Viyana Kongresi | Dünya Tarihi

Viyana Kongresi | Dünya TarihiViyana Kongresi | Dünya TarihiViyana Kongresi | Dünya Tarihi
Viyana Kongresi | Dünya Tarihi Viyana Kongresi | Dünya Tarihi
Viyana Kongresi | Dünya TarihiViyana Kongresi | Dünya TarihiViyana Kongresi | Dünya Tarihi
Viyana Kongresi | Dünya TarihiViyana Kongresi | Dünya TarihiViyana Kongresi | Dünya Tarihi
Viyana Kongresi | Dünya TarihiViyana Kongresi | Dünya Tarihi
Viyana Kongresi | Dünya TarihiViyana Kongresi | Dünya TarihiViyana Kongresi | Dünya Tarihi
Viyana Kongresi | Dünya TarihiViyana Kongresi | Dünya TarihiViyana Kongresi | Dünya Tarihi
Viyana Kongresi | Dünya Tarihi Viyana Kongresi | Dünya Tarihi
Viyana Kongresi | Dünya TarihiViyana Kongresi | Dünya TarihiViyana Kongresi | Dünya Tarihi
 
Viyana Kongresi
Kategori : Dünya Tarihi

Viyana Kongresi (1815)

Fransız Ihtilali'nin yıldızı parlayan generali Napolyon Bonapart, İmparator olduktan sonra bütün Avrupa'yı hakimiyeti altına almak için harekete geçti. Bu gelişme, Fransa ile diğer Avrupa devletleri arasında 1804-1815 yılları arasında "Napolyon Savaşları" veya "Koalisyon Savaşları" olarak anılan savaşlara neden oldu. Napolyon'un 1815 yılında "Waterıo Savaşı"nda İngilizlere yenilmesiyle savaşlar sona erdi.

Viyana Kongresi'nin toplanma nedenleri
Napolyon Savaşları ile bozulan Avrupa'daki sınırları ve siyasal dengeyi yeniden düzenlemek, Fransız Ihtilali'nin yaymış olduğu düşünce akımlarına karşı mutlak krallıkları korumak 'için alınacak önlemleri belirlemektir.

Viyana Konferansı'na  katılan devletler
Avusturya, Ingiltere, Prusya ve Rusya'nın öncülüğündeki konferansa Avusturya Başbakanı Meternich başkanlık etti. Konferans kararlarına, yeniden monarşiye dönen Fransa'da katılmıştır. Osmanlı Devleti, Fransa'nın Mısır'ı işgali sırasında (1798) Koalisyon devletleri ile işbirliği yaptığı için Konferansa çağrılmıştı. Ancak, Osmanlılar 1812 Bükreş Antlaşması'nda Sırplara verilen ayrıcalıkların arttırılmasının isteneceğinden çekinerek toplantıya katılmadı.

Viyana Kongresi'nin bazı kararlar
* İmparatorluklar kutsaldır.
* Milliyetçilik hareketleri desteklenmemelidir.
* Her türlü demokrasi hareketi engellenmelidir.
* Hiçbir Avrupa devleti diğerinin aleyhine olan bir hareketin içinde yer almamalıdır.
* Konferansa katılan devletlerden biri, diğerlerine haber vermeden yeni kararlar almamalıdır.
*Viyana Kongresi'nde Avrupalı devletlerin sınırları yeniden belirlenirken, milliyet, din ve dil farklılıkları dikkate alınmadığı için Avrupa'da kalıcı barış ve huzur sağlanamadı.
Viyana Kongresi'nden sonra Avrupa'da başlayan döneme "Restorasyon Dönemi" (yeniden yapılanma) denir. Viyana Kongresi kararlarına Avusturya Başbakanı Meternich öncülük ettiği için Restorasyon dönemi politikaları "Metemich Sistemi" olarak adlandırılmıştır. Avusturya'nın karşı çıkmasına rağmen; Fransa, İngiltere ve Rusya, Mora'daki, Yunan Ayaklanması'na destek amacıyla donanma gönderince Meternich sistemi çökmüş ve Restorasyon dönemi kapanmıştır.
NOT: Avrupalı Devletler (İngiıtere, Rusya, Fransa) Yunanistan'a bağımsızlık verilmesi için 1827'de Navarin Limanı'nda Osmanlı donanmasını yakarak, Viyana Kongresi kararlarını hiçe saymışlardır.
Viyana Kongresi yazısı toplam 25344 defa okundu
Viyana Kongresi | Dünya Tarihi Sayfayı Yazdır    Viyana Kongresi | Dünya Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Viyana Kongresi | Dünya Tarihi
Viyana Kongresi | Dünya TarihiViyana Kongresi | Dünya TarihiViyana Kongresi | Dünya Tarihi