göre; bakırın tunçtan, tuncun da demirden daha kolay işlendiği anlaşılmaktadır.

Bakır Devri
Bu dönem, Kalkolitik Devir yani Taş Devri'nden Maden Devri'ne geçiş olarak da adlandırılır. Bu dönemde bakırın yanı sıra insanoğlunun altın ve gümüşü de işlediği tesbit edilmiştir. Ancak, yapılan araç ve gereçlerin, genel olarak bakırdan yapılmasından dolayı da bu döneme Bakır Devri adı verilmiştir.

Tunç Devri
Bakır ve kalayın karıştırılmasıyla elde edilen alaşıma, tunç (Bronz) denmiştir. Yapılan araç ve gereçler bakıra göre daha dayanıklı hale gelmiştir. Bu dönemde ilk şehir devletleri de oluşmaya başlamıştır.

Demir Devri
Maden Devri'nin en son dönemidir. Demirin işlenmesiyle gerek bakır, gerekse tunçtan çok daha dayanıklı ve kullanışlı araç ve gereçler yapılmaya başlanmıştır. Bu, aynı zamanda daha etkili silahların yapılması anlamına da gelmektedir. Demirden yapılmış silahlara sahip olan topumlar bakır veya tunçtan yapılmış silahlara sahip olan toplumlar karşısında üstünlük sağlamışlardır.
Demir devrinde site adı verilen şehir devletlerinin sayısı artmış, toplumlararası etkileşim de hızlanmıştır.

Tarih Öncesi Dönem
* Yazılı belgelerin yokluğundan dolayı, bu dönemin tam olarak aydınlatılması mümkün olamamaktadır.
* Tarih öncesi dönemler, Dünya'nın her yerinde aynı zamanda ve sürede yaşanmamıştır. Mesela, Orta Asya toplumları Maden Devri'ni yaşarken, Avrupa'nın kuzeyinde yaşayan toplumlar Taş Devri'ni yaşamışlardır. Bu farklılığın ortaya çıkmasındaki temel etkenler ise coğrafi çevre ve iklim şartları olmuştur.
* Başka toplumlarla etkileşim içerisinde olmayan toplumlar, genel olarak tarih öncesi dönemleri sırasıyla yaşamışlardır. Bununla birlikte, Cilalıtaş Devri'ni yaşayan bir toplumun, Bakır ve Tunç devrini yaşamadan Demir Devri'ne geçtiği de yapılan araştırmalarda tesbit edilmiştir. Böyle bir farklılığın ortaya çıkmasında da toplumlar arası etkileşim rol oynamıştır. Yani Demir çağı'nı yaşayan bir toplum, Taş Devri'ni yaşayan toplumu etkilemiştir.
Tarih öncesi Devirler yazısı toplam 39305 defa okundu
Tarih öncesi Devirler | Dünya Tarihi Sayfayı Yazdır    Tarih öncesi Devirler | Dünya Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Tarih öncesi Devirler | Dünya Tarihi
Tarih öncesi Devirler | Dünya TarihiTarih öncesi Devirler | Dünya TarihiTarih öncesi Devirler | Dünya Tarihi