Fransız Ihtilali Nedenleri | Dünya Tarihi

Fransız Ihtilali Nedenleri | Dünya TarihiFransız Ihtilali Nedenleri | Dünya TarihiFransız Ihtilali Nedenleri | Dünya Tarihi
Fransız Ihtilali Nedenleri | Dünya Tarihi Fransız Ihtilali Nedenleri | Dünya Tarihi
Fransız Ihtilali Nedenleri | Dünya TarihiFransız Ihtilali Nedenleri | Dünya TarihiFransız Ihtilali Nedenleri | Dünya Tarihi
Fransız Ihtilali Nedenleri | Dünya TarihiFransız Ihtilali Nedenleri | Dünya TarihiFransız Ihtilali Nedenleri | Dünya Tarihi
Fransız Ihtilali Nedenleri | Dünya TarihiFransız Ihtilali Nedenleri | Dünya Tarihi
Fransız Ihtilali Nedenleri | Dünya TarihiFransız Ihtilali Nedenleri | Dünya TarihiFransız Ihtilali Nedenleri | Dünya Tarihi
Fransız Ihtilali Nedenleri | Dünya TarihiFransız Ihtilali Nedenleri | Dünya TarihiFransız Ihtilali Nedenleri | Dünya Tarihi
Fransız Ihtilali Nedenleri | Dünya Tarihi Fransız Ihtilali Nedenleri | Dünya Tarihi
Fransız Ihtilali Nedenleri | Dünya TarihiFransız Ihtilali Nedenleri | Dünya TarihiFransız Ihtilali Nedenleri | Dünya Tarihi
 
Fransız Ihtilali Nedenleri
Kategori : Dünya Tarihi

Fransız İhtilali'nin Nedenleri  (Fransız İhtilali 1789)

* Fransa'daki soylular monarşisi ve din adamlarının halk üzerindeki ağır baskısı Fransa'da halkın sosyal sınıflara ayrılmış olması,
* Siyasal haklardan yoksun olan burjuva sınıfının coğrafi keşifler sonunda zenginleşmesi ve siyasal haklar istemesi.
* Fransa'da halk; soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler olmak üzere dört sınıfa ayrılmıştı. Ülkenin en ağır yükünü köylüler çekiyordu.
* Mali zorluklar ve halkın ağır vergiler altında ezilmesi Jan Jak Russo, Monteskiyo, Volter ve Didero gibi aydınların fikirleriyle halkı etkilemesi
* İngiltere'deki meşrutiyet yönetimi ve Amerika'daki insan hakları ve demokrasi gibi gelişmelerin Fransız toplumunu etkilemesi

Fransız İhtilalinin Başlaması ve Evreleri
İhtilal, Bastil Hapishanesi'nin önünde başladı ve yayıldı. Bastil Hapishanesi'ndeki tutuklular serbest bırakıldı (14 Temmuz 1789). Bu tarih bundan sonraki dönemde Fransa'da milli bayram olarak kutlanmıştır. İhtilalle başlayan karışıklıklar, 1804'de Napolyon Bonopart'ın imparator olması ile son bulmuştur. Fransa'da ihtilal sürecinde 28 Ağustos 1789'da "İnsan ve Vatandaşlık Hakları Bildirgesi" ilan edilmiştir. Bu bildiride şu esaslar yer almaktadır:

İnsan ve Vatandaşlık Hakları Bildirgesi:
* İnsanlar, hakları bakımından hür ve eşit doğarlar ve öyle yaşarlar.
* Her siyasi topluluğun amacı insan haklarını korumaktır.
* Bu haklar özgürlük, milliyet, güvenlik ve baskıya karşı direnme, haklarıdır.
* Hakimiyet milletindir.
* Hiçbir kişi ve kuruluş milletçe verilmeyen bir hakimiyeti kullanamaz.
* Özgürlük, başkasına zarar vermeyen her şeyi yapabilmektir.
* Özgürlüğün sınırı ancak kanunla belirlenir.
Fransız Ihtilali Nedenleri yazısı toplam 39175 defa okundu
Fransız Ihtilali Nedenleri | Dünya Tarihi Sayfayı Yazdır    Fransız Ihtilali Nedenleri | Dünya Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Fransız Ihtilali Nedenleri | Dünya Tarihi
Fransız Ihtilali Nedenleri | Dünya TarihiFransız Ihtilali Nedenleri | Dünya TarihiFransız Ihtilali Nedenleri | Dünya Tarihi